گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ورزش و تربيت بدني و اصولاً فعاليت هاي جسماني در دنياي امروز نه تنها به دليل داشتن اثرات تربيتي و بهداشتي بلکه به دليل نياز انسان به حرکت و فعاليت داراي موقعيت هاي ممتازي مي باشد.
ورزش به عنوان يک رفتار مرتبط با سلامتي و نشاط مورد توجه و امعان نظر مي باشد، به گونه اي که بسياري از مؤسسات زيبايي و سلامتي در نقاط مختلف دنيا، با استفاده از علوم روان شناختي و جامعه شناختي پيرامون علل و عوامل گرايش و مشارکت در فعاليت هاي بدني و نيز شناسايي عوامل مؤثر بر آن تحقيقات دامنه داري را آغاز نموده اند.
بيان مسأله
بدون شک سلامت يک جامعه به ميزان گرايش مردم به فعاليت هاي سالم ورزشي و تحرک جسمي آن ها وابسته است و به طور يقين تربيت بدني و ورزش يکي از سالم ترين و مفيدترين فعاليت هايي است که افراد جامعه مي توانند در اوقات فراغت به آن روي آورند.
ايجاد انگيزه در اقشار مختلف مردم براي انجام فعاليت هاي ورزشي امکانات وسيعي را طلب مي نمايد و در صورتي که اين علاقه در بين جامعه ايجاد شود، بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي از بين خواهد رفت، اعتياد و فساد اجتماعي کم خواهد شد. همچنين نسل هاي آينده از نظر قواي ذهني و استعدادهاي بدني در سطح بالاتري قرار خواهند گرفت و توانايي مبارزه با مشکلات اجتماعي و تحمل در مقابل سختي ها در نزد افراد افزايش خواهد يافت (کوزه چيان ، ۱۳۸۰) .
ورزش و فعاليت هاي بدني وسيله ارزشمندي است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت ميليون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسيار مناسب و مطلوبي جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا براي خدمات فراغتي و تفريحي در طي پانزده سال گذشته طوري توسعه يافته که بخش هاي خصوصي و همگاني آن شش ميليون شغل را به خود اختصاص داده است (ويد  ، ۱۹۹۵).
قرن بيستم به زعم رئيس انجمن بين المللي ورزش همگاني سلامت و آمادگي جسماني، قرن ورزش المپيکي بود و قرن بيست و يکم قرن ورزش همگاني و تفريحي است. در روسيه مردم علاقه خود را از ورزش هاي شديد و تماشاي فعاليت هاي ورزشي به تفريحات آخر هفته و فعاليت در فضاهاي ورزشي – تفريحي معطوف کرده اند (ديوس ، ۲۰۰۰) .
مطالعات تفضيلي توسعه ورزش همگاني و تفريحي در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد که تاکنون آمار دقيقي از تعداد افرادي که در ايران به ورزش همگاني مي پردازند در دسترس نمي باشد (سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۲).
در حالي که در دانمارک تأکيد دولت از فعاليت هاي رقابتي به سمت ورزش هاي آزاد تغيير کرده است. برنامه ريزان و سياست گذاران ورزش کشور نمي دانند که مردم چه فعاليت هايي را در اولويت مي دانند؟ آيا علاقه و نياز مردم به ورزش همگاني است يا رقابتي؟ با شناخت ماهيت ورزش و نيازهاي اجتماعي برنامه ريزي براي آن کاملاً روشن مي شود.
براي برنامه ريزي اصولي ورزش همگاني در ميان اقشار مختلف جامعه، بررسي علل گرايش افراد به اين ورزش، به عنوان يکي از راهکارهاي ممکن در اين مقطع زماني به حساب مي آيد. لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگاني در شهر مشهد چه مي باشند و آيا بين انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگاني تفاوتي وجود دارد يا خير؟
به نظر مي رسد پاسخ به اين سوالات بتواند متخصصان اين رشته را براي ترسيم سياست و راهبردهاي مربوطه کمک نمايد.
ضرورت و اهميت پژوهش
سلامتي موهبت و وديعه اي الهي است و هر صاحب خردي با توجه به بيان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثيرات متقابل روح و جسم بر يکديگر اذعان مي کند. اين موضوع از سوي بسياري از انديشمندان چون شيلر ، پستالوژي ، فروبل ، روسو  و … تأکيد شده است. تاليران  معتقد است «جسم انسان حقي براي تربيت دارد که با انجام ورزش اين حق ادا مي شود» (جاويد، ۱۳۵۱). 
جوامع با ديدگاه هاي متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخي از تمدن ها به اين پديده، انگيزه نظامي بود، برخي ديگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه يک تفريح به آن نگاه کرده اند و در پاره اي از تمدن ها به عنوان شيوه اي تربيتي به کار گرفته شده است. 
افراد جوامع نيز با انگيزه هاي متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضي از افراد انگيزه شرکت در ورزش به ويژه ورزش همگاني را کسب نشاط و احساس لذت، بعضي به منظور حفظ سلامتي و ايجاد مصونيت از ابتلا به بيماريها، برخي خصيصه فرح بخش بودن آن و گروهي نيز تعاملات اجتماعي و ارضاي نياز تعلق به گروه را علت گرايش فرد به ورزش مي دانند.
ورزش در نزد بسياري از افراد جامعه در ذات خود فعاليتي ارزشمند، مثبت و مفيد ارزيابي مي شود  و بدين لحاظ، انتظار مي رود که اعضاي جامعه ضمن تأييد ورزش در بعد نظري، به بعد عملي نيز با مشارکت ورزشي و انجام فعاليت هاي فيزيکي بر اين نظريه صحت گذارده و فاصله ميان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربي حاکي از آن است که در جامعه ما مشارکت هاي ورزشي مردم در مقايسه با سال هاي قبل رشد محسوسي داشته است. اما اين رشد در مقايسه با مشارکت هاي ورزشي مردم ساير کشورها قابل ملاحظه نيست و رسيدن به سطح مطلوب، تلاش هاي بيشتري را مي طلبد (قره، ۱۳۸۲).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد. 
اهداف پژوهش
الف) هدف کلي از انجام اين پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار مي باشد.
ب) اهداف ويژه
۱- توصيف آماري منتخبي از مشخصات فردي شرکت کنندگان در ورزش همگاني 
۲- توصيف آماري داده هاي مربوط به منتخبي از متغيرهاي تحقيق
۳- تعيين سهم هريک از عوامل مؤثر بر گرايش به ورزش همگاني 
۴- مقايسه عامل آرامش و فراغت به عنوان يك انگيزه براي مشاركت  در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۵- مقايسه عامل اجتماعي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت  در ورزش همگاني در گروههاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۶-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت
۷- مقايسه عامل آمادگي جسماني و تندرستي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۸- مقايسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۹- مقايسه عامل اختصاصي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۱۰- بررسي رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگاني با منتخبي از مشخصات فردي شرکت کنندگان
فرضيه هاي پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش 
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش 
۱- بين عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲- بين عامل اجتماعي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۳- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۴- بين عامل آمادگي جسماني و تندرستي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۵- بين عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۶- بين عامل اختصاصي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پيش فرض هاي پژوهش
۱- پرسشنامه ي مورد استفاده در اين پژوهش اهداف پژوهش را به دقت مي سنجد.
۲- آزمودني ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاري و پاسخ مي دهند.
۳- آزمودني ها ازسئوال هاي پرسشنامه برداشت يكنواخت دارند.
محدوديت هاي پژوهش
الف) محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود:
۱- محدوديت مكاني: اين تحقيق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است.  
۲- محدوديت زماني: زمان اجراي تحقيق و توزيع پرسشنامه در سال تحصيلي۸۷-۸۶ مي باشد.
۳- آزمودني ها: كليه افراد شركت كننده در ورزش همگاني كه تحت نظارت هيئت ورزش همگاني اداره كل تربيت بدني و مركز ورزش و تفريحات سالم شهرداري مشهد در مكان هاي مشخص به فعاليت هاي مختلف ورزش همگاني  مي پردازند، در دامنه تحقيق قرار دارند.
ب) محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشد:
۱- گستردگي موضوع تحقيق و موقعيت جغرافيايي.
۲- عدم همكاري هاي لازم مديران و مسئولان ذينفع.
۳- بي علاقگي و اظهار نظرهاي منفي بعضي از شركت كنندگان در مورد پژوهش.
۴- عدم آگاهي و كنترل بر ميزان فعاليت هاي بدني و تجربيات حركتي آزمودني ها.
۵- سوگيري احتمالي پاسخ دهندگان كه ممكن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد. 
تعريف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاريف نظري 
۱- ورزش همگاني:
پرداختن عامه مردم به ورزش، حتي در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرايط افراد است (حيدري، ۱۳۸۶).
۲- ورزش:
فعاليتي نهادينه شده است که مستلزم کاربرد نيروي جسماني و با استفاده از مهارت هاي جسماني پيچيده بوسيله شرکت کنندگاني است که توسط عوامل بيروني و دروني تحريک مي شوند (آزاد، ۱۳۷۴). 
۳- انگيزش:
عبارتست از مجموعه اي از نيروها که باعث مي شود فرد به روش هاي خاصي رفتار کند (مقيمي ۱۳۷۷).
۴- مشارکت ورزشي:
تمايل و آمادگي افراد براي شرکت در رقابت ها و فعاليت هاي ورزش گروهي و انفرادي است  (گرنيسيکي  ،۱۹۹۳ ).
۵- گرايش :
گرايش ارزيابي احساسي واکنشي مي باشد. اين مفهوم که توسط لوئيس تورستن  و برخي ديگر از متخصصان رفتاري ارايه شده مبين آن است که گرايش، نوعي احساس مطلوب يا نامطلوب نسبت به امور يا پديده هاي مختلف است. مکاتب ديگر نظري مانند نظريات خوردن آلبورت گرايش را به عنوان تمايل واکنش به موضوع با پديده اي خاص تلقي مي کند (فرجاد، ۱۳۷۳).
۶-  عامل آرامش و فراغت (رواني) :
در اين حيطه قابليت ها و ويژگي هاي روانشناختي افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر كردن اوقات فراغت، دوري از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار مي گيرند (آزاد، ۱۳۷۴).
۷- عامل اجتماعي :
ورزش يک پديده اجتماعي است و به طور کلي ارزش ها، ساختار و نيروهاي محرک جامعه را نشان داده و ويژگي هاي جامعه را منعکس مي سازد. در کنار ورزش فرايندهايي چون اجتماعي شدن، رقابت و مسابقه، همکاري و دوست يابي، ايثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعي اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب مي شود (آزاد، ۱۳۷۴).
۸-عامل پیش گیرنده و درمان : 
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند. 
۹- عامل جسماني :
اين حيطه به ساخت توان بدني از طريق برنامه هاي تمريني اي که موجب توسعه و تکامل سيستم هاي ارگانيکي مختلف بدن مي شوند مربوط است (آزاد، ۱۳۷۴).
۱۰- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها : 
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد. 
۱۱- عامل اختصاصي : 
اين حيطه به ويژگي ها و جذابيت هاي اختصاصي ورزش همگاني مربوط مي شود. 
ب) تعاريف عملياتي
۱- عامل آرامش و فراغت (رواني):
منظور از عامل رواني گرايش به ورزش همگاني مجموعه شاخص هاي مطرحي چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بيشتر، دوري از نگراني هاي روزمره مي باشد که در این پژوهش به وسيله سئوالات شماره ۱ تا ۵ پرسشنامه سنجيده مي شود. 

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج