گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 180 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
خرید اینترنتی پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP-دانلود رایگان پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP-پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه         طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل برای دانشجویان مکانیک که می خواهند با این نرم افزار کار کنند به جای خریدن کتاب های سنگین آموزشی کافی است نرم افزار را نصب کنند وبا تهیه این فایل به سادگی وخیلی راحت این نرم افزار ار یاد بگیرند در ادامه توضیحات مفصلی می دهیم

شرايط لازم براي مقاطع :

وقتي كه شما يك حجم Loft را از پروفيل ها و يا سطوح تخت قطعه ايجاد مي كنيد شكل حجم توليد شده به طور كامل به پروفيل ها ويا سطوح قطعه در مقطع وابسته خواهد بود و تنها وقتي تغييرشكل مي دهد كه شكل پروفيل تغيير كند.

هنگامي كه شما يك پروفيل يا يك سطح از قطعه را به عنوان يكي از مقاطع Loft انتخاب مي كنيد تعداد حلقه ها در آن مقطع بررسي شده و در صورتي كه بيش از يك حلقه در آن مقطع وجود داشته باشد شما بايد از بين حلقه ها يكي را انتخاب كنيد چون تنها امكان استفاده از يك حلقه در هر مقطع وجود دارد .

 

كاربر مجاز است كه از نقاط كاري به عنوان يكي از مقاطع چه در حالت خطي و چه در حالت تغيير شكل تدريجي استفاده كند .

با اين وجود استفاده از نقاط كاري به عنوان يكي از مقاطع مياني مسير ممكن نيست و اين نقاط تنها در مقاطع شروع و يا پاياني قابل استفاده مي باشد.

 توليد حجم با تغيير شكل مقطع :

در بسياري از قطعات لازم است كه شكل مقطع قطعه در قسمت هاي مختلف تغيير كند.

در MDT  بهترين روش براي ايجاد چنين قطعاتي اين است كه شكل مقطع قطعه در هر موقعيت رسم شده و از آن پروفيل ساخته مي شود.

سپس به روش Loft  از پروفيل يك حجم سه بعدي توليد گردد .

براي تعريف سطح مقطع مي توان از سطوح تخت قطعات سه بعدي پروفيل ها و نقاط كاري استفاده كرد .

 فرمان AMREVOLVE :

اين فرمان از يك پروفيل يك حجم داراي محور تقارن ايجاد مي كند

محور تقارن مي تواند يك ضلع مستقيم از قطعه سه بعدي يك محور كاري ويا يكي از اضلاع مستقيم خود پروفيل باشد .

از آنجا كه فاصله محور تقارن از پروفيل در شكل نهايي حجم سه بعدي تاثير گذار است بايد پروفيل ومحور تقارن در موقعيت مناسب نسبت به هم قرار گرفته باشند .

اگر محور تقارن نسبت به پروفيل به گونه اي قرار گرفته باشد كه به هنگام توليد حجم سه بعدي تداخل ايجاد شود يك پيام خطا در خط فرمان ظاهر شده وادامه كار متوقف خواهد شد .

در صورتي كه در هنگام وارد كردن فرمان بيش از يك پروفيل مربوط به نقطه فعال در ترسيم موجود باشد كاربر بايد در شروع پروفيل مورد نظر خود را براي عمليات   Revolve  انتخاب كند . در مرحله بعد بايد محور تقارن انتخاب شود و در آخر جعبه گفتگوي Revolution  مطابق شكل ۸-۴  ظاهر خواهد شد.

 

توليد حجم هاي داراي محور تقارن:

در بسياري از قطعات لازم است كه از حجم هاي داراي محور تقارن استفاده شود .

باري چنين حجم هايي بايد يك پروفيل به عنوان مقطع ويك محور تقارن تعريف شود .

لازم نيست كه حجم مورد نظر از چرخش كامل مقطع حاصل شود بلكه مي تواند حجم را از گردش پروفيل مقطع حول محور تقارن روي قسمتي از دايره ايجاد كرد

 ·       نقاط مهار شده (Constrained Points ) :

نقاطي از مسير هستند كه بوسيله يك نقطه كاري مهار مي شوند . مهار كردن هر نقطه از مسير سه بعدي Spline به وسيله يك نقطه كاري موجب مي شود كه موقعيت هندسي آن نقطه كنترلي بر نقطه كاري انتخاب شده منطبق گردد و با جابجا شدن نقطه كاري نقطه كنترلي مربوط به مسير نيز جابجا خواهد شد .


·       نقاط شناور مهار شده (Constrained  Float  Points ) :

نقاطي از مسير هستند كه به وسيله نقطه ديگري از همان مسير مهار شده اند.

در اين روش عمل مهار كردن به اين شكل است كه يك فاصله سه بعدي بين نقطه مهار كننده و نقطه مهار شده تعريف مي شود كه اين فاصله هميشه ثابت مانده وبا تغيير موقعيت نقطه مهار كننده نقطه مهار شده طوري جابجا مي شود كه فاصله سه بعدي آنها بي تغيير بماند . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج