گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

این فایل در ۶۰صفحه  قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ارزيابي ( بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز):
بخش هايي كه از اول من در آن فعاليت نموده ام و با كار آنها آشنا شدم بخش شهرسازي مي باشد . 
در شهر سازي منطقه دو گرگان از ابتدا كار يك پرونده ساختماني شروع به كار شود در شهرسازي پر كردن فرم هاي مربوطه و درخواست ارباب رجوع مي باشد كه با پر كردن فرم ها و درخواست آن مشخص مي شود .
بخش اول ( خلاصه دهي و نوبت ) : بعد از درخواست مشخص شده ارباب رجوع و بررسي پرونده قديم در شهرداري و دادن اطلاعات جديد به سيستم و انتخاب مامور بازديد به مامور بازديد ارائه مي شود . مامور بازديد با فرم هاي ارائه شده و بررسي آنها و روز نوبتي كه براي بازديد صورت گرفته مكان ملك و ساختمان و يا زمين باير را مي بيند و نظر خودش را اعلام مي كند . 
بخش دوم ( مامور بازديد):  پس از دادن گزارش بازديد مهندسين مربوطه فرم هاي گزارش بازديد به ( بخش سوم – كنترل نقشه ) انتقال داده مي شود كه قبل از آن با گزارش بازديد مشخص مي شود . ابعاد زمين و برهاي ساختمان و زمين مربوطه به خيابان يا كوچه و نيز مساحت تقريبي زمين طبق بازديد مامور كه مشخص مي شود عدم خلاف و يا صدور پروانه و يا پايانكار و يا تمديد پروانه به آن ساختمان تعلق مي گيرد يا خير . 
در بخش كنترل نقشه بعد از بررسي كردن و محاسبات نقشه مقدار خلافي هاي ساختمان مشخص مي شود و كنسول ها و پيش آمدگي هاي ساختمان را مورد بررسي قرار مي دهند
اگر در ساختمان نقشه ها با گزارش مامورد بازديد همخواني نداشته باشد بايد عدم خلاف صادر شود و جريمه مربوطه توسط فرم عدم خلاف معين شود . 
بخش ۴(صدورعدم خلاف): و همينطور انتقال نقشه به طرح تفصيلي و تعيين نوع كاربري زمين وميزان تراكم آن زمين بر اساس طرح تفصيلي معين شود كه (بخش ۵- طرح تفصيلي) مي باشد كه در طرح تفصيلي كه نوع زمين و كاربري و ميزان تراكم و منقطه آن مشخص شد و هيچگونه مشكلي زمين و يا ملك نداشت. رئيس شهرسازي با مهر و امضاء آن تاييد مي شود و به بخش واحد عمران و محاسبات انتقال مي دهند.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج