گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درپوش فولادي A بدون ميله اندازه گيري كه روغن تا قسمت رزوه شده پر مي شود.
در پوش پلاستيكي B با ميله اندازه را تميز كنيد .
درپوش را مجددا جا بزنيد ولي آنرا بپيچانيد بطوريكه ميله اندازه گيري آن بسمت پائين باشد.درپوش را خارج كنيد سطح روغن بايد در نقطه ۲ باشد.
خصوصيات مهم ديفرانسيل از نوع بلبرينگ 
از پايه هاي به شماره B.ri q50-01 يا Bri q50-02 مي بايست جهت تعمير گيربكس استفاده شود . بطوريكه بتوان در گيربكس هاي تيپ JB2,JB3 بلبرينگهاي دبفرانسيل را براحتي خارج كرد.
دو شاخه كلاچ هنگامي از داخل پوسته خارج مي شود كه از بستهاي اتصال جدا شده باشد .
قبل از اينكه گيربكس را بپايه اختصاصي به شماره Bri q50-01 يا Bri q50-02 متصل كنيد پيچهاي اتصال پوسته كلاچ را باز كنيد .
بعد از خارج كردن بوشهاي راهنما از نقاط C,B گيربكس را روي پايه مخصوص قرار دهيد .
شافت اصلي :     
۱-اكر دنده پيچ در نقطه A فاصله ايي نداشته باشد . ابزار مخصوص B.ri 1003 را روي توپي دنده پاج قرار دهيد و مجموعه را خارج كنيد.
قطعات زير را بترتيب خارج كنيد:
-درب پشت گيربكس 
درب پشت گيربكس مي بايست بطور افقي و در جهت فلش خارج شود . بطوريكه لوله روغن پوسته بتواند از داخل شافت خارج شود.
گيربكس چهار دنده :
دو خار فنري را از شافتهاي اصلي ودوم همراه با واشرهاي آنها خارج كنيد .
گيربكس پنج دنده :
دنده يك را دسته دنده و دنده پنج را از گيربكس با حركت دنده پنج روي ميل ماهك انتخاب كنيد .
مهره شافت اصلي و پيچ شافت دوم را در آوريد .
شافت ميل ماهك را بسمت بيرون نكشيد زيرا پين قفل كننده آن داخل گيربكس مي افتد.
گيربكس را در حالت خلاص قرار دهيد .
يك قطعه چوب بين ميل ماهك دنده پنچ و دنده قرار دهيد و با استفاده از ابزار Bri 31-01  پين را خارج كنيد.
-شافت اصلي قابل تعمير نبوده و احتياج به تنظيم ندارد .
در صورتيكه ژيگلور B از قبل داخل شافت نصب شده باشد قابل تعويض و پياده كردن نمي باشد .
كانال مربوط به دنده پنچ را روي شافت تميز كنيد .بلبرينگ . كاسه نمد لبه دار هميشه با شافت اصلي در تماس هستند .محل نشست بلبرينگ و كاسه نمد را روي شافت محل باز ديد و در صورت خوردگي شافت اصلي را تعويض نمائيد.
 
شافت دنده عقب 
شافت مخصوص 
شافت دنده عقب قتابل تعمير نمي باشد . شافت دنده عقب و دنده عقب يكپارچه بوده و كامل تعويض مي شود . و احتياج به تنظيم ندارد.
كليپسها مي بايست در هر پياده و سوار شدن تعويض شوند. هنگام سوار كردن كليپس ها از دنباريك استفاده كنيد مراقب باشيد كه به كليپس ها صدمه نرسد.
خارج كردن دنده ها
شافت را به همراه مجموعه دنده ها يش از انتها به گيره ايي كه داراي فكهاي نرم باشد ببنديد و دنده ها را بترتيب از راست به چپ از روي شافت خارج سازيد. 
سوار كردن
براي سوار كردن دنده ها پس از تعويض قطعات مورد لزوم و دوغنكاري بترتيب پياده كردن آنها را سوار كنيد .
بطور صحيح قطعات زير را سوار كنيد :
دنده ۱و۲و۳و۴و دنده ۵ را همرا با كشويي و مغزي كشويي , با لغزانده روي شافت جا بزنيد .
فنرهاي النگويي مي بايست به انتهاي كليپس ها متصل بشوند.
ديفرانسيل از نوع بلبرينگي 
عمليات فوق پس از جدا كردن پوسته ها انجام مي شود.
پياده كردن 
مجموع دبفرانسيل را بچرخانيد و از نحل ۴۵ به يك گيره با فكهاي نرم متصل كنيد .
كليپس فنري حلقوي ۴۶ را همراه با واشر خاردار ۴۷ خارج كنيد .
دنده پولس ۴۸ را خارج كنيد تا بتوانيد شافت هوزينگ ۴۹ را خارج نمائيد.
در گيربكسهاي JB5,JB4 
پين استوانه ايي ۷۴ را خارج سازيد.
بوش ۷۳ را خارج كنيد .
دنده هرز گرد ۵۰ و واشر كردي ۵۱/۱ خارج سازيد .
مواظب باشيد كه واشر ها با هم قاطي نشوند.
انتهاي شافت را خارج كنيد تا بتوانيد دنده كيلومتر شماره ۴۱ را خارج سازيد.
خارج كردن 
اورينگ ۳۸ را خارج كنيد.
كاسه نمد ديفرانسيل ۳۹ را توسط يك سنبه و چكش ابتدا يك پهلو كنيد و توسط ضربه چكش و با كمك انبردست آنرا خارج سازيد . مواظب باشيد كه به هزار خار دنده پلوس صدمه نرسد .
براي خارج كردن كرانويل از پوسته و صدمه ديدن كرانويل با گذاشتن قطعه چوبي زير دنده كرانويل و با فشار دادن توسط پرس خار قفلي ۴۰ را خارج كنيد.
سپس با فشار پرس روي دنده پلوس ۵۲ مجموعه ديفرانسيل را خارج كنيد , و چنانچه واشر ۴۳ كه پشت واشر ۴۴ قرار دارد در محل باشد آنرا خارج سازيد.
جازدن مجدد 
جا بزنيد :
تيپ اول : قطعه ۴۴ همراه با ۴۱و۴۳
تيپ دوم و سوم : قطعه ۴۴و سپس ۴۱
تيپ چهارم و به ترتيب تعميرات : قطعه ۴۴ و سپس ۴۳ و ۴۱ 
توضيح : در تمام تيپها واشر تنظيمي ۴۴ مطابق شكل قرار مي گيرد .
ديفرانسيل را در داخل پوسته كلاچ و ديفرانسيل جا بزنيد .
توسط پرس :
يك تكه چوب را زير كرانويل قرار دهيد .
-اطمينان حاصل كنيد كه ضخامت كليپس حلقوي برابر شكاف محل نشست أن است . خار فنري را بر روي ابزار B.ri q46 قرار داده و آنرا روي شافت دنده پلوس بگذاريد .سپس ابزار مخصوص Bri q46 به شماره ۲ را روي ابزار به شماره ۱ قرار داده توسط پرس خار فنري را جا بزنيد .ابزار مخصوص را خارج كنيد و با چرخاندن دنده ها اطمينان حاصل كنيد كه دنده كيلومتر شماره براحتي مي چرخد.
سوار كردن مجدد 
نكات مهم 
تيپ اول JB
هنگام سوار كردن مي بايست پين ۷۴ تعويض شود .توسط ابزار مخصوص به شماره Bri 31-01 دنده كيلومتر شماره ۴۱ را در محل خود نصب كنيد.
توضيح : دقت كنيد به هزار خار دنده پلوس صدمه اي نرسد .
با استفاده از ابزار مخصوص به شماره  B.r q45  كاسه نمد ديفرانسيل را در محل خود قرار دهيد . 
توجه : اين كاسه نمد بدون اينكه گيربكس پياده شود قابل تعويض مي باشد.
تنظيمها 
سفتي بلبرينگ ديفرانسيل 
سفتي بلبرينگ كهنه ۰ تا۱٫۶ dan
سفتي بلبرينگ نو ۱٫۶ تا ۳٫۲ DAN
اين عمليات بعد از پياده كردن و جدا كردن پوسته ديفرانسيل انجام مي شود.
ديفرانسيل از نوع بلبرينگ زاويه دار :
با استفاده از ابزار مخصوص FACOM M50 و كاهش دهنده K232 و S232 مهره ديفرانسيل را خارج كنيد .
سپس واشر تنظيم به شماره ۷۹ را خارج كنيد . با استفاده از پرس مجموعه قطعات را از شافت دنده پلوس جدا سازيد .
پياده كردن :
مجموعه كرنويل را برگردانده و به يك گيره با فكهاي نرم اتصال دهيد . كليپس فنري ۴۶ و واشر خار دار ۴۷ را خارج كنيد .سپس دنده پلوس را بيرون بكشيد .
پين استوانه اي ۷۴ را خارج كرده و شافت ۴۹ را در آوريد. سپس بوش ۷۳ و دنده ۵۱ و واشر ۵۱ را خارج سازيد و هر واشر را به دنده هرز گرد خودش متصل سازيد.
شافت دنده پلوس و در صورت لزوم دنده كيلومتر شمار را خارج سازيد.
ت.جه : چنانچه دنده كيلومتر شمار از محل خود خارج شود مي بايست تعويض شود.            
 پياده كردن 
اورينگ ۳۸ را خارج كنيد .
كاسه نمد ديفرانسيل ۳۹ را توسط يك سنبه و چكش ابتدا يك پهلو كرده و سپس به كمك انبر دست آنرا خارج كنيد .
مراقب باشيد كه به هزار خار دنده پلوس صدمه اي نرسد .
براي قفل كردن كرانويل از ابزار مخصوص B.ri 1057 كه به پوسته ديفرانسيل پيچ مي شود استفاده كنيد .
ديفرانسيل و پوسته آنرا مجددا جا بزنيد .
بلبرينگ را در انتهاي شافت دنده پلوس روي هوزينگ جا بزنيد . مهره و واشر را جا بزنيد و مطمئن شويد كه در محل صحصح خود قرار گرفته اند(در شكاف انتهاي بلبرينگ )به منظور قفل مردن كرانويل از ابزار مخصوص B.ri 1059 استفاده كنيد.
سوار كردن  
با استفاده از ابزار مخصوص B. ri 31-10 پين استوانه اي جديد به شماره ۷۴ را جا بزنيد .
دنده كيلومتر شمار به شماره ۴۱ را در پوسته قرار دهيد .

انتخاب واشر خار دار:
سه حالت ممكن است وجود داشته باشد:
حالت اول : تمام قطعات كهنه هستند (بلبرينگ , ديفرانسيل و پوسته)در اين حالت واشر ۷۹ را مجددا جا بزنيد و سفتي آنرا چك كنيد .
حالت دوم: بلبرينگ هاي كهنه هستند اما يكي از قطعات عوض شده است (ديفرانسيل يا پوسته):در اين حالت از مهره با ضخامت ۲٫۵۲۵mm استفاده كنيد . سفتي را چك كنيد و در صورت لزوم آنرا تنظيم نمائيد .
حالت سوم:بلبرينگها نو هستند (ديفرانسيل و پوسته ممكن است تعويض شده يا تعويض شده باشند) در اين حالت نيز مانند حالت دوم عمل مي كنيم.
توجه : بلبرينگها را گريس كاري كنيد.
ديفرانسيل از نوع زاويه دار 
حالت اول و دوم : در صورتيكه بلبرينگ ها تعويض نشده باشند سفتي ديفرانسيل مي بايست ما بين ۰ الي ۱٫۶dan باشد.
حالت سوم: چنانچه بلبرينگها تعويض شده باشند سفتي ديفرانسيل          مي بايست ما بين ۱٫۶ تا۳٫۲ باشد . كه اين تعداد نيرو جهت چرخانده ديفرانسيل لازم است .
در صورت تنظيم نبودن سفتي ديفرانسيل :
چنانچه از ضخامت واشر تنظيمي ۰٫۰۵mm كم شود به مقدار ۰٫۷ الي ۰٫۸ دكا نيوتن به مقدار نيروي كشش اضافه مي شود .
توضيح : ضخامت واشر هاي تنظيمي ما بين ۲٫۵۲۵ الي ۲٫۲۲۵ مي باشد كه ۰٫۰۵ كم و زياد مي شود . براي تنظيم جديد كه در ادازه هاي مختلف      مي بايست از واشر هاي تنظيمي جديد كه در اندازه هاي مختلف مي بايست اندازه شود . مجددا سفتي ديفرانسيل را كنترل كنيد و پس از تنظيم مطمئن شويد كه دنده كيلومتر شمار بخوبي مي چرخد .
توسط ترك متر مهره دنده پلوس را به اندازه ۱ الي ۲dan سفت كنيد .سپس ابزار قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را باز كرده و كرانويل را بچرخانيد تا از صحيح قرار گرفتن بلبرينگ ها مطمئين شويد . سپس مجددا ابزار قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را روي پوسته هوزينگ نصب كرده و توسط ترك متر مهره شافت دنده پلوس را به مقدار ۱۳dan سفت كنيد.
ابزار مخصوص قفل كننده ديفرانسيل به شماره B.ri 1057 را باز كنيد .
كنترل سفتي :
ديفرانسيل را چند بار بچرخانيد .
يك سر ريسمان را به دور كرانويل و سر ديگر را به كيلوكش متصل كرده و با كشيدن كيلو كش مقدار سفتي كرانويل را كنترل كنيد.
براي جلو گيري از خراب شدن كاسه نمد و تماس آن با هزار خار دنده پلوس از ابزار مخصوص به شماره B.ri q45 استفاده كنيد .
براي جا زدن كاسه نمد ديفرانسيل از ابزار اختصاصي به شماره B.ri 1058 استفاده نمائيد .
توضيح : كاسه نمد بدون پياده بدون پياده كردن گيربكس از اتومبيل قابل تعويض است.
تعويض بلبرينگها 
سه نوع بلبرينگ برا سه تيپ گيربكس موجود مي باشد:
JB0,JB1.JB3 :
نوع اول به ضخامت   17mm
نوع اول به ضخامت   17/5mm
نوع سوم به ضخامت   17/5mm با شيار 
هنگام تعويض بلبرينگ دقت كنيد كه از بلبرينگي استفاده شود كه با بلبرينگ تعويض شده يا اوليه مطابقت داشته باشد.
     در گيربكسهاي تيپ JB0,JB1,JB3 براي جا زدن بلبرينگها از ابزار مخصوص به شماره B.riq470 استفاده مي شود.
 براي جا زدن بلبرينگ آنرا متصل به ابزار كرده و در محل خود روي پوسته قرار مي دهيم . سپس توسط ضربات چكش و با پرس ابزار را به داخل فشار مي دهيم . توسط ابزار مخروطي فنر را باز كرده و سپس در شيار بلبرينگ قرار مي دهيم .
توجه كنيد كه خار هاي فنري بطور صحيح داخل شيار بلبرينگ قرار گرفته و بلبرينگها روي پوسته ثابت شده باشند.
خارج كردن :
ابتدا توسط خار باز كن در انتهاي خارهاي فنري را باز كرده و آنها را خارج كنيد .سپس توسط چكش با ضربه زدن به بلبرينگها آنها را داخل پوسته گيربكس بياندازيد.
جازدن مجدد:
خارهاي فنري را بطور صحيح  داخل پوسته قرار دهيد.
انگشتي ۵۶ را در محل خود سمت پوسته قرار داده, سپس شافت دسته دنده به شماره ۵۷ را همراه با گرد گير ۵۹ در محل خود روي پوسته جا بزنيد.
دقت كنيد كه سوراخ انگشتي و سوراخ دسته دنده بر هم منطبق باشند.حال پين هاي استوانه اي را جا بزنيد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج