گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۱۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه علم سيال شناسي و نيز مهندسي گل وسعت وگستردگي زيادي پيدا كرده است بطوريكه در حال حاضر اين رشته به صورت تخصصي و فني در مقاطع دكتري تحت عنوان مهندسي گل تدريس مي شود .
در طي عمليات حفاري چه در صنايع نفت و چه در صنعت معدنكاري مهمترين عوامل و فاكتورها در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سيال حفاري مي باشد زيرا با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي كه هر يك از سيالات دارند به پيشرفت عمليات كمك شاياني مي كنند . به عنوان مثال از طريق گل مي توان به نوع سازند زمين شناسي كه در حال حفر شدن است پي برد و يا از بروز اتفاقات بسيار مخرب و خطرناك همچون فوران چاه جلوگيري كرد .
سيال حفاري به گاز ، مايع و يا گلي كه در سيستم حفاري جريان دارد گفته مي شود . سيال هاي حفاري كه اساسا براي ايجاد ايمني ، بالا بردن بازدهي ، كارآيي و افزايش بهره وري اقتصادي در حفاري به ويژه حفاري چاه هاي نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرند به طور كلي به سه گروه گازها ، مايعات و گل حفاري تقسيم مي شوند . هر يك از انواع سيالات حفاري داراي مزايا و محاسني مي باشند بنابراين انتخاب بهترين و كارآترين سيال حفاري به عوامل چندي بستگي دارد . براي انتخاب بهترين و مناسب ترين سيال حفاري مي توان تمامي فاكتورهاي مؤثر را مشخص نموده و به هر يك از آنها بر اساس يك سيستم امتياز دهي به هر يك از اين فاكتورها امتيازي را نسبت داده و در نهايت بر اساس مجموع امتيازات حاصله از تاثير فاكتورهاي مختلف سيال بيشترين امتياز را به عنوان مناسب ترين سيال حفاري انتخاب كرد . فاكتورهاي موثر بر عمليات حفاري شامل نوع و روش حفاري ، نوع و جنس لايه هاي سنگي ، حمل و نقل، ميزان هزينه و تاثير بر روي محيط زيست مي باشند .   
۱-۲ هرز روی سیال حفاری

از جمله مشكلات در ارتباط با سيال حفاري، هرزروي آن و تحمل هزينه هاي سنگين ناشي از آن است . هرزروي سيال حفاري وارد شدن حجم قابل توجهي از اين سيال به درون سازندي كه حفاري مي گردد مي باشد . هرزروي زماني رخ مي دهد كه تراوايي سازند به اندازه كافي است يا حفره ها و شكستگي هاي موجود در سازند چنان بزرگ هستند كه بوسيله مواد جامد موجود در گل مسدود نمي شوند . هرزروي سيال حفاري ممكن است از مقدار خيلي كم تا خيلي زياد متغير باشد . هزينه هاي اضافي ساليانه و اتلاف وقت دكل حفاري به واسطه مشكلاتي از اين قبيل بالغ بر ميليون ها دلار ميگردد . در نتيجه توجه به بهينه كردن عمليات حفاري و نياز به كاهش هزينه هاي مرتبط با هرزروي سيال حفاري ضروري به نظر مي رسد  . نتايج تجربي حاصل از مقابله با هرزروي سيال حفاري در يك سازند نمي تواند بعنوان يك راه حل عمومي در رفع مشكلات مشابه در مناطق ديگر مورد استفاده قرار گيرد . در چنين شرايطي روش هاي گوناگون كه تركيبي از علم و تجربه مي باشند بسته به نوع هرزروي كه مي تواند جزئي يا كلي باشد به كار گرفته مي شوند . لذا بدين منظور بعضي از روش هاي كاربردي خاص سريعا بدون توجه به جنبه هاي اقتصاديشان و اثرات آن بر روي سازند مورد استفاده قرار مي گيرند . هرزروي سيال حفاري علاوه بر تحميل هزينه هاي اضافي جهت تهيه و جايگزيني مجدد گل در حين عمليات حفاري باعث وارد آمدن صدمات جدي به يك مخزن مي گردد . بسياري از مخازن به علت صدمات وارده بصورت شيميائي مورد درمان قرار مي گيرند . اين درمان كه با اسيدزني به مخزن صورت مي گيردعلاوه بر اتلاف وقت مستلزم هزينه هاي اضافي بوده و حتي ممكن است در درمان مخزن نتايج مطلوبي نداشته باشد.  
۱-۳ انواع سیالات حفاری

سيالات حفاري به طور كلي به پنج گروه زير تقسيم مي شوند :
۱-۳-۱ گازها : گازهاي عمده مورد مصرف در حفاري ، هوا ، گاز طبيعي و نيتروژن و دي اكسيدكربن مي باشند . امكان بكارگيري نيتروژن و دي اكسيدكربن درحال بررسي و تحقيق است كه نتايج اوليه بدست آمده از آن اميدواركننده نبوده است . تنها گازي كه در عمل از آن استفاده مي شود هوا است . هوا ، سبك،ارزان و بهترين تميزكننده است ضمن آنكه به ديواره چال نيز آسيب نمي رساند و سرعت انتقال خرده ريزه هاي حفاري با هوا زياد است و به همين دلايل در حفاري انفجاري از هوا استفاده مي شود . اما در همه موارد حفاري نمي توان از هوا استفاده كرد به عنوان مثال در حفاري هاي اكتشافي و حفاري هاي عميق با ماشين هاي چرخشي از هوا استفاده نمي شود .  
۱-۳-۱-۱ معايب سيالات گازي :
الف : تركيب هوا با گاز متان ( در صورتي كه ۵ تا ۱۵ درصد تركيب هوا را تشكيل دهد) موجب انفجار خواهد شد . در نتيجه استفاده ازآن محدود است.
ب : وجود اكسيژن و انيدريد كربنيك در هوا باعث خوردگي يا فرسايش ابزار آلات حفاري مي شود .
ج : به دليل كمي وزن مخصوص گازها كنترل فشار طبقات زير زمين تقريبا امكان پذير نيست .
د : به دليل پائين بودن چگالي انتقال قطعات درشت حفاري به عنوان نمونه هاي مغزه اي توسط هوا به سختي انجام مي گيرد .
س : براي رفع مشكلات ناشي از شيل كاربرد ندارد .
ص : حفاري با هوا همراه با گرد و غبار زياد است مخصوصا اگر در آن سيليس و اندازه آن كمتر از ۰۵/۰ ميليمتر باشد چنانچه گرد و غبار حذف نشود علاوه بر ايجاد مشكلاتي براي تعمير و سرويس ماشين شرايط كار نيز براي براي حفار يا حفاران دشوار خواهد شد . 
۱-۳-۱-۲ محاسن سيالات گازي :
حفاري با گازها سريع انجام مي شود . ميزان هرز روي سيال حفاري كم است و طبقات حفاري شده با هوا از كمترين ضايعات برخوردارند .
۱-۳-۲ مايعات : مايعاتي كه به عنوان گل حفاري مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از : آب خالص ، آب نمك و نفت خام .

بعد از هوا تقريبا آب به دليل گرانروي و چگالي كم آن مناسب ترين سيال حفاري براي ايجاد چال در شرايط عادي است . حفاري از ميان ماسه سنگ توسط آب خالص موجب انبساط و ازدياد حجم رس موجود در ماسه سنگ مي شود كه سبب مسدود شدن منافذ سنگ مي گردد . اين فرآيند بخصوص در چاه هاي نفت اهميت ويژه اي دارد زيرا باعث عدم ورود نفت از ماسه سنگ به چاه مي شود . آب نمك موجب انبساط كمتر رس با توجه به آب خالص مي شود . در مواردي ممكن است اساس سيال آب باشد اما روغن به آن اضافه شده باشد يا برعكس در اين شرايط سيال به حالت امولسيوني در مي آيد . افزودن روغن به آب به دليل ايجاد خاصيت جلادهندگي به سيال است .   
۱-۳-۲-۱ موارد استفاده آب : 
الف : جرم مخصوص سيال حفاري براي كنترل فشار طبقات زيرزمين كافي باشد .
ب : چاه از داخل سنگ هاي نامقاومي چون شيل عبور نكند البته مشكلات حفاري در شيل ها را مي توان با اضافه كردن موادي نظير cypan  ( نوعي ماده شيميائي ) و مواد ديگر به گل حفاري كاهش داد .
مزيت آب نمك نسبت به آب معمولي اين است كه وجود نمك در آب ( به ميزان ۱۰ درصد ) باعث افزايش وزن مخصوص و ايجاد فشار هيدروستاتيكي بيشتر مي گردد .
نفت خام فشار هيدروستاتيكي كمتري نسبت به آب خالص و آب نمك ايجاد مي كند كه علت آن چگالي كمتر نفت خام مي باشد و از آن در در مورد فشار غير نرمال ( فشار كمتر از ۴۳۳/۰ پوند بر اينچ مربع به ازاي هر فوت ) استفاده مي شود .
۱-۳-۳ ذرات كلوئيدي يا جامد معلق در مايعات ( گل حفاري ) :

 يك گل مخصوص به صورت مخلوطي مانند سيمان مي باشد كه قسمت عمده آن را آب و مايعات ديگر تشكيل داده و براي افزايش چگالي و گرانروي سيال حفاري به منظور كنترل فشار طبقات به آن مقداري بنتونيت و يا مواد ديگر اضافه مي كنند . چگالي اين نوع سيالات حفاري معمولا ۱ تا ۲۵/۱ گرم بر سانتيمتر مكعب است.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج