گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بحران هويت از جمله مفاهيمی است که از ديرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقيقات گوناگونی پيرامون ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است. روانشناسان بيشتر بحران هويت را در دوره نوجوانی و اثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند. و جامعه شناسان بحران هويت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی،  اين بحران را ريشه يابی می کنند. در چرخه زندگی ، دوره نوجوانی به منزله يکی از دوره های مهم محسوب میشود. گذر موفقيت آميز از نوجوانی به بزرگسالی منوط به سازش يافتگی های روانشناختی ، اجتماعی و زيست شناختی است.
در حال حاضر اطلاعات دقيقی درباره هويت يافتگی نوجوانان در کشور وجود ندارد. يکی از دلايل اين امر فقدان ابزار سنجش مناسب در اين زمينه می باشد و با توجه به گستردگی حالات هويت موجود در بين نوجوانان به خصوص در مقايسه با دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی ما را بر آن داشت تا بررسی های مورد نظر را در اين زمينه مورد اجرا گذاريم. مرور بر دوره نوجوانی با زير سوال بردن ارزش های پذيرفته شده دوره کودکی همراه است . نوجوان با ترديد در آنچه که مورد قبول والدين و بزرگسالن جامعه است سعی می کند تا به يک بازنگری اساسی پذيرفته های قبلی خود بپردازد. وجود تغييرات بدنی و روانی در نوجوان آن چنان سريع و گسترده است که نوجوان را در بدست آوردن يک تعريف جديد از خود با دشواری های اساسی روبرو می کند. اختلاف نظر با والدين، سردرگمی نوجوان در انتخاب های اساسی که در دوره نوجوانی نيز کاملاً تصريح نمیشود، سلامت روانی نوجوان را مورد تهديد قرار می دهد. بسياری از آسيب های روانی و اجتماعی در دوره نوجوانی اتفاق می افتد.(رحيمی نژاد به نقل از نولروکالان -۱۹۹۱)
اصولاً هويت يافتگی نوجوان بدون تصميم گيری درباره شغل ، زندگی ، مذهب و نقش جنسی امکان پذير نيست، در واقع مشکلات هويتی موجود در بين افراد جامعه به خصوص بزرگسالان به دلايل عمده ای شايع می باشد که اين مشکلات بايد در دوران نوجوانی مورد بررسی قرار بگيرند. مطالعاتی درباره اين موضوع در سايه کشور ها با عناوين مختلفی صورت پذيرفته است اما در ايران مطالعات عميق و دامنه داری که ابعاد گوناگون هويت را مورد بررسی قرار دهد صورت نگرفته و موضوع مورد نظر آنچنان که بايد گسترش نيافته است. اين مطالعه بخشی از اين حيطه علمی را پوشش می دهد.

ارتباط هويت با ناشنوايي:
نوجوانی تحت هر شرايطی و برای تمامی افراد مرحله ای از دوران زندگی است که فرد در آن با بحران های زيادی مواجه می شود. از نظر شلزينگر و ميدو(۱۹۷۱) نوجوانی زمان تحمل استرس خاصی برای کودکان ناشنوا و والدينشان است. از اين نظريه کاملاً مشخص است که نوجوانان ناشنوا هم مانند نوجوانان عادی با بحران هويت و هويت يابی روبرو می شوند. به خصوص در خانواده هايی که از بين چند فرزند آنها هم کودک ناشنوا متولد شده باشد و هم کودک عادی. نوجوانی مقطع زمانی است که شکاف بين کودک ناشنوا و کودک شنوا به اشکال متعدد وسيع تر می شود. مسلم است الگوهای اجتماعی شدن و هويت يابی در کودک ناشنوا متفاوت از الگوهای خواهر و برادر شنوای اوست. اما خانواده در اين زمينه نقش بسزايي دارد. خانواده اولين نظام اجتماعی است که اکثر کودکان به آن تعلق دارند. و برای اين کودکان خانواده اولين و مهم ترين راه برای شکل گيری هويت و پيدا کردن آن، به شمار می رود. بنابراين ، برقراری ارتباطی صريح و پايدار امری ضروری است. در واقع خانواده می تواند نقش مهمی برای هويت يافتگی فرزندان ناشنوايشان ايفا کنند. فرد ناشنوا به دليل نقص شنوايي اش ممکن است در نوجوانی با بحران های زيادی مواجه شود. وشايد يکی از دلايل اين امر اين باشد که آنها تفاوت قابل ملاحظه ای بين خود و ديگران می بيند و ممکن است در سن نوجوانی ، يعنی دورانی که افراد به شناخت خود می پردازند، دورانی که به استقلال روی می آورند و دورانی که میخواهند برای آينده خود برنامه ريزی کنند و هويت فردی ، اجتماعی و شغلی خود را بيابند. با بحران ها و مشکلات قابل توجهی مواجه شوند. و در واقع موضوعی هم که ما در اين پژوهش به دنبال آن هستيم همين است. يعنی در پايان اين تحقيق ما بدانيم که:
آيا هويت يابی با ناشنوايي ارتباط دارد؟
آيا نقص شنوايي به هويت يابی نوجوان تاثير می گذارد؟
آيا افرادی که سازگاری مطلوبی از خودشان می دهند و از هويت موفقی برخوردارند جزء افراد عادی و بدون هيچ نقص شنوايي هستند؟ يا اينکه افراد ناشنوا يا کم شنوا هم می توانند به هويت يافتگی برسند(با وجود محيط غنی آموزشی)؟
آيا در هويت يافتگی افراد ناشنوا با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد؟
۳-۱٫ متغيرها
۱)متغير مستقل: بحران هويت
۲)متغير وابسته: ناشنوايي

۴-۱٫ اهميت پژوهش
مطالعه در زمينه مسائلی که مشکلات هويتی در بين نوجوانان و جوانان فعال است از زمينه های پژوهشی جديد محسوب می شود. با مطالعه بر روی ادبيات و پيشينه تحقيق در داخل کشور، تحقيقات قابل توجهی به چشم نمی خورد . اين مطالعه و پژوهش ضمن اينکه می تواند شوقی برای پژوهشگران ديگر باشد، در نوع خود می تواند بخشی از مسائل و مشکلات هويتی دانش آموزان را توصیف کند. در ضمن تحقيقات و پژوهش های انجام شده در ساير کشورها حکايت از ان دارد که مسائل هويتی در بين دانشجويان و دانش آموران رو به تزايد است و اين تحقيق ضمن بررسی اين موضوع زمينه های لازم را برای بررسی بيشتر اين موضوع فراهم می کند.
موضوع هويت يابی و بحران های آن از اهميت خاصی برخوردار است و موضوعی است که در تمام مراحل زندگی فرد مطرح می باشد. ولی در مرحله نوجوانی بيشتر از مراحل قبل قابل توجه است و نيز اين موضوع از جمله موضوعاتی بود که از نظر من در هر جامعه ای و با هر فرهنگی حائز اهميت است.

۵-۱٫ ضرورت پژوهش
نوجوانی يک دوره از شير گرفتن روانی است که شخص پشت سر می گذارد و به سمت استقلال و استحکام روانی پيش می رود. اين دوره نيازمند آموزش های ويژه است تا نوجوان بتواند اين دوره را که در آن با هويت يابی و بحران های آن روبرو می شود را با موفقیت پشت سر بگذارد و برای نیل به این هدف احتياج به تحقيق و پژوهش های زيادی در اين زمينه وجود دارد و علی رغم اينکه جامعه ما جزء جامعه هايی است که جمعيت جوان آن بيشتر از بزرگسالان آن است آنچنان که بايد به اين موضوع نپرداخته اند و از نظر من اين موضوع و پرداختن به آن از ضروريات هر جامعه است.
سلامتی روانی يکی از پايه های مهم و اساسی هر جامعه است. جامعه ای که فرد آن نقش مهمی در اين زمینه از خود ايفا می کنند و اساس سلامتی روانی هر فرد هويت يابی موفق اوست. در نتيجه اين موضوع از اهميت و ضرورت ويژه ای در هر جامعه برخوردار است.

۶-۱٫ فرضيه های پژوهش
با توجه به مسايل مطروحه و با استناد به زمينه های نظری و پيشينه تحقيقی فرضيه های اين مطالعه به شرح زير صورت بندی شده:
۱) بين دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هويت آشفته تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۲) بين دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی در هويت از پيش تعيين شده تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۳) بين دانش آموزان ناشنوا و دانش آموزان عادی در هويت تاخيری تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۴) بين دانش آموزان ناشنوا با داشن آموزان عادی در هويت موفق  تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 
۷-۱٫ تعاريف مفهومی و عملياتی
-تعاريف مفهومی. هويت: بر اساس ديدگاه اريکسون هويت يعنی احساس فرديت و يگانگی، هويت يعنی هماهنگی و يکپارچگی بين آنچه را که از خود تصور می کنيم و ان تصويری که ديگران از ما دارند. هويت تماميتی است در دوره نوجوانی .
بحران هويت: مرحله ای از دوران زندگی فرد که نوجوان دچار سردرگمی شود و برای غلبه بر اين حالت بحرانی بايد بتواند برای سوال های خود پاسخی منطقی داشته باشد تا بتواند خود را باور کند. اين دوران نه به گذشته متعلق است و نه به آينده. به عبارتی نوجوان نه کودک است نه بزرگسال يعنی تا سال های طولانی نداند هدفش چيست؟ نداند بايد چه کسی شود.
تعريف ناشنوايی: ناشنوايي نوعی نقص شنوايي است يعنی وضعيتی که يادگيری از طريق گوش و شنوايي ممانعت می کند (نورثون و داونس ، ۱۹۹۱ نقل از هانت ۲۰۰۲)
-تعاريف عملياتی. تعريف هويت: در اين پژوهش عبارتست از نمره ای که آزمودنيها از مقياس سنجش حالات هويت خود را بدست می آورند که در این تحقیق از مقیاس سنجش هویت بنتون وآدامز استفاده شده است. 
تعريف ناشنوايي: در اين مطالعه ناشنوايی يعنی حالتی که توسط معيارهای سازمان ملی ناشنوايان تعيين شده باشد.
 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج