گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
دانلود رایگان پایان نامه مراحل تحليل ديناميكي شاتون به روش اجزاي محدود-خرید اینترنتی پایان نامه مراحل تحليل ديناميكي شاتون به روش اجزاي محدود-دانلود رایگان مقاله مراحل تحليل ديناميكي شاتون به روش اجزاي محدود-دانلود رایگان سمینار مراحل تحليل ديناميكي شاتون به روش اجزاي محدود-پایان نامه مراحل تحليل ديناميكي شاتون به روش اجزاي محدود
این فایل در ۸۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده است به موضوعات زیر می پردازد:
فصل اول:تعریف شاتون-عناصر تشکیل دهنده شاتون
فصل دوم:روشهای ساخت شاتون
فصل سوم:دینامیک شاتون

تعریف شاتون

شاتون عضوي است كه حركت رفت وبرگشتي پيستون را به حركت دوراني ميل لنگ تبديل مي كند.شاتون در پمپها وكمپرسورهاي پيستوني نيز به كار مي رود وحركت دوراني را به حركت رفت وبرگشتي پيستون جهت مكش وتراكم سيال تبديل مي نمايد.

شكل ظاهري شاتونها،بسته به محدوده سرعت كاري موتور يا پمپ ونيز قدرت وگشتاور توليدي يا مصرفي متغير است.ولي تمام شاتونها مطابق شكل زیر از سه قسمت شده اند.سر كوچك محل اتصال پيستون با شاتون اصلي سر كوچك،ساق وسر بزرگ تشكيل است ونقطه مركزي آن،حركتي رفت وبرگشتي،مشابه حركت پيستون دارد.

اتصال بين پيستون وشاتون،توسط قطعه اي به نام گژن پين يا پين انگشتي برقرار مي شود.از آنجايي كه حركت پيستون رفت وبرگشتي وحركت شاتون،تركيبي از انتقال ودوران مي باشد،اتصال بين اين دو عضو بايد به صورت لولا باشد،تا شاتون در عين ارتباط با پيستون ،بتواند نسبت به آن دوران كند.

در اتصال تمام شناور،گژن پين نسبت به پيستون ثابت ونسبت به شاتون داراي قابليت چرخش مي باشد.در اين طرح يك بوش برنجي به صورت پرسي در سر كوچك شاتون جا زده،براي كاهش اصطحكاك سطح تماس بين بوش وگژن پين،روغن توسط يك سوراخ در سر كوچك شاتون تامين مي شود.

در اتصال نيمه شناورگژن پين،در شاتون پرس شده،مي تواند نسبت به پيستون دوران نمايد.در چنين طرحي نياز به روغنكاري از شاتون به پيستون منتقل شده،در دو طرف پيستون دو سوراخ براي روغنكاري سطوح اصطحكاكي ايجاد مي شود

ساق دو سر بزرگ وكوچك را به هم ارتباط مي دهد وبراي كاهش وزن،معمولا داراي ضخامت كمتري نسبت به دو سر شاتون است.تاكنون اشكال مختلفي براي سطح مقطع ساق پيشنهاد شده است،از جمله سطح مقطع مدور،بيضوي و«I» شكل.مورد اخير بدليل وزن كمتر واستحكام مطلوب،بيشتر به كار مي رود.با كاهش طول ساق شاتون وثابت ماندن نسبت تراكم موتور ميزان گشتاور ونيروي توليدي آن افزايش مي يابد.همچنين طول ساق در استحكام ونيز ميزان ساييدگي جداره سيلندر در اثر تماس با پيستون موثر است. سر بزرگ محل اتصال شاتون با ميل لنگ ومركز آن،حركتي دوراني مشابه حركت ميل لنگ دارد.براي جلوگيري از سايش شاتون در سر بزرگ دو ياتاقان كه جنس سختي دارند بين شاتون وميل لنگ قرار مي گيرد ودر سطح داخلي سر بزرگ شاتون،دو شيار براي ثابت كردن ياتاقانها ايجاد مي شود.سربزرگ شاتون معمولا به صورت دو تكه توليد مي شود،اين دو قطعه پس از قرار گيري روي ميل لنگ بوسيله دو پيچ به هم بست در شاتونهاي دو تكه قطعه زيرين سر بزرگ را كپه مي ه مي شوند نامند.در كپه وشاتون دو سوراخ براي عبور ايجاد مي شود

جرم شاتون وتوزيع آن نقش مهمي در كاركرد موتور دارند.به اختصار مي توان گفت با افزايش جرم شاتون،اتلاف انرژي در موتور،افزايش وراندمان آن كاهش مي يابد.كنترل ارتعاشات وتعادل موتور نيز به توزيع جرم ومحل مركز شاتون وساير قطعات متحرك بستگي دارد.بايد دقت نمود،تا جرم شاتون ومحل مركز جرم آن از محدوده مشخصي تجاوز ننمايد.در انواع شاتون،دو راه براي تنظيم جرم ومحل مركز جرم وجود دارد در برخي شاتونها وزنه هاي تعادل در دو سر شاتون تعبيه مي شود.پس از اتمام عمليات ماشينكاري،با كاستن از طول وزنه ها،جرم شاتون ومحل مركز جرم آن تنظيم مي شود ودر محدوده خاصي قرار مي گيرد.در عمل هر يك از دو سر شاتون روي يك ترازو قرار مي گيرند وبه جاي جرم كلي ومحل مركز جرم،مقدار جرم نشان داده شده توسط دو ترازو،مورد توجه قرار مي گيرد

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج