گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اداره برق شهرستان مباركه در انتهاي خيابان بسيج قرار دارد كه مساحتي در حدود ۵۰۰ متر مربع دارد و كنترل و نظارت و طراحي بر كليه امور برق شهرستان و توابع آن را بر عهده دارد و من كار آموزي خود را در اين اداره و در قسمت طراحي توزيع برق گذرانده ام و كارهاي عملي زيادي را در اين مدت تجربه كرده ام و دوران خوبي را براي آموزش مطالبي كه در دوران تحصيل ياد گرفته بودم براي اجرا و عملي ساختن اين مطالب بود . 
در اولين  جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود به همراه مهندس محموديان استاد كار خود جهت طراحي و نصب محل تيرهاي بتوني و فاصله آنها از هر يك از ترانسفورماتورها و  حذف تيرهاي اضافي و چوبي در نقشه كه در يكي از بخش هاي مباركه به نام باغ ملك است مراجعه كرديم و در آنجا من به همراه مهندس محموديان ضمن متراژ كردن فاصله تيرها از يكديگر و فاصله گذاري براي نصب تيرهاي بتوني جديد ، محل هايي را كه در نقشه نبود و يا قرار بود احداث شود در نقشه مشخص كرديم و من نيز به علاوه با نكاتي در زمينه اينكه ، در زير ترانس ها يك تابلو نصب مي شود  كه براي انشعاب گيري به مصرف كنندگان مختلف بكار مي رود و همچنين با چراغ هاي نوع A و همين طور با كراس آرام و اينكه كراس در انتهاي خط مي بينيم بكار مي رود ، و همچنين مقره هاي بشقابي و سوزني آشنا شدم . 
در اين جلسه با مراجعه به اداره برق مباركه ومعرفي خود دران اداره و مشغول شدن درقسمت طرح و نظارت برق رساني كار خود را شروع كردم . در اين جلسه من با استاد كار خود ، مهندس محموديان كه مجري طرحهاي مهندسي برق رساني بودم آشنا شدم و سپس به همراه ايشان براي طراحي نصب محل بك ترانس ۲۰ كيلو ولت كه قرار بود براي يك مجتمع كارگري بكار برود به محل مجتمع رفتيم و در انجا فاصله اي را كه بايد ترانس در آن محل نصب مي شد مشخص كرديم و نيز فهميديم كه براي پايه بتوني يك ترانس ۲۰ كيلو ولت معمولاً از يك پايه ۹ متري بتوني و يك پايه ۱۲ متري بتوني استفاده مي شود مگر در مواقعي كه حريم بايد رعايت شود و از دو پايه ۱۲ متري استفاده مي شود كه اين حالت معمولاً كمتر اتفاق مي افتد و با فهميدن اين موضوع دانستيم كه بايد از يك پايه ۹ متري بتوني و يك پايه ۱۲ متري بتوني بايد به جاي يك تير بتوني ۶ متري كه در محل بود استفاده شود و سرانجام پس از مشخص كردن محل نصب ترانس و طراحي نقشه محل آن به همراه استاد كار خود به محل كار خود بازگشتيم اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و فرا گرفتن مطالبي همچون ،فاصله سيم يا هادي را تا سطح زمين كليرانس گويند و فاصله سيم تا زمين در خطوط توزيع ۲۰ كيلو ولت هوايي كه در داخل شهرها و روستا ها و يا در امتداد جاده ها نصب    مي گردند . به لحاظ تقاطع هاي زياد و عبور و مسائل ايمني ، عموماً در سرتاسر خط حداقل كليرانس را بين ۶ تا ۹ متر انتخاب مي نمايند و همين طور در مورد تقاطع خطوط فشار قوي كه هميشه خط با ولتاژ بالاتر از روي خط با ولتاژ پايين تر عبور  مي نمايد كه در اين صورت حداقل فاصله خطوط ۶۳ كيلو ولت ا زخطوط ۲۰ كيلوولت حدود ۲ تا ۵/۲ متر مي باشد و همچنين وقتيكه خط فشار ضعيف (۳۸۰ ولت) زير خط ۲۰ كيلو ولت كشيده مي شود ، حداقل فاصله شبكه فشارضعيف تا ۲۰ كيلو ولت بايستي ۵/۱ متر باشد كه اين فاصله بايد رعايت شود و همچنين آشنايي با انواع كليدهاي فشار قوي كه به ۵ دسته تقسيم مي شوند و عبارتند از : ۱- كليد هاي هوايي يا خشك كه شامل : الف – سكسيونر غيرقابل قطع زير بار ب- سكسيونر قابل قطع زير بار  ج- سكسيونر قابل قطع زير بار فيوزي 
۲- كليدهاي روغني 
۳- كليدهاي خلاء 
۴- كليدهاي SF6 
۵- كليدهاي با هواي فشرده 
در اين جلسه با مراجعه به محل كارآموزي خود و همراه مهندس محموديان استاد كار آموز خود جهت بازديد از يك ترانس ۲۰ كيلو ولت و همچنين تقويت يك ترانس ديگر به محل مورد نظر رفتيم من در انجا با فهميدن مطالبي همچون رله ريكلوزد كه كار آن قطع كردن مدار در هنگام اتصالي است و مانند يك فيوز يا ديژنكتور مدار را قطع مي كند و بلافاصله مجدداً وصل مي كند و همين طور اگر اتصالي هنوز وجود داشته باشد مجدداً قطع خواهد كرد واين عمل را تا زماني كه اتصالي برطرف به شود يا ريكلوزرد در مقابل اتصالي دائمي قطع كامل بكند ادامه خواهد داشت . ريكلوزر شبيه فيوزي مي باشد زيرا اتصالي موقتي را از دائمي تشخيص مي دهد . در صورتيكه فيوز فيوز اتصالي دائمي و موقتي را مانند هم قطع مي كند . ولي ريكلوزر به اتصالي موقتي اين فرصت را مي دهد (معمولاً سه بار) تا برطرف گردد اگر اتصالي بعد از سه بار قطع و وصل بر طرف نشده باشد ، ريكلوزر تشخيص مي دهد كه آن يك اتصالي دائمي است و قطع كامل خواهد كرد . اين عملكرد در ريكلوزر باعث مي شود كه ريكلوزر اتصالي را ، كه روي انشعابي كه بوسيله فيوز كت – اوت حفاظت مي شود را ، قبل از اينكه فيوز كت – اوت بسوزد ، برطرف كند و اگر بعد از دو عمل قطع و وصل ريكلوزر اتصالي بر طرف گشته باشد ، فرصت مناسبي به فيوز داده خواهند شد تادر عمل قطع و وصل بلند مدت ۵ سيكلي بسوزد و انشعاب خواب را جدا نمايد و اتصالي بر طرف شود . و همچنين با برق گير كوشينگ و فيوز كت – اوت كه در خطوط ۲۰ كيلو ولت براي قطع برق تا جريان حدود ۸ آمپر عمل مي كند آشنا شدم . 
در اين جلسه من به همراه استاد كار خود براي تقويت يك ترانس ۱۶۰ كيلو ولت به محل رفتيم . و در آنجا من به مطالبي ، مانند اينكه بعد از هر ترانس اولين تير از هر دو طرف بايد اتصال زمين يا به عبارت ديگر برق گير داشته باشد و همچنين تشتك ترانس ، كه در زير تابلو ترانس ، ، كه در زير ترانس است نصب مي شود آشنا شدم وهمين طور به همراه استاد كار خود براي جابجايي يك ترانس ديگر در وسط راه قرار داشت رفتيم و من نيز مانند هميشه به فرا گرفتن مطالبي مانند اينكه بر روي هر ترانس يك فيوز كت اوت نصب مي شود و اينكه فيوز كت اول مانند يك فيوز عمل مي كند و براي جلوگيري ومحافظت در برابر اضافه جريان بكار مي رود در مواقعي كه بخواهند يك ترانس عوض كنند ، ابتدا اول بوسيله فيوز كت اوت جريان را قطع      مي كنند و سپس آن ترانس را عوض مي كنند . آشنا شدم و همين طور دانستم كه سكوي ترانس در زير ترانس ،كه ترانس روي آن قرار مي گيرند نصب مي شود و همچنين با مقره هاي چرخشي و مقره هاي گششي كه مقره هاي چرخشي معمولاً به طور ثابت بر روي تيرها نصب مي شود آشنا شدم .اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه من با مراجعه به محل كارآموزي خود با وچ كلمپ كه در شبكه فشار ضعيف بكار مي رود و كار آن اين است كه در برابر نيروي كششي كه بر سيم وارد  مي شود سيم را از زخمي شدن و آسيب خوردن محافظت مي كند و همين طور محل نصب آن ، كه معمولاً بايد يك وچ كلمپ بر روي تير نصب شود و يك وچ كلمپ ديگر در محل نصب انشعابها كه مثلاً ورودي خانه ها است نصب شود و همينطور من با سيم گير كه در شبكه فشار قوي به كار مي رود و وظيفه آن گرفتن سيم است و بوسيله چند پيچ سفت مي شو آشنا شدم و همچنين دانستم كه براي عبور سيم از عرض خيابان ها و جاهايي كه بايد حريم رعايت شود معمولاً ا زتيرهاي گرد ۱۲ متري استفاده مي كنند و همين طور پاراك كه محل نصب مقره هاي چرخش بر روي آن است آشنا شدم كه طول آن با توجه به كار كرد آن فرق مي كند .
در اين جلسه من با مراجعه به محل كار آموزي خود با مباحثي از قبيل رعايت حريم ، به طوري كه فاصله آخرين فاز فشار قوي در مناطق شهري از ديوار ۲۱۰ سانتيمتر و يا ۱/۲متر است و در مناطق خاج از شهر مثلاً و روستاها ۳۰ متر است آشنا شدم همچنين به همراه استاد كار خود جهت تقويت يك ترانس به يكي از مناطق روستايي رفتيم و در انجا من دانستم كه ترانس هاي CT كه ترانس هاي  برطوي به جريان هستند ودر تابلو ترانس كه در زير بار است براي افزايش يا كاهش جريان بكار مي روند همچنين دانستيم كه تعداد زنجيرهاي يك مقره را با توجه به فرمول زير بدست مي آورند : 
و همچنين دانستم كه براي عبور از عرض جاده ها معمولاً از تيرهاي گرد ۱۵ متري بتوني كه به صورت گرد ساخته شده اند استفاده مي شود اين بود گزارش كار من در اين جلسه كاري .
در اين جلسه من با مزايا و معايب شبكه هاي هوايي و شبكه هاي زميني آشنا شدم كه به ترتيب مزايا و معايب آنها به صورت زير مي باشد : 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج