گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براي تجارت هوايي بايستي در مرحله اول با يك شركت هواپيمائي كه زير پوشش هواپيماي كشوري است قرارداد ببنديم. 
مشتري از طريق تبليغات با شركت هواپيمايي تماس مي گيرد و بعد يكي از كارمندان شركت براي بازديد از باز به محل بار مي رود سپس از طريق كتب قانون كه در انتهاي اين جزوه موجود مي باشد تشخيص مي دهند كه كالاما تجاري است يا غير تجاري هر كالايي كه بتوان از طريق آن كالا مبلغ هنگفتي دلار ( ارز) وارد كشور كدر را كالاي تجاري از نوع قيمتي مي گويند كه براي حمل اينگونه كالاها مثل كالا زعفران و سنگهاي گران قيمت احتياج به يك سيستم امنيتي قوي داريم. 
در مورد كالاهاي غير تجاري مي توان گفت كه كالاهايي هستن كه به دلايل شخصي از يك كشور به كشور ديگر فرستاده مي شود. 
كالاهاي مرجوعي: 
يكسري از كالاهايي هستن كه از يك كشور ديگر براي ما فرتساده مي شود اما داخل ايران اين نوع كالاها مجاز نيم باشند پس اجازه ورود به داخل كشور داده نمي شود و آنها را داخل يك سري انبارهاي مخصوص نگهداري مي كنند تا زمان پرواز مجدد بعد از اين مرحله يك بارنامه صادر مي شود و از طريق پس كرايه جواز صادر مي شود و بار مرجوعي به كشور مقصد خود برگدانده مي شود و كرايه حمل آن از صاحب كالا گرفته مي شود اما زماني امكان دارد كالاهاي مرجوعي ما يك كالاي فاسد شدني باشد مثل سبزيجات اما به دليل بسته بندي مناسب و آفت زدگي آن اجازه ورود آن به كشور مبدا ارانه هند در اين صورت كالاي ما به كشور مقصد برگردانده نمي شود بلكه از هواپيمايي كشور مقصد مقدار هزينه اي براي نابود كردن آن بار گرفته مي شود و بعد شركت هواپيمايي هم جريمه مي شود تا براي دفعات بعدي نسبت به بسته بندي و آفت كشي بار اطمينان حاصل كند و سپس آن را از طريق هوايي حمل كند. 
 فرش: 
فرش براي خود يك تجارت جداگانه نسبت كه كالاهاي ديگر دارد در مرحله اول اجازه خروج فرشهايي كه در آنها چهره به كار رفته به هر شخصي داده نمي شود و بعد از آن اگر كارگذار تشخيص دهد كه آن فرش يك عتيقه است بايستي فرش به فرهنگي فرستاده شود و آنها اجازه خروج بدهند. 
بعد از اين مرحله فرش بايستي بسته بندي شود كه در مورد فرش بسته بندي از نوع عدل بندي داريم كه آنها را در پايان تسمه كشي مي كند براساس اظهار نامه فرستنده شركت هواپيمايي بارنامه صادر مي كند اما از صدور بارنامه بايستي براي بار جار زو شود بعد از آن بارنامه صادر مي گردد و Lable ها روي فرش بسته بندي چسبانده مي شود و جواز از طريق گمرك صادر مي گردد و تا زمان پرواز بار به همراه Lable هاي آن به انبار فرستاده مي شود و يك كپي از برانامه به وسيله فكس به كشور مبدا فرستاد 
مي شود.
كالاهاي فاسد شدني: 
 پس از وارسي كارمندان شركت هواپيمايي نمونه آن بار را به سازمان حفظ نباتات فرستند تا آنها بر اساس آزمايشات تشخيص دهند كه آيا مي توان اين بار را به كشور مبدا فرستاد يا خير، اگر جواز مربوط به سازمان حفظ نبايات را بدهد بعد از اين مرحله بايستي بار را بسته بندي شود سپس شركت هواپيمايي براي بار خود در هواپميايي جارزو مي كند و تاريخ و ساعت پرواز مشخص مي شود سپس بارنامه در شركت هواپيمايي صادر مي شود و به همراه Lable ها بار به كمرگ فرستاده مي شود بعد از اين مرحله بايستي جواز صادر شود از طريق كمرگ و بار بسته بندي شده كه سردخانه فرستاده مي شود تا زمان پرواز برسد. 
كالاي خطرناك: 
براي اين گونه كالاها احتياج به يكسري قوانين خاص داريم كه براساس اين قوانين بايستي اين كالاها فرستاده شوند زيرا امكان دارد يكسري از موارد در ارتفاعات يا دماي خاصي باعث انفجار شوند. 
پس بار كه به شركت آورده شد براي وارس بايستي كاتاليز آن از طريق آزمايشگاه فرستاده شود كه بر اساس كتاب كالاهاي خطرناك آن را بسته بندي كنند كه براي بسته بندي اين نوع كالاها احتياج به دو نوع بسته بندي داريم داخلي و خارجي و بين آنها از يكسري فيلترهاي خاص استفاده مي شود تا در صورت نشت بار به بيرون از بسته بندي انتقال پيدا نكند براي اين مرحله هم بارهاي قبل عمل مي كنيم. 
انواع سازمانهاي موجود براي حمل و نقل هوايي كالا در كل جهان و در پروازها داخلي كه هر كدام از اين سازمانها وظيفه مربوط به خود را انجام مي دهند. 
۱- سازمان ياتا IATA 
۲- سازمان ايكالود ICAO 
۳- سازمان بهداشت جهاني WHO 
۴- سازمان انرژي اتمي IAEO 
سازمان ياتا IATA : 
 انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي كه تاريخچه ايجاد آن به بعد از جنگ جهاني اول بر مي گردد در آن زمان حدود ۷ شركت هواپيمايي كوچك با هم تشكيل يك سازمان واحد با قوانين و ضوابط بكسان را دادند. تا امروز كه اين ۷ شركت تبديل به ۷۰۴
 Line Air را داده اند كه كار آنها حمل بار و مسافر مي باشد. از اين ۷۰۴ Air Line حدود ۳۲۰  Air Line عضو كامل سازمان ياتا IATA هستن. 
بعد از جنگ جهاني اول و ايجاد قوانين يكسان بين ۷ شركت در ۱۹۵۷ ضوابط و شرايط خود را به تمام دنيا اعلام كردن كه شركتهاي بعدي به سمت سازمان ياتا IATA رفتن كه فقط شركتهاي هوايي عضو اين شركتها هستن. 
يك از شركتهاي هواپيمايي كه عضو IATA است IRAN Air مي باشد كه ساليانه بايستي پول به حساب IATA واريز نمايد. 
بايستي توجه داشت كه يك سري از كميته ها هستن كه عضو سازمان ياتا IATA مي باشند كه آنها را در زير نامه برده ايم: 
۱- كميته ترافيك 
۲- كميته فني 
۳- كميته مالي 
۴- كميته حقوقي
۵- كميته پزشكي 
براي درك بهتر كاركرد هر يك از كميته هاي موجود در سازمان يك مثال مي زنيم. 
اگر مسافري بخواهد به يك كشوري مسافرت كند كه از ايران پرواز مستقيم به آن كشور وجود نداشته باشد بايستي در چند مسير مسافرت كند – مسير پرواز را مي توان بصورت زير تعيين كرد: 
از ايران به ليحا  شركت هواپيمايي بليطي صادر مي كند به مقصد فراك فورد از آنجا به بعد مسئولييت بر عهده شركت هواپيمايي نمي باشد در مسير دوم از بيلط برگه اي كنده مي شود به نام فلات كپن كه كپي آن به كميته مالي ارسال مي شود به تسويه خالي مالي ياتا Clearing house فرستاده مي شود گزارش اين پرواز به IRAN Air و بعد بايد آن را تاييد كند. 
– اگر هواپيمايي آن را تاييد نكند پروا هر جا باشد توفيق مي شود. 
ياتا IATA اگر اعلام كند بليطي با شماره فلان دست من است و شما پس از تاييد بايستي مقدار مليني پول به حساب  سازمان IATA واريز نماييد IRAN Air حتماً آن پول را بايد واريز كند كه اين كار معمولاً هر ۱۵ روز يك بار صورت مي گيرد در سال ۱۳۶۵ يعني اواسط جنگ ايران و عراق بود كه هواپيمايي حدود ۳۷۵ ميليون دلار بدهي به ياتا IATA داشت كه يك هفته به IKAN فرست پرداخت بدهي را داد كه يك هيئت تقسيم كردن كه زير نظر كميته حقوق مي باشد. 
بايستي بدانيم كه هر واحد هواپيمايي يك كميته حقوقي دارد.
 در صورتيكه باري گم شود با به سرقت برود فرستنده يا گيرنده كه هواپيمايي اعلام 
مي كند تا در ازاي هر ۱kgl 6 دلار به صاحب كالا پرداخته شود در صورتيكه هواپيمايي مفقود شدن كالا را قبول نكند شكايت به دادگاه فرستاده مي شود و با توجه به ترجمه  قوانين موجود، مثلاً بند ۴ يا ۶ كه به قاضي پرونده داده مي شود بايستي پرداخت زيان شود يا حتي در صورت سقوط هواپيمايي و از بين رفتن سرنشينان يا برا كميته حقوقي مسئول مي باشد و يا حتي اگر شخصي در حين سوار شدن يا پياده شدن آسيب ببيند. 
در صورتيكه وزير خارجه دو كشور طي مذاكراتي براي همكاري هواپيمايي به توافق برسند كه مثلاً يك پرواز از كشور ايران به مقصد لندن باشيم هفته اي يكبار پس از توافق وزيرهاي خارجه توافق نامه به مدير عاملهاي شركتهاي هواپيمايي واگذار مي شود كه با مذاكره تاريخ و زمان پرواز را مشخص كنند كه مربوط به كميته ترافيك است در يك جمله مي توان ترافيك را بصورت زير تعريف كرد: 
تهيه و تدارك تمام تجهيزات هواپيمايي ( خراب شدن هواپماها) 
نماينده بهداشت جهاني مي باشد كه يكي از وظايف مهم آن چك ۰۶۳ به ۳ ماه مهماندارها و خلبانها مي باشد. 
اگر خلباني جراحي شده باشد يا حتي يكي از دندانهايش را بكشند اجازه پرواز به آنها داده نمي شود يا بعد از هر پرواز بايستي داخل هواپيما كاملاً اسپري پاشيده شود تا در صورت باز بودن درها و آمدن حشرات موري به داخل هواپيما از بين بروند. كه براي كنترل اين كار بايستي يك از اعضاءكميته پزشكي كنترل انجام اين امر است و يا حتي كنترل كترينگ و رعايت بهداشت كامل يكي از وظايف مهم و قابل توجه كميته پزشكي رعايت مقررات بين ۱۱شركت هواپيما در مورد مصرف آشاميدنيها و مواد غذايي حلال مي باشد. كه مي توان Iran Air ، Amaratو …. را نام برد. 
در تمام ايستگاه هاي شركت هواپيمايي يك شعبه براي هر شازماني وجود داد تا بعد از هر پرواز  از مسافران نسبت به سرويس دهي آن پرواز پرس و جو كند كه هر ۴ يك بار مسئولين اين سازمانها عوض مي شوند. 
از بين اين ۷۰۴ شركت هواپيمايي كه زير نظر يك كميته آموزش Trairing Cor  است از ۷ شركت هر سال يك نفر براي جلسه به كشوري كه جلسه كميته آموزش در آن برگذار مي شود و يا اينكه رد مي شود. 
 
سازمان ايكائو ICAO: 
در سازمان ملل تمام كشورهاي جهان كه عضو آن هستن ۲۰۹ كشور عضويست سازمان ملل جهاني مي باشند. سازمان ملل ۱۲ كميته دارد كه يكي از آنها ايكائو ICAO 
مي باشد. 
ايكائو ICAO در هر يك از شركتهاي هواپيمايي يك شعبه دارد كه در IRAN  Air   سازمان هواپيمايي كشوري است كه اين تازه يك نماينده از ۲۰۹ كشور مي باشد كه كار آن سازمان تصميم گيري درباره باطل كردنيا گذاشتن يك پرواز فوق العاده مي باشد پس در يك تعريف ساده تر مي توان گفت هواپيما كشوري مالك است و IRAN Air متاجر يا مثل ماهان، آسمان و … 
كاركرد ديگر اين سازمان تغيير نرخ، تغيير پرواز، تاييد گواهينامه و لاينسرها و … و اگر بخواهيم يك آژانس هواپيمايي باز كنيم بايستي به هواپيمايي كشوري برويم و در آنجا براي ما تحت مقررات خاص خود جواز صادر شود. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج