گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

خرید ودانلود پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-دانلود رایگان پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005-فایل پایان نامه نساجی بررسي مقالات چاپ شده Autexrj در September 2005

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه موارد زیر می پردازد:

فصل اول: رفتار كششي ابريشم عنكبوتي

– خلاصه

۱٫ مقدمه

۲٫ تفاوت ابريشم پيله و ابريشم تاركشي

– مواد و روشها

– بحث و بررسي نتايج

۳٫ تاثير سرعت آزمون براي تهيه ي نخ تاركشي و پيله

– ابزار و روشها

– بحث و بررسي نتايج

– پارامترهاي C,B,A در مدل پيشرفته ي ماكسول

– نتيجه گيري

فصل دوم: كاهش پرزنخ در طي مرحله ي نخ پيچي

– خلاصه

– مقدمه

– كار آزمايشگاهي

– روش بازسازي

– بحث و بررسي نتايج

– تاثير زاويه ي جت، دانسيته خطي نخ و سرعت روي مقادير S3

– تاثير قطر جت، دانسيته خطي نخ و سرعت روي مقادير S3

– نتيجه گيري

فصل سوم: پژوهشي درباره ي خصوصيات اصطكاكي پارچه هاي بافته شده

– خلاصه

– مقدمه

– ابزار اندازه گيري اصطكاك

– طرح آزمايشگاهي

– اندازه گيري اصطكاك پارچه

– خصوصيات اصطكاكي پارچه ها

– اصطكاك پارچه با فلز

– اصطكاك پارچه با پارچه

– نتيجه گيري

فصل چهارم: تعيين عملي نيروي كششي در بافت نخ هاي گلدوزي

– خلاصه

۱٫ مقدمه

۲٫ فرضيه هاي نظري

۳٫ نتايج تجربي

۴٫ پردازش و بحث و بررسي نتايج حاصله از انجام محاسبات رياضي

۵٫ روشهايي براي تشخيص نيروي كششي

۶٫ نتيجه گيري

رفتار كششي ابريشم عنكبوتي:

خلاصه: ابريشم عنكبوتي در سالهاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است، تركيب منحصر به فرد، استحكام كششي بالا به همراه كرنش گسيختگي بالا و وزن بسيار ناچيز در اين نوع ابريشم توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است. از آنجا كه پژوهش درباره ابريشم پيله عنكبوت با محدوديتهايي روبرو است، همواره ابريشم چسبنده و تاركشي مورد توجه بوده اند. در اين پژوهش، به منظور توضيح رابطه ي ساختار با خواص ابريشم عنكبوت، رفتار تنش- كرنش ابريشم پيله و رفتار تنش- كرنش ابريشم تاركشي با هم سنجيده و مقايسه مي شوند. همچنين در اين مطالعه اثبات مي شود كه اين دو نوع فيبر(الياف) رفتار تنش- كرنشي كاملا متفاوت از خود نشان مي دهند. علاوه بر اين تاثير سرعت آزمون هم مورد بررسي قرار مي گيرد. سرعت هاي آزمون پايين در ابريشم پيله، موجب استحكام و سختي كمتر و مدول ثانويه ي بالاتر مي شود. زماني كه منحني تنش- كرنش(تنش با افزايش طول نسبي) بوسيله ي مدل پيشرفته(گسترده) ماكسول نمايش داده مي شود. افزايش سرعت آزمون موجب بالاتر رفتن سطح ناحيه ي سخت شدن و حركت ناحيه ي تسليم به سمت كرنش هاي بالاتر شده، به طوري كه ناحيه ي سخت شدن در منحني تنش- كرنش بيشتر به حالت افقي در مي آيد. به هر حال مي توان سرعت ۲۰ mm/min را به عنوان نقطه اشباع در نظر گرفت، نقطه اي كه در آنجا تاثير سرعت كاهش مي يابد. تاثير سرعت آزمون بر روي ابريشم تاركشي نسبت به ابريشم پيله، به وضوح كمتر مي باشد.

 

با اين همه بررسي دقيق تر منحني تنش- كرنش ابريشم تاركشي نشان مي دهد كه شكل هاي متفاوتي براي رفتار تنش- كرنش ابريشم تاركشي امكان پذير مي باشد.

كلمات كليدي: ابريشم عنكوبت تاركشي، پيله، تنش- كرنش

۱: مقدمه

از آنجا كه ابرايشم عنكبوت، مخصوصا از نوع رشته تار كشي، اليافي است تا تركيب بي مانند شامل استحكام كششي و كرنشي بالا و در عين حال وزن بسيار ناچيز، در سالهاي اخير توجه بيشتري را به خود جلب كرده است. در جدول ۱-۱ نام چندين نمونه ابريشم عنكبوت توليد شده از عنكبوت آرانوس ديادماتوس، به همراه اطلاعات مربوطه كه شامل غدد ترشح كننده، عملكرد و تركيب اسيد آمينه آنها مي باشد، ارائه شده است.

جدول ۱-۱ : انواع ابريشم عنكبوت آرانوس ديا دماتوس و عملكرد آنها.

 

 

عنكوبتها انواع ابريشم ها را از الياف ارتجاعي برگشت پذير گرفت تا اليافهاي شبه كولار kevlar مي سازند، اما اين موضوع كه چطور عنكوبتها خواص مكانيكي ابريشم ها را تنظيم مي كنند هنوز مشخص نيست. بيشتر عنكبوتي كه مورد بررسي قرار گرفته اند، ابريشم هايي هستند كه از طريق غدد (MA) امپوليت بزرگ- ساخته مي شوند و عنكبوت از انها براي تنيدن تار عنكبوت و تاركشي (عنكبوتي) (با قدرت استحكام Gpa  1/1 و كرنش گسيختگي ۲۷ درصد) استفاده مي كند. ابريشم فوق العاده ديگري كه اغلب مورد بررسي قرار مي گيرد ابريشم چسبنده (با قدرت استحكام  Gpa 0.5 كرنش گسيختگي   270 درصد) مي باشد كه توسط غدد شلاقي ترشح شده و مارپيچ چسبناك نگهدارنده در تار عنكبوت را تشكيل مي دهد. تا كنون تعداد مقالاتي كه درباره ابريشم پيله عنكبوت نوشته شده نسبتا محدود مي باشد. در اين مقاله مقايسه اي بين رفتار كششي ابريشم تاركشي و ابريشم پيله عنكبوت آرانوس ديادماتوس صورت گرفته است، چنين مقايسه اي در تشخيص رابطه بين خواص ابريشم عنكبوت ب ساختار آن موثر خواهد يود. علاوه بر اين تاثير سرعت آزمون هم مورد بحص و بررسي قرار مي گيرد.

۲- تفاوت ابريشم پيله و ابريشم تاركشي.

۲-۱ مواد و روشها

پنج پيله عنكبوت در آرانوس دياماتوس از يك خانه باغي جمع آوري شده و از هر پيله يك صد الياف بتدريج جدا شده و مورد آزمايش قرار گرفت.

براي تهيه ي نمونه هاي تاركشي آرانوس ديادماتوس، تعدادي عنكبوت در آزمايشگاه تحت شرايط كنترل شده نگهداري شوند و سي نمونه رشته تاركشي به طور دستي گرفته شد كه از هر نمونه، ده ليف تهيه و بررسي شد. براي تجزيه و تحليل خواص كششي الياف پيله و رشته هاي تاركشي، روبات Favimat  به كار گرفته شده است. اين دستگاه يك شناساگر نيمه خودكار مي باشد كه فقط استحكام را اندازه گيري مي كند و طبق اصل سرعت ثابت كشش (DIN 51221, DIN 53816, ISO 5079)                                                                                                                                                                                                                      كار مي كند و كمك مي كند تا نيرو با قدرت تفكيك بالا حدود ۰٫۱mg اندازه گيري شود. به علاوه اين وسيله به يك واحد تكميلي سنجش دانسيته خطي (در واحد dtex) مجهز مي باشد. كه اين خود امتياز ممي (مخصوصا در مورد الياف طبيعي) به حساب مي آيد زيرا ميزان ظرافت الياف را همزمان با خواص كششي آنها اندازه گيري مي كند، اندازه گيري دانسيته خطي طبق متد ارتعاش سنج صورت مي گيرد

 (Astm D 1577-BISFA 1985).

به خاطر ظرافت فوق العاده ي رشته هاي تاركشي، متاسفانه اندازه گيري همزمان ميزان ظرافت آنها، امكان پذير نبود. ميزان ظرافت تعدا كثيري از نمونه ها به وسيله تحليل تصويري زير ميكروسكوپ نوري (در واحد mm) اندازه گيري شد و سپس مقادير بدست آمده، با در نظر گرفتن ويژه ۱/۳ g/cm3، طبق روشي كه در مقاله سوم آمده است، به واحد dtex تبديل شدند. خواص كششي رشته هاي تاركشي با طول گيج mm20، سرعت آزمون mm/min 20 و كشش اوليه CN/dtex 0.5 مورد بررسي قرار گرفت. دانستيه خطي هم در سرعت آزمون mm/ min 5 و با كشش اوليه CN/dtex 0.8 ارزيابي شد.

۲-۲: بحث و بررسي نتايج

بعد از اينكه در شكل شماره ۱-۱ مشاهده مي شود، ابريشم پيله رفتار تنش- كرنش كاملا متفاوتي از خود نشان مي دهد. اگرچه كرنش گسيختگي در دو نوع ابريشم (÷ابريشم پيله و تاركشي) كم و بيش يكسان است (حدود ±%۳۰ ) اما ميزان سختي ابريشم تاركشي ۵/۳ برابر بيشتر مي باشد.

همچنين قابل به ذكر است كه در منحني تنش- كرنش ابريشم پيله، يك نوعت رفتار لگاريتمي مشاهده مي شود در حالي كه در ابريشم تاركشي چنين چيزي صدق مي كند. مقايسه اسيد آمينه اين دو نوع ابريشم عنكبوت، ممكن است نشان دهد كه نسبت بالاي glycine كه مشخصه ابريشم تاركشي مي باشد مي تواند تا حدي اين رفتار را توجيه كند. براي شناخت بهتر اسرار و رموز عنكبوتها، پژوهشهاي بيشتري در زمينه ريز ساختار ابريشم عنكبوت بايد صورت بگيرد.

شكل ۱-۱

شكل ۱-۱: رفتار تنش- كرنش ابريشم پيله و تاركشي عنكبوت آرانوس ديادماتوس

۳٫ تاثير سرعت آزمون براي تهيه ي نخ تاركشي و پيله

۳-۱٫ ابزار روشها

صدها عنكبوت آرانوس ديادماتوس در آزمايشگاه تحت شرايط كنترل شده نگهداري مي شدند. پس چهار نوع پيله متفاوت به طور تصادفي جمع آوري شده و تخمها با دقت بسياري از هر نمونه جدا گرديد. براي هر آزمايش ۵۰ ليف از هر پيله به تدريج و به آرامي كشيده شد.

نمونه هاي مختلفي از رشته تاركشي به طور دستي پيچيده شد. اين نمونه ها از سه نوع عنكبوت مختلف انتخاب شده كه براي هر آزمايش ۵۰ ليف از آنها جدا گرديده است. در اين پژوهش ها از آنجا كه ارزيابي تاثير سرعت آزمون براي ما حائز اهميت بود، ميزان ظرافت رشته هاي تاركشي اندازه گيري نشد، از اين جهت مقادير نيرو در واحد CN مورد بررسي قرار گرفته است. الياف و فيلامنتها توسط روبات Favimat و در شرايطي با طول گيج mm 20 و كشش اوليه Cnldtex 0.5 و پنج سرعت متفاوت شامل: mm/min 40,30,20,10,5 مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند. آزمايش و بررسي رشته هاي تاركشي به خاطر كمبود مواد گرفته شده از يك عنكبوت در زمان آزمايش، فقط در سرعت هاي m/min 40m20m5 صورت گرفت. منحني هاي تنش- كرنش براي هر كدام از پيله هاي تاركشي با پارامترهاي زير مشخص شده اند:

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج