گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان
دانلود رایگان کتاب الکترونیکی اندازه گیری-خرید کتاب الکترونیکی اندازه گیری-دانلود رایگان مقاله انداز گیری-کتاب الکترونیکی اندازه گیری-
این فایل در ۳۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

تمامي مهندسين ( بدون توجه به اينکه در چه شاخه اي کار مي کنند )پيوسته با مسائل اندازه گيري روبرو هستند . مسائلي نظير اندازه گيري جرم ، نيرو ، دما ، مقدار يک جريان الکتيرکي ، طول ،زاويه و غيره و يا مسائلي مربوط به اثرات جمعي از آنها .نتايج اين قبيل اندازه گيري ها خط مشيي را به مهندس نشان مي دهد و اطلاعاتي را فراهم مي کند که مي توان بر اساس آنها تصميم گرفت .

۲-۱ خطاهایی که نمی توان آنها را حظف کرد.

هیچ اندازه گیری نمی تواند کاملاً دقیق باشد چرا که هر مقدرا عددی ثبت شده به چشم انسان بستگی دارد و انسان  می تواند در هر مرحله از خواندن اشتباه کند بنابراین خواندن درجه بندی وسیله اندازه گیری به توانایی مقصدیمتعددی در خواندن درجه بندی و در بعضی حالات نیز به حس لامسه مقصدی وابسته است.

الف) خطاهای ناشی از درجه بندی

اگر درجه بندی که اندازه ها از روی آن خوانده می شود دارای خطا باشد بدیهی است که خود اندازه گیری هم دارای خطا خواهد شد. اسن خطا تا حدودی با میزان سازی در جه بندی وسایل اندازه گیری مطابف استانداردهای معین طول بر طرف می شود. با این حال خطای ناشی از درجه بندی را در اندازه گیری های مقایسه ای با کوچک ترین تقسیمات کاهش می دهند.

ب) خطاها در قرائت.

با چه دقتی می توان یک درجه بندی را خواند؟ البته این بستگی دارد به ضخامت خط کشی ها (درجات) و فاصله بین تقسیمات و ضخامت خط مینا با عقریه ای که برای خواندن بکار می روند

برای راهنمایی بیشتر در نظر بگیرید که هر گاه عقربه یک وسیله اندازه گیری روی یکی از تقسیمات قرار بگیرد دقت خواندن مقدار عددی، %۱۰I و هر گاه عقربه وسیله اندازه گیری بیت تقسیمات قرار گرفت مقدار دقت %۲۰I دقت تقسیمات درجه بندی باشد .

در این صورت اگر عقربه مقدار ۳- واحد (واحد در اینجا واحد تقسیمات درجه بندی است) را نشان دهد و دقت درجه بندی (کوچک ترین مقداری را که درجه بندی نشان می دهد) ۰/۰۰۱mm باشد اندازه نسبی که عقربه نشان داده است

 لازم به ذکر است که وقتی یک کمپراتور (مقایسه گر) عمل اندازه گیری را انجام می دهد این دسته از خطاها دوبار اتفاق می افتند. یکبار در حالی که دستگاه بوسیله گیبهای مادر (اندازه گیر های مادر) تنظیم می شود و یکبار زمانی که اندازه قطعه کار از روی دستگاه قرائت میشود.

 

ج) خطاهاي ابزار گيري :

انواع خطاهاي مختلفي که در صفحات گذشته شرح داده شدند از انواع جمع شونده هستند به اين معني که در بعضي مواقع بايد مقدار ديگري به عنوان حساسيت که در اثر لمس کردن ابزار يا قطعه کار پيش مي آيد به آنها اضافه کرد . که البته مقدار آن هم به نوع وسيله اندازه گيري که مورد استفاده قرار گرفته است بستگي دارد.

عموماً براي حذف چنين اثري (حساسيت لامسه) که کمپراتورها و مقايسه گرها استفاده مي شود استفاده مي شود. در اينجا فرض مي کنيم که مي خواهيم قطر يک اندازه گير توپظي ساده با قطر اسمي mm 25  را به دست آوريم.

اندازه گيري به کمک کمپراتوري ا بزرگ نمايي ۵۰۰۰  که با يک راپراتور به طول اسمي mm25  و با خطاي معلوم mm0.0001   و دقت mm 0.0002  تنظيم شده است انجام مي شود.

وقتي راپراتور در دستگاه قرار دارد مقدار ۰ قرائت مي شود و زماني که اندازه کسر توپي ار در دستگاه قرار مي دهيم مقدار ۲/۱-  (از تصميمات درجه بندي) قرائت مي شود. ضمناً اثر تغيير شکل جنس هر دو از يک ماده است ضمناً ه هنگام تماس سطوح شرايط به نحوي است که تغيير در آنها بسيار جزئي است. مسئله ذيل به صورت جدولي تنظيم شده است


-۱ تاثير نتايج ميانگين يا روشهاي آماري

اگر يک اندازه گيري کامل را چندين بار تکرار کنيم مقادير متفاوتي براي اندازۀ x به دست مي آوريم (به فرضx مقدار مورد اندازه گيري مي باشد )در نتيجه مي توانيم با رسم نمودار هاي آماري يک فرکانس توزيع به دست آوريم. همچنين به کمک اين اطلاعات مي توان ميزان انحراف داده ها يعني را پيدا کرد.طبق بررسي هاي انجام شده ۲۸/۹۹ در صد از مشاهدات بين  که x ميانگين مشاهدات است قرار دارند پس مي توان گفت که براي کارهاي عملي دقت تخميني  است.

حال اگر ما اين مشاهدات را به زير گروههاي تصادفي n تايي تقسيم کنيم و براي زير گروهاي مقدار x ميانگين را بيابيم به کمک فرمول هاي آماري مي توانيم يک فرکانس توزيع براي مقادير x پيدا کنيم. طبيعي است که اين روش بسيار دقيقتر از آن است که فقط به اندازه يک بار به اندازه گيري اکتفا کنيم. طبق فرمول زير مي توان مقدار انحراف داده ها را يافت:

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج