گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

سازه‌هاي عمراني به عنوان يك فرآورده توليدي و صنعتي با كاربرد مشخص بوده كه با توجه به نوع كاربري و استفاده موردنظر، بارهاي مشخصي به آن وارد مي‌شود. اين سازه عمراني اگر پل باشد، مطمئناً بارهاي وارده بر آن با يك سد يا ساختمان مسكوني متفاوت خواهد بود. در پل بار اصلي وارده بر سازه آن، علاوه بر وزن پل، وزن خودروهاي عبوري و همچنين بار فشار سيلاب‌ها مي‌باشد، در حالي كه در سدها بار اصلي، فشار آب پشت سد و خطرات ناشي از لرزش‌هاي زمين لرزه مي‌باشند. در يك ساختمان كه كاربري مسكوني دارد، نيز مقادير بارهاي اصلي با ساختماني كه كاربري درماني يا تجاري دارد، متفاوت خواهد بود
به عنوان يك تعريف كلي، بارگذاري تعيين حداكثر بار وارد بر يك سازه در مدت سن سودمندش با ريسك و خطر قابل پذيرش مي‌باشد. بطور كلي سازه‌هاي موجود را به سه دسته مي‌توان بخش كرد كه عبارتند 

گفتار نخست ۲
شناخت بارها و سامانه‌هاي انتقال بار و تعاريف ۲
۱-۱) كليات ۲
۱-۲) معرفي انواع بارها ۳
۱-۳) مباني احتمالاتي بارگذاري سازه: ۱۱
۱-۴) تعاريف سازه‌اي ۱۸
قاب‌ها: ۲۹
شكل‌پذيري: ۳۱
سيستم مهاربندي افقي: ۳۲
گفتار دوم ۳۳
بارهاي مرده (Dead load) 33
۲-۱) كليات ۳۳
۲-۲) بار مرده سقف‌ها ۳۴
۲-۳) بار تيغه‌ها و جداگرها (Partition Loading) 42
۲-۴)‌ بار مرده پله‌ها ۴۴
گفتار سوم ۴۸
بارهاي زنده (Live loads) 48
۳-۱) كليات ۴۸
۳-۲) بار زنده كف‌ها: ۴۹
۳-۳) اثر بدترين آرايش سربارهاي زنده ۵۶
۳-۴) بارهاي وارد بر دست‌اندازها، نرده‌ها، جان‌پناه بام‌‌ها و حفاظ پاركينگ‌ها. ۵۸
۳-۵) شيوه اعمال بار خودروها و وسايل نقليه (بر اساس آيين‌نامه ۵۱۹) ۶۰
۳-۶) كاهش سربارهاي زنده ۶۲
۳-۷) سربارهاي ضربه‌اي ۶۷
۳-۸) بارهاي حين اجراي ساختمان: ۷۵
۳-۹) نمونه‌ها ۷۶
۳-۱۰) تمرين‌ها ۸۸
گفتار چهارم ۹۵
بار برف (Snow load) 95
۴-۱) كليات ۹۵
۴-۲) بار برف بام‌ها ۹۶
گفتار پنجم ۱۰۵
بارگذاري باد (Wind load) 105
۵-۱) كليات ۱۰۵
۵-۲) بارهاي ناشي از اثر باد ۱۰۶
۵-۳) فشار و نيروي موثر باد بر ساختمان‌ها و ساير سازه‌ها ۱۱۰
۵-۴) ضوابط عمومي طراحي سازه براي باد ۱۲۰
۵-۵) نمونه‌ها ۱۲۱
۵-۶) تمرين‌ها ۱۲۷
پيوست شماره ۱: ۱۳۱
جرم مخصوص مواد و جرم واحد مصالح و اجزاي ساختمان ۱۳۱
پيوست شماره ۲ ۱۳۹
بار زنده كف انبارهاي اجناس ۱۳۹
پيوست شماره ۳ ۱۴۳
روش تحليلي ديناميكي محاسبه بار باد در ساختمان‌هاي خاص ۱۴۳

چکیده:

با توجه به فقدان كتاب بارگذاري كه بر اساس آيين‌نامه مقررات ملي مبحث ششم نگارش شده باشد، اين كتاب به رشته تحرير درآمد. در مقررات ملي ايران، مبحث ششم، علاوه بر بارهاي ثقلي، بارهاي لرزه‌اي نيز ارائه شد كه با توجه به گستردگي مباحث مرتبط با اين نوع بارها و ارائه شدن آنها در دروس مهندسي زلزله در جلد دوم به آنها پرداخته خواهد شده است.
در كتاب حاضر كه تحت عنوان بارگذاري ـ جلد اول (بارهاي گرانشي و باد) مي‌باشند، سعي شده است سرفصل‌ها، فرمول‌ها، مقادير بارهاي مرده، جرثقال‌ها و …. همه به طور كامل با آيين‌نامه همخواني كامل داشته باشد. 
گفتار نخست كتاب، به كليات بارگذاري و تعاريف مرتبط با آن پرداخته كه البته با توجه به گستردگي هر يك از تعاريف، فرض شده كه خواننده در دروس پيش نياز، آنها را مطالعه كرده باشد.
در گفتار دوم، بار مرده به طور كامل شرح داده شده و اجزاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي و روش‌هاي محاسبه بار مرده ارائه گرديده است. وزن حجمي محاسباتي مصالح و اجزاء بر اساس مقررات ملي بوده و از بندهاي آيين‌نامه پيروي شده است.
در گفتار سوم، به بار زنده پرداخته شده است. اصولاً محاسبات مربوط به بار زنده بر اساس آيين‌نامه‌ها و جداول آنها و با توجه به نوع كاربري‌ انجام مي‌شود. در اين فرآيند، حتماً به بندهاي تكميلي آيين‌نامه توجه شود، چرا كه در بسياري از موارد، تبصره‌ها و موارد ويژه بارهاي زنده بيشتري را پيشنهاد كرده و در صورت اشتباه در شناخت مطالب و يا نوع جدول، مطمئناً بارگذاري زنده سازه نيز نادرست خواهد بود. بارهاي جرثقال، آسانسور و پارك ماشين نيز جزء اين دسته بارها هستند.
گفتارهاي چهارم و پنجم، به بارهاي برف و باد پرداخته است. دليل بررسي جداگانه اين بارها، شرايط ويژه تعيين و محاسبه اين بارهاست. بار باد و برف با توجه به ناحيه و شهري كه سازه ساخته مي‌شود، تعيين و به همين دليل در اين خصوص جداول و نقشه‌هايي ارائه شده است.
پيوست‌هاي كتاب نيز دربرگيرنده وزن حجمي مصالح و مواردي مي‌باشد كه در گفتارها قابل گنجاندن نبود. 
هدف اوليه از نوشتن كتاب، در دسترس قرار دادن يك كتاب بارگذاري با محتواي كاربردي ـ آيين‌نامه‌اي بود كه هم خواسته دانشجويان را برآورده سازد و هم بتواند مورد استفاده مهندسين باشد.
در آماده‌سازي اين كتاب، خدمات شايان توجه آقايان ميرزايي، رزاقي و مروجي درخور ستايش است. از جناب آقاي دكتر محسني رياست محترم دانشگاه، خانم دكتر مازندراني، معاونت پژوهشي و همچنين كليه كارمندان قسمت معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان و جناب مهندس الياس مديريت گروه عمران كه همگي با همكاري بسيار موثرشان چاپ اين اثر را ميسر كردند، سپاسگزارم.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج