گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سال ۱۳۳۸ به صورت ديزلي شروع به كار كرده است كه كاركنان آن سه نفر بوده اند يك حسابدار به نام مهدي اسماعيليان و مامور نصب كنتور و امور مالي اداره هم بوده است دو نفر هم مسئول ديزل و شبكه هوايي به نام حسين سهرابي و دستيار آن عبدالكريم احمديان .
حسين سهرابي تا سال ۱۳۵۳ سر كار بوده و عبدالكريم احمديان تا سال ۱۳۷۴ كه در اين زمان ديزلي قبل از انقلاب فقط دهاقان عطاآباد و دزج برق داشته است .كه در زمان ديزلي فقط از زمان تاريك شدن هوا به مدت ۴ ساعت برق دار بوده است . 
سيستم قديمي يا ديزلي شبكه هوايي بوده و بدون ترانسفورماتور هوايي .
نحوه كار ديزلي 
برق توليد شده به صورت مستقيم در تابلو هاي خاص مي آمد و سپس وارد شبكه مي شود كه ۱۲۰۰ مشترك و همه مشتركين به جز تعداد اندك همه مصارف خانگي بوده است . در آمد و حقوق اين شركت سهامي بوده كه سهام آن از صد تومان تا ۲۰هزار تومان بوده است . تا اينكه اين سيستم در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۲ از ديزلي به شبكه سراسري در آمده است كه توسط همان افراد كه در شبكه قديمي بوده و طراحي ان توسط مهندسين به شكل كنوني در آمده كه اكنون شامل ۲۱۵ ترانس و ۱۱ هزار مشترك و بيش از ۱۷ روستاي اطراف دهاقان مي باشد كه شامل مصارف خانگي كشاورزي دامپروري صنعتي تجاري و موسسات عام المنفعه و غيره مي باشد . 
كنتور : 
وسيله اي است كه براي اندازه گيري بر حسب كيلو وات مي باشد.
انواع كنتور : ۱- كنتور تك فاز ۲- كنتور سه فاز 
اجزاي كنتور : ۱- بوبين جريان ۲- بوبين ولتاژ ۳- ديسك ۴- شيشه ۵- نمراتور 
نمراتور وسيله اي است كه برحسب يك دور زدن ديسك يك شماره مي اندازد .
در پشت كنتور دو پيچ كوچك وجود دارد كه به وسيله يك رابط فلزي با هم ديگر در ارتباط مي باشد در صورتي كه يكي از پيچها را شل كنيم اين ارتباط قطع مي گردد و نمراتور ديگر كار نمي كند .
كنتورها معمولاً در روستاها ۱۵ آمپري و در شهرها ۲۵ آمپر مي باشد . براي جوشكاري ها ۲۵ آمپري سه فاز مورد استفاده قرار مي گيرد . 
آزمايش كنتور 
معمولاً به برق اصفهان داده مي شود تا آزمايش و پس از تعمير كردن به دهاقان تحويل گردد ولي يك وسيله وجود دارد كه شامل يك كنتور ۱۵ آمپر يك لامپ و يك هيتر برقي مي باشد .
روش كار يك ورودي فاز و نول به كنتور قابل آزمايش داده سپس از خروجي ان به ورودي كنتور آزمايش كننده داده مي شود و ورودي به مصرف كننده ها داده مي شود  در يك زمان مشخص مثلاُ يك دقيقه بايد هر دو كنتور هم اندازه كار كرده باشند . در غير اين صورت كنتور آزمايش شده خراب مي باشد .
نكته : 
كنتورها حتماً بايد به صورت عمودي بسته شوند .
علت خراب شدن كنتور 
۱- تاب افتادن در ديسك 
۲- سوختن يكي از  بوبين ها جريان يا ولتاژ
خرابي كنتور 
توسط مامور بازديد از كنتور مي باشد كه به محض مشكوك شدن به كنتور بر حسب شماره هاي قبلي يك فرم پر كرده و تحويل مسئول مربوطه آن مي دهد .
تفنگ امتحان 
جهت امتحان خطوط فشار قوي براي عدم برق دار بودن خط پس از قطع برق به كار برده مي  شود .
پرچ :
وسيله اي است كه با استفاده از ان فيوز المنت را تعويض مي نماييم .
دو نوع پرچ وجود دارد :
۱- پرچ بلند : معمولاً مانند آنتن بوده كه بالا و پايين مي شود . 
۲- پرچ كوتاه : كه يكنواخت و به اندازه مشخص مي باشد .
پايه چراغ : ۱- قديمي يا مستقيم : كه لامپ ۱۰۰ وات بيشتربسته مي شود .
۲- نوع جديد يا لاك پشتي : كه لامپهاي ۷۰ و ۱۲۵ و ۲۵۰ بسته مي شود .
اجزاي داخلي لامپ لاك پشتي : ترانس – سرپيچ – لامپ – كابل – پايه فلزي – خازن – ترمينال – استارت – شيشه 
انواع لامپ 
۱- قرمز :بخار سديم ۲- سفيد : بخار جيوه ۳- معمولي 
انتخاب لامپ براي پايه چراغ بايد بر اساس توان ترانس داخل پايه چراغ بسته شود .
به چه علت سيم نول در بالاقرار مي گيرد؟
به علت اينكه رعد و برق از سيم نول به زمين خارج گردد چون ه رده فاصله به ده فاصله سيم نول را زمين مي كنند .
فيوز المنت 
فيوز المنت درون تيغه كت اوت قرار مي گرد و به منظور حفاظت از شبكه از جريان زياد و بار زياد محافظت مي كند .
تعيين المنت سر خط 
جمع كل توان ترانسها كه بعد از سر خط وجود دارد تقسيم بر ۴۰ تعيين فيوز سر خط مي باشد .
جمع كل توانسهاي ترانسهاي سر خط
۴۰
اگر قسمتي از شبكه دو فاز گردد دوعلت وجود دارد .
۱- فيوز المنت سوخته باشد .
۲- جمپر سوخته باشد .
مقدمه
ازآنجايي كه براي تاسيس پستهاي انتقال انرژى  بودجه عظيمي مصرف و ماهها وقت لازم است تجهيزات و وسايل آن خريداري و تهيه و نصب و راه اندازي گردد لازم است از نگهداري آن نهايت دقت و تلاش به عمل آيد در جهان امروز خصوصاً در كشورهاي پيش رفته صدمه ديدن تجهيزات و دستگاههاي موجود در پستهاي برق تحت هر عنواني تقريبا موضوعي منسوخ و فراموش شده است .زيرا كه صدمه ديدن تجهيزات و دستگاههاي موجود در پستهاي انتقال انرژي كلا ناشي از چندعامل بوده كه ذيل به اين عوامل اشاره شده است : ۱-عوامل خارجي (External) :مانند برخورد صائقه به خطوط انتقال انرژي با تجهيزات موجود . ۲-عوامل داخلي (I nternal) : مانند اضافه ولتاژ هاي ناشي از قطع و وصل مدار (Translent Dver Voltage) 3- عوامل جوي : مانند باد –باران –يخ زدگي- سرماي شديد و… ۴-عوامل ناشي از بهره برداري غيراصولي : مانند عدم بازديد به موقع و اصولي از تجهيزات در حال كار, عدم توجه به عيوب و اشكالات پيش آمده و اعمال در گزارش آنها (مخصوصا در مراحل اوليه عيب) ,عدم به كارگيري مقررات و دستورالعملهاي تدوين شده ۵- عوامل مربوط به سرويس و نگهداري صحيح تجهيزات : مانند تاخير در سرويس دستگاهها عدم استفاده از دستورالعملهاي سازنده و…پشرفت تكنولوژي و دانش و تجربه بشري و به كار گيري حفاظت هاي لازم در طراحي اوليه دستگاههاي برق سبب شده است كه ديگر عوامل جوي و يا عوامل داخلي و خارجي نتواند موجب صدمه ديدن تجهيزات و دستگاههاي موجود در دستها گردد اما عدم بهره برداري و يا سرويس نگهداري صحيح هنوز در بعضي از كشورها و در برخي از بخشهاي كشور ما نيز يكي او عوامل عمده در صدمه ديدن تا هنگام تجهزات و عدم استفاده كامل از عمرمفيد بسياري از اين دستگاهها (مخصوصاً تجهيزات آسيب پذير در سوئيج پستها)باشد.
بازديدهايي كه توسط كارشناسان مختلف ازپستهاي برق بعضي از كشورهاي صنعتي به عمل آمده است نشانگر آن است كه در اكثراين كشورها ,اپراتورهاي پستها از بين افراد با تجربه كه داراي شناخت كافي از تجهيزات پستها مي باشند . انتخاب مي شوند زيرا كه آنها مي توانند با دانش و تجربه خود و با به كارگيري مقررات و دستورالعملهاي موجود از بسياري از صدمات وارده به تجهيزات جلوگيري و در مواقع اضطراري با تصميم گيري صحيح و به موقع در خروج دستگاههاي معيوب از خارشي هاي گسترده جلوگيري نمايند.
اطلاعات مورد نياز براي انتخاب محل پست
پارامترهائي كه اثر عمده اي براي انتخاب محل پست دارند عبارتند از :
۱-نوع پست 
در رده ولتاژي ۲۳۰kv,400kv پستها به دو صورت معمولي و گازي مي تواند احداث كردند كه بسته به پست فضاي و زمين مورد نياز خواهد بود به علاوه مشخص شدن پست در عواملي كه براي تعيين محل پست  دخالت خواهند داشت تاثير خواهد گذارد به طوريكه پستهاي نوع گازي از عوامل خارجي وجوي مانند آلودگي ها جوي و حيوانات و  پرندگان مصون بوده ولي پستهاي روباز از عوامل خارجي تاثير زيادي خواهند پذيرفت .
۲-برآورد بار و ظرفيت پست :
ظرفيت در نظر گرفته شده براي پست با توجه به برآورد بار فعلي مركزيت ثقل بار در برآورد فعلي (حل تراكم آن) و رشد ايمني بار منطقه يعني پيش بيني كوتاه مدت و پيش بيني دراز مدت صورت خواهد  گرفت كه تاثير به سزايي در مساحت پست خواهد داشت .
۳-تعداد فيدرها و سطوح ولتاژ:
تعداد سطوح ولتاژ پست تعداد فيدرهاي هرسطح ولتاژي نقش تعيين كننده اي در رابطه با فضاي مورد نياز پست خواهد داشت .
۴-جهت و محل ابتدا و انتهاي خطوط انتقال نيرو :
براي سهولت ورود خروج خطوط از پست به ديگر پستها لازم است  تعداد خطوط انتقال توجه به توسعه آن و هم اينطور جهت آنها مشخص باشد تا با انتخاب محل مناسب پست در ارتباط با مسير خطوط و طول آنها انتخاب اصلح صورت گيرد .
۵- وضعيت پست از نظر استقرار ساختمانهاي جنبي
تعريف پست :
محل برقي فيد مولد از قبيل ترانسفورماتورها ,كليدها و غيره به منظور تبديل يا مبادله انرژي چون لازم است كه از يك طرف در نقاط مختلف (توليد , انتقال و توزيع ) ولتاوهاي متفاوت داشته باشيم و از ديگر شبكه ارتباطي وجود داشته باشد .بنابراين بنابراين مراكزي كه اين عمليات (قطع و وصل كردن و تبديل سطح ولتاژ را در نقاط انتخاب ) را انجام دهند ضرورت پيدا مي كند . اين مراكز به پستهاي فشار قوي موسوم مي باشند . كه بستگي به سطح ولتاژ آنها طراحي و سايل و تجهيزات آنها از قبيل وسايل قطع و وصل ترانسفورماتورها , وسايل ارتباط دهنده و سيستم هاي حفاظتي پيجيده تر و با اهميت تر مي گردد .
انواع پستها:
الف – پستهاي بالابرنده ولتاژ (بست نيروگاهي):
ب- پستهاي توزيع كاهنده ولتاز :
ج- پستهاي كليد زني 
 
پست هاي بالابرنده ولتاژ :
چون ولتاژ توليدي ژنراتورها به علت محدوديتهاي كه در ساخت آنها وجود دارد محدود مي باشد لازم است كه براي انتقال قدرت الكتريكي آن را به ولتاژ بالابرد و بدين جهت از پستهاي بالابرده ولتاژ استفاده مي كردد .
پستهاي توزيع كننده ولتاژ :
ولتاژ مورد نياز مصرف كننندگان بنابردلايل اقتصادي در چند مرحله كاهش مي يابد و به اين منظور از پستهاي توزيع كاهنده ولتاز استفاده مي گردد  .
پستهاي كليد زني :
اين پستها در واقع هيجگونه تبديل ولتاژي را انجام نمي دهند بلكه فقط وظيفه شان ارتباط خطوط شبكه به يكديگر است .
پستها از نظر كلي و نوع تجهيزات به دو نوع تقسيم مي شوند .
الف – پستهاي باز (بيروني)  Outdoor
ب- پستهاي بسته (داخلي) In door
 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج