گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصل بقاي هرسازماني، ارايه محصولات و خدمات با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني و خواست مشتري است. شركت شتاب كار با بينش جهاني شدن در زمينه توليد قطعات خودرو و ايجاد سازماني نمونه، پيشرو و تأثيرگذار دراقتصاد ايران يكي از شركت‌هايي است كه كيفيت، رضايت مشتري و بهبود مستمر، پايه تمامي فرآيندهاي آن مي‌باشد و باتوجه به اينكه اهتمام كليه كاركنان ارايه محصولات و خدمات با كيفيت است، لذا اجراي پروژه SPC در دستور كار واحدهاي توليدي اين شركت قرارگرفته است. دراين راستا شركت شتاب كار كنترل فرآيند آماري (SPC) را درخط استكان تايپت واحد شماره يك خود به صورت آزمايشي اجرا نموده و پس از حصول نتايج موردنظر و با استفاده از تجربيات اكتسابي اين ابزار را به ساير خطوط و واحدهاي توليدي خود تعميم داد.
۱- آشنايي با شركت شتاب كار
شركت شتاب كار با هدف تأمين بخشي از نيازهاي صنعت خودروي كشور و با سرمايه‌گذاري صددرصد شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو داخلي (ساپكو) تأسيس گرديده است. اين شركت درسال ۱۳۶۲ با عنوان ساپكو ۴ فعاليت خود را ادامه داد و در تاريخ ۲۰/۵/۷۶ شركت چدن نشكن (سهامي خاص) به ثبت رسيده و از سال ۱۳۷۵ به شكل رسمي به شركت شتاب كار تغييرنام داد.
فعاليت‌هاي شركت توليدي شتاب كار در چهاركارخانه به شرح زير انجام مي‌گيرد:
واحد شماره يك 
توليد استكان تايپت، انگشتي(چپ و راست)، پايه انگشتي، ميل فرمان كوتاه پيكان دركارخانه شماره يك واقع درجاده آبعلي، خيابان سازمان آب، خيابان خورشيد صورت مي‌گيرد.
واحد شماره دو
توليد شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پيستون و پروژه انژكتور و كيت گازسوز دركارخانه شماره دو واقع دركيلومتر ۷جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
واحد شماره سه 
توليد محفظه آب جلو سرسيلندر پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو دركارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاكستان انجام مي‌شود.
واحد شماره چهار
مونتاژ جعبه فرمان پژو در كارخانه شماره ۴ واقع دركيلومتر ۱۷ جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
 
۲- تاريخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار
اجراي پروژه SPC در راستاي تحقق اهداف زير از اسفندماه ۷۷ در واحد شماره يك آغاز گرديد:
۱- كاهش ضايعات و دوباره كاري‌ها
۲- كاهش ميزان نوسانات محصولات و خدمات
۳- فراهم آوردن فرصت براي تمامي كاركنان جهت مشاركت درامر بهبود مستمر
۴- كمك به مديريت و كاركنان درامر اتخاذ تصميمات اقتصادي درباره فرآيند
دراين پروژه خط توليد استكان تايپت بدليل داشتنن بيشترين درصد ضايعات و حجم بالاي توليد بعنوان خط نمونه انتخاب و كار بر روي آن آغاز گرديد تا درصورت مثبت بودن نتايج و تجربيات حاصله به سايرخطوط تسري يابد.
پس از گذشت ۴ماه از آغاز پروژه درخط استكان تايپت و دستيابي به نتايج قابل قبول و بكارگيري SPC درساير خطوط توليد مدنظر قرارگرفت. دراين راستا SPC درخطوط توليدي انگشتي چپ و راست با هدف كاهش ضايعات تا حد ۸/۰ درصد آغاز گرديد.
با بكارگيري تكنيكهاي SPC و ايجاد سيستم‌هاي انگيزشي مناسب در راستاي اهداف SPC ، اين پروژه درساير خطوط نيز به نتيجه مطلوب رسيد.
درحال حاضر نيز باتوجه به تجارب كسب شده درواحد شماره يك، استفاده از ابزار SPC به ساير واحدهاي توليدي توسعه داده شده است.
۳- مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار
مراحل اصلي انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- بررسي نياز به انجام SPC در سازمان
۲- تشكيل كميته اجرايي
۳- انتخاب فرآيندي كه بيشتري ضايعات را داراست (خط استكان تايپت)
۴- تهيه زمانبندي اجراي پروژه بمنظور استفاده بهينه از زمان
۵- امكان‌سنجي پروژه
۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات (شامل ضايعات و دوباره كاريها)
۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار(رسم OPC و تعيين مشخصه‌هاي كيفي)
۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرآيند
۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC 
۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه جهت دستيابي به راه‌حل بهينه 
۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات
۱۳- تهيه نمودار پاراتو وشناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات
۱۴- شناسائي حدود كنترلي مشخصه‌هاي كيفي و تعيين مشخصه‌هاي بحراني
۱۵- مشخص كردن ابزار انداز‌ه‌گيري و حصول اطمينان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گيري (تست IC) 
۱۶- تهيه نمودارهاي RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL 
۱۷- تحليل نمودار روند و شناسائي اقدامات اصلاحي
۱۸- انجام اقدامات اصلاحي
۱۹- بررسي اثر بخشي اقدامات اصلاحي انجام شده
۲۰- تهيه نمودارهاي كنترلي مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART) 
۲۱- تدوين سيستم انگيزشي در راستاي اهداف SPC 
۲۲- بهبود مستمر
۲۳- اجراي SPC در ساير خطوط
در ادامه مراحل كلي انجام پروژه SPC بصورت شماتيك نشان داده شده است.
 
۳-۱- نياز به انجام پروژه SPC در سازمان:
اعتقاد به بهبود كيفيت مستمر دركيفيت و بهره‌وري در راستاي سوددهي سازماني يك امرحياتي است. استانداردهاي ديروز مانند (AQI) كافي نيستند. براي عرضه محصولات در بازارهاي جهاني نياز به كيفيت برتر درسطح جهاني است مصرف‌كنندگان درجستجوي خريد محصولي با كيفيت برتر و قيمت كمتر هستند. هرسازماني بايد كليه پرسنل را متعهد به پيروي از روشهاي مؤثر درانجام فرآيندهاي توليدي و يا ستادي كند تا بهره‌وري وكيفيت درتوليد محصولات رقابتي باشد.
كنترل فرآيند آماري: يك ابزار براي بهبود مستمر كليه فرآيندهاي سازماني است. 
۳-۲- تشكيل كميته اجرائي و مهندسي:
هدف: كميته مهندسي جهت تصميم‌گيريهاي كلان پروژه و تشكيل كميته اجرائي جهت اجراي تصميمات گرفته شده و پيگيري امور SPC 
اقدامات انجام شده: 
تشكيل كميته مهندسي
تشكيل كميته اجرائي
تشكيل جلسات هفتگي كميته اجرائي براي اجراي SPC و تصميم‌گيري درخصوص نحوه ادامه SPC 
نتايج بدست آمده:
بررسي مشكلات و موانع اجرائي و سعي درجهت حل آنها
تدوين برنامه كاري هفتگي جهت اجرا
تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده 
۳-۳- انتخاب فرآيندي كه بيشترين ضايعات را داراست:
هدف: تعيين يكي از خطوط توليد براي پياده‌سازي SPC و كاهش ضايعات ماشينكاري و اطلاع از چگونگي جريان مواد درايستگاههاي كاري خط انتخاب شده
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه…)
شناسائي فعاليتهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژهگ
تهيه برنامه زمانبندي اجراي پروژه وسيله نرم‌افزار M.S.PROJECT 
نتايج بدست آمده:
شناسائي فعاليت بحراني
درصد پيشرفت فيزكي پروژه درمقاطع مختلف زماني
پيش‌بيني زمان اتمام پروژه باتوجه به فعاليتهاي انجام شده درهرمقطع زماني 
۳-۴ تهيه زمانبندي اجراي پروژه به منظور استفاده بهينه از زمان:
هدف: استفاده بهينه از زمان جهت اجراي پروژه وكنترل روند انجام آن.
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه‌ها ….)
ـ شناسايي فعاليتهاي لازم جهت انجام پروژه
ـ تهيه زمانهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژه
ـ تهيه برگه‌هاي FMEA جهت تشخيص علل بالقوه بروز عيب
ـ ثبت آثار خرابي بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌هاي FMEA 
ـ ثبت كنترلهائي كه بايد جهت جلوگيري از بروز مشكل انجام شود.
ـ تهيه ماتريس CP بعنوان شناسنامه‌اي جهت اقدامات اصلاحي و پيشگيري 
 نتايج بدست آمده:
درطرح كيفيت آورده شده است.
۳-۵- امكان‌سنجي اقتصادي پروژه
هدف: اطمينان از اقتصادي بودن انجام و يا ادامه پروژه
اقدامات انجام شده:
ليست قطعات ورودي و ضايعات ماشينكاري خروجي هرمرحله و تهيه فرمهاي موردنياز
محاسبه كل هزينه‌هاي مربوط به هرمرحله
ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجراي SPC 
محاسبه هزينه‌هاي انجام پروژه
 نتايج بدست آمده:
پروژه ازنظر اقتصادي بودن مقرون به صرفه است.
۳-۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات
شامل ضايعات برگشتي از مشتري و تعداد مردوديها و دوباره كاريها مي‌باشد.
هدف: به صفر رساندن ضايعات و حداقل كردن دوباره كاريها
اقدامات انجام شده:
دريافت قطعات برگشتي از مشتري و تهيه نظرات كارشناسان مربوطه جهت تهيه دلايل بوجود آمدن عيوب و انجام اقدامات اصلاحي 
طراحي و مكانيزه كردن سيستم ثبت اطلاعات ايستگاههاي كاري
نتايج بدست آمده:
آمار ضايعات طي بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط ۱۰/۸۱ درصد بوده
آمار ضايعات پايان تيرماه (پايان فاز اول پروژه) ۳/۷۵ درصد بوده است.
۳-۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
  هدف: رسيدن به سطح اطلاعاتي مطلوب پرسنل مرتبط با SPC 
اقدامات انجام شده:
برگزاري كلاسها و جلسات آموزشي براي پرسنل و كارآموزان درگير با پروژه
تهيه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC 
كنترل و نظارت بركار آموزش پرسنل و كارآموزان
نتايج بدست آمده:
فراگيري پروژه درسطح بالاي اطلاعاتي براي پرسنل و كارآموزان SPC 
۳-۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار
هدف: شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار و تفكيك رده‌هاي مختلف، مشخصه‌هاي كيفي استكان تايپت و تعيين محدوده پذيرش و اهميت آنها و مستندسازي اين اطلاعات
اقدامات انجام شده:
تهيه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائي
شناسائي و رده‌بندي مشخصه‌هاي كيفي محصول
 نتايج بدست آمده:
مشخص شدن سه رده اولويتي به شرح زير:
رده A : مشخصه كيفي بسيار مهم دركيفيت محصول
رده B : مشخصه كيفي كه وجودش براي محصول اهميت دارد و عدم وجود آن باعث معيوب شدن قطعه نهائي مي‌شود.
رده C : مشخصه‌هاي بي‌اهميت
 
۳-۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرايند
هدف: تشكيل ماتريس CP بعنوان تاريخچه‌اي از اتفاقات و اقدامات انجام شده 
اقدامات انجام شده: خط استكان تايپت براي كاهش ضايعات انتخاب شد و پس از بررسي نتايج و تجارب حاصله spc را روي خطوط ديگري نيز اعمال خواهيم كرد.
۳-۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC
هدف: ارائه رويه‌اي جهت اطمينان از توانمندي فرآيند درامر توليد محصواتي مطابق با نيازمنديهاي مشتري اقدامات انجام شده:
اطمينان از مهارت مسئول اندازه‌گيري
محاسبه قابليت فرآيند
اطمينان از صحت عملكرد ابزار اندازه‌گيري
سيستم اقدامات اصلاحي پيشگيرانه
سيستم تحت كنترل درآورنده فرآيندهاي خارج از كنترل 
 نتايج بدست آمده:
سيستم را كاملاً تحت كنترل درآورده و پس از آن با انجام اقدامات لازم اين حالت را تثبيت كرده و كاردرجهت بهبود مي‌باشد.
۳-۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه
 هدف: تنظيم و تشريح چگونگي استفاده از ابزارهاي حل مشكل
اقدامات انجام شده:
كتاب هفت گام طلائي‌ حل مشكل تهيه شده است.
نتايج بدست آمده:
آشنائي بيشتر با مراحل كار SPC و حل مشكلات پيش آمده درحين كار 
۳-۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات:
هدف: اين قسمت جهت كاهش ضايعات انجام مي‌گيرد. 
اقدامات انجام شده:
تهيه نمودارهاي كنترلي و تجزيه و تحليل در راستاي كنترل خط توليد.
نتايج بدست آمده:
براساس اين آمار متوسط درصد ضايعات ماشينكاري درخط توليد استكان تايپت طي دوماه پاياني سال ۸ و ۱۰% بوده است.
۳-۱۳- تهيه نمودار پاراتو و شناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات: (محل ايجاد ضايعات و علل ايجاد ضايعات)
هدف: اولويت‌بندي كار بر روي ايستگاههاي كاري باتوجه درصد ضايعات آنها 
اقدام: نمودارها پاتو براي محل ضايعات خط استكان تايپت، تعدادي قطعه به دستگاه تكميل كادر داده شده و تعداد ضايعات ناشي از هريك از علل محاسبه شده است. 
نتايج بدست آمده: معلوم شده كه مهمترين علت بروز ضايعات درتكميل كار موقعيت STOP مي‌باشد و همچنين علت بعدي وجود شيب دركف قطعه بود كه در دستگاه كفساب فيكسچر جديدي براي رفع اين عيب طراحي و نصب شد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج