گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نيروگاه نكا در استان مازندران به فاصلة ۳۰ كيلومتري شمال جاده ساري – نكا در منطقه اي به نام ميان كاله در ساحل درياي مازندران قرار گرفته است.
نيروگاه نكا به وسيله ۳ رشته جاده به شرح زير :
۱- نيروگاه ، نكا به طول تقريبي ۲۵ كيلومتر
۲- نيروگاه ، دشت ناز ، فرخ‌آباد – ساري به طول تقريبي ۴۵ كيلومتر
۳- نيروگاه ، دشت ناز ، جاده ساري – نكا به طول ۳۵ كيلومتر
به شهرهاي نكا و ساري متصل مي باشد
ب: شرح مختصري از مشخصات نيروگاه
نيروگاه نكا با داشتن ۴ واحد ۴۴۰ مگاواتي قدرت توليد ۱۷۶۰ مگاوات را دارا ميباشد، سوخت اصلي نيروگاه گاز و سوخت كمكي ان سوخت سنگين (مازوت) است . آب مصرفي نيروگاه جهت توليد بخار و به حركت درآوردن توربين از طريق ۳ حلقه چاه عميق و اب خنك كن نيروگاه از دريا تأمين مي گردد .
نيروي لازم براي راه‌اندازي نيروگاه از طريق شبكه سراسري و در صورت قطع ان از وجود دو واحد توربين گاز به قدرت ۶/۱۳۷ مگاوات تأمين مي گردد .
سوخت
سوخت اصلي نيروگاه گاز طبيعي مي باشد كه از منابع گاز سرخس تأمين و به وسيله يك رشته خط لوله به نكا منتقل مي گردد . سوخت كمكي نيروگاه مازوت (سوخت سنگين) است كه از طريق راه‌آهن مازندران و تانكر به ايستگاه تخليه سوخت واقع در نكا تحويل و توسط خط لوله به نيروگاه منتقل مي گردد .
درضمن ايستگاه تخليه ديگري در نيروگاه وجود دارد كه تانكرها را مي توان در آن محل تخليه كرد .
مجريان طرح – پيمانكاران – مشاوران
كارفرما وزارت نيرو – شركت توانير
مهندس مشاور شركت كاميران
اجرا كنندگان طرح كنسرسيوم بي.بي.سي – ببكاك – شركت بيل
فينگر برگر (كنسرسيوم مازندران)
الف: كارهاي ساختماني و محوطه
محوطه سازي شركت بيل فينگر برگر     bill finger berger
ب: ديگ بخار و تصفيه خانه شركت ببكاك       Babcok
ج: توربين ، ژنراتور و كنترل       شركت براون باوري   B . B . C
د: پست فشار قوي                  شركت ميتسوبيشي
مشاور طرح پست فشار قوي شركت          ميل – مهاب
تاريخ عقد قرارداد نيروگاه ۳۰آگوست ۱۹۷۵ برابر با ۸/۶/۵۴
تاريخ عقد قرارداد پست ۲۶ژانويه ۱۹۷۶ برابر با ۶/۱۰/۵۵
تاريخ شروع عمليات ساختماني
نيروگاه تاريخ عقد قرارداد
تاريخ شروع عمليات ساختماني
پست تابستان ۵۶ (۱۹۷۷)
مشخصات تانكهاي سوخت و ميزان مصرف نيروگاه به شرح زير است :
حجم تانك سوخت سنگين واقع در ايستگاه تخليه m 7000
حجم تانك سوخت سنگين واقع در ايستگاه نيروگاه m 70000*2
ارتفاع تانك سوخت سنگين واقع در ايستگاه تخليه m 34/2 + 5/17
قطر تانك سوخت سنگين واقع در ايستگاه تخليه m 75
حجم تانك سوخت سبك m 1000 
ارتفاع تانك سوخت سبك m 9/10 
قطر تانك سوخت سبك m 11
مصرف سوخت سنگين m  / h 95 * 4
مصرف گاز Nm   / h 110000 * 4
چنانچه بعللي ارسال سوخت (گاز – مازوت) به نيروگاه قطع گردد ميزان سوخت ذخيره براي باركامل حداكثر ۱۴ روز مي باشد .
آب مصرفي ، آب خنك كن و تصفيه خانه 
آب شيرين مصرفي نيروگاه بوسيله ۳ حلقه چاه عميق كه در حومه ايستگاه تخليه سوخت واقع در نكا قرار دارد ، به صورت زير تأمين مي گردد :
ابتدا آب خروجي از اين چاهها بداخل دو استخر سرپوشيده واقع در ايستگاه تخليه سوخت ريخته شده و به وسيله يك خط لوله ۲۵ كيلومتري به دو استخر سرپوشيده ديگر به حجم كل ۱۵۰۰ مترمكعب كه در مجاورت تصفيه خانه نيروگاه قرار دارند ، سرازير و از آنجا به يك مخزن مرتفع (۷۵ متر) با حجم m 450 پمپ مي گردد از اين منبع قسمتهاي مختلف نيروگاه
۱- آب آتش نشاني
۲- آب شرب مصرفي
۳- آب مورد نياز تصفيه خانه
تغذيه مي گردد .
آب شرب مصرفي ايستگاه تخليه بوسيله تصفيه خانه‌اي در مجاورت استخرهاي سرپوشيده واقع در ايستگاه مزبور تأمين مي شود .
تصفيه خانه نيروگاه با قدرت توليد ۱۶۰ مترمكعب در ساعت آب مقطر مصرفي نيروگاه را با استفاده از سيستم مبدل يوني ( Deminer Lixer ) تأمين مي نمايد .
براي سرد كردن (تقطير) بخار خروجي توربين از آب دريا استفاده مي شود كه پس از كلرزني داخل لوله هاي كنداستور مي شود ، علاوه بر اين براي مصارف آتش نشاني در محل تانكهاي سوخت نيز از آب دريا استفاده مي شود . به منظور حفاظت محيط زيست سيستم خروجي آب طوري در نظر گرفته شده است كه اختلاف درجه حرارت آب خروجي و آب دريا در شعاع ۲۰۰ متري دهانه كانال خروجي كمتر از ۲ درجه است .
مولد بخار (بويلر)
ديگ بخار نيروگاه از نوع بدون مخزن (once tnrough) مي باشد و به همين جهت آب در حال گردش درون آن بسيار كم مي باشد .
كوره آن از دو محيط متصل به هم تشكيل شده كه محيط اول به وسيله جدار لوله اي محصور گشته و در اين محيط سوخت و هوا مخلوط شده و به وسيله ۱۴ مشعل ايجاد شعله نموده و آب موجود در لوله ها به بخار تبديل مي گردد . بخار توليد شده در اين محيط به وسيله عبور گازهاي گرم كوره در محيط دوم اشباع شده و به بخار داغ تبديل مي گردد . كه قابل مصرف در توربين مي باشد . درجه حرارت بخار ورودي به توربين توسط آب پاشها (  De Super heater  ) كه از مسير آب تغذيه گرفته مي شود تنظيم مي گردد . آب مصرفي بويلرها توسط يك پمپ توربيني كه ظرفيت آن صددرصد بار واحد است و يا توسط دو پمپ آب تغذيه الكتريكي پنجاه درصد تأمين مي گردد . آب تغذيه اين پمپها از يك منبع آب مرتفع (۲۶ متر) گرفته شده و پس از گرم شدن توسط گرمكنهايي شماره ۶ و ۷ به بويلر وارد مي گردد .
مشخصات بويلرهاي نيروگاه نكا به شرح زير مي باشد .
سوخت گاز                             سوخت مازوت
دبي بخار (فلوي بخار زنده)                  th 1408                            th  3/1472
درجه حرارت بخار سوپر هيتر              C 535                              C 535
فشار بخار سوپر هيتر                        ata 190                             ata 196
فشار بويلرهاي طراحي شده                aT 210 براي HP           و      66 براي IP
دبي بخار / هيتر Re heater                     t/h 4/1266                         t/h 6/1262
فشار بخار / هيتر Re heater                   aT 5/49                             aT 50
درجه حرارت هواي گرم ورودي (اتاق احتراق)  C 325                      C 325
فشار بخار / هيتر (ورودي به قسمت فشار متوسط) Kg/cm 2/48            Kg/cm 7/47
درجه حرارت / هيتر (ورودي به قسمت فشار متوسط) C 530              C 530
دبي بخار اصلي                              t/h 1408                            t/h 3/1472
دبي بخار / هيتر                            t/h 4/1266                           t/h 6/1262
فشار كنداستور                             Kg/cm 68%                          Kg/cm 66%
تعداد لوله هاي كنداستور             عدد    15600
مقدار آب خنك كننده كنداستور t/h 23500*2
درجه حرارت آب خنك كننده ورودي كنداستور C 21
درجه حرارت آب خنك كننده خروجي كنداستور C 31
سرعت چرخش RPM 3000
طول توربين mm 20445
تعداد شاخه هاي ورودي به توربين ۷
نرخ حرارتي توربين Kcal/Kwhr 2300
سرعت چرخش Turning uear RPM 40
تعداد ياتاقان Bearing 3
نقطه ثابت پوسته خارجي توربينهاي فشار قوي و متوسط انتهاي قسمت فشار متوسط نقطه ثابت پوسته خارجي توربين فشار ضعيف وسط قسمت فشار ضعيف .
سوخت گاز                                              سوخت مازوت
درجه حرارت آب تغذيه             C 264                         C 8/262
فشار آب تغذيه در اكنومايزر       aTa 255                       Kg/cm 273
درجه حرارت گاز خروجي از كوره (دود) C 120                 C 160
مصرف سوخت                       m / h 110294                 Kg / h 94948
فشار Saftey valve بخار اصلي                                        kg / cm 210
ارتفاع بويلر m 60/41
ارتفاع كف بويلر m 8
تعداد سوت بلوئر ۴
آب اضافي لازم mack upw حدود t/h 11
گاز خروجي از كوره پس از اينكه آخرين انرژي خود را به آب ورودي به بويلر و هواي ورودي به كوره داد به دودكش رانده مي شود ، به منظور حفاظت محيط زيست دودكش نيروگاه با مشخصات زير ساخته شده است :
قطر فنداكسيون m 21
ارتفاع m 134
قسمت پايين دودكش
قطر خارجي m 10
قطر داخلي m 14/9
ضخامت بدنه cm 43
قسمت بالاي دودكش
قطر خارجي m 916/7
قطر داخلي m 516/7
ضخامت cm 20
ابعاد قسمت ورودي به دودكش
ارتفاع m 90/8
عرض m 30/3
فاصله مركز تا زمين m 30/32
 
توربين
توربين نيروگاه از نوع فشار متغير ( Sliding Pressure ) بوده و تغيير بار در ان (براي بارهاي بيش از ۱۵۰ مگاوات) بوسيله تغيير فشار در بخار خروجي بويلر صورت مي گيرد ، توربين شامل سه قسمت هم محور متصل به هم مي باشد كه عبارتند از : قسمت فشار قوي ، قسمت فشار متوسط و قسمت فشار ضعيف . بخار اصلي از طريق دو شير اصلي ( Stop valve ) و چهار شير كنترل به مرحله فشار قوي توربين وارد و پس از به حركت درآوردن پره‌هاي توربين از آخرين طبقه اين قسمت خارج و به داخل كوره رانده مي شود .
بخار خروجي از قسمت فشار قوي توربين پس از كسب حرارت لازم و رسيدن به درجه حرارت بخار اصلي ( Hot Reheat ) از طريق دو شير مركب ( Stop & Intercept valve ) به قسمت فشار متوسط توربين وارد مي گردد و پس از دادن انرژي خود به پره هاي توربين از آخرين قسمت اين طبقه وارد قسمت فشار ضعيف مي گردد و پس از به گردش در آوردن پره هاي آن ( تبديل انرژي حرارتي به مكانيكي) از آخرين طبقه قسمت فشار ضعيف وارد كندانسور مي گردد .
آب تقطير شده در كندانسور به وسيله پمپ پس از گذشتن مجدد از تصفيه خانه ( قسمت Polishing Plant ) از طريق گرمكنهاي ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ وارد محفظه تغذيه پمپهاي فشار قوي شده و پس از خارج شدن گازهاي محلول در ان به وسيله پمپهاي فشار قوي از طريق گرمكنهاي ۶ و ۷ وارد بويلر مي گردد .
مشخصات توربينهاي نيروگاه به شرح زير مي باشد :
سوخت گاز سوخت مازوت
فشار بخار اصلي (ورودي به قسمت فشار قوي)            kg/cm 181               kg/cm 7/187
درجه حرارت بخار اصلي (ورودي به قسمت فشار قوي)   C 530                     C 530
فشار بخار / هيتر (ورودي به قسمت فشار متوسط)       kg/cm 2/48              kg/cm 7/47
درجه حرارت / هيتر (ورودي به قسمت فشار متوسط)   C 530                     C 530
دبي بخار اصلي                                                t / h 1408                  t / h 3/1472
دبي بخار / هيتر                                              t / h 4/1266               t / h 6/1262
فشار كندانسور                                              kg/cm 68%                  kg/cm 66%
تعداد لوله هاي كندانسور عدد ۱۵۶۰۰
مقدار آب خنك كننده كندانسور t/ h 23500*2
درجه حرارت آب خنك كننده ورودي كندانسور C 21
درجه حرارت آب خنك كننده خروجي كندانسور C 31
سرعت چرخش RPM 3000
طول توربين mm 20445
تعداد شاخه هاي بخار ورودي به توربين ۷
نرخ حرارتي توربين Kcal/Kwhr 2300
سرعت چرخش Turning uear RPM 40
تعداد ياتاقان Bearing 3
نقطه ثابت پوسته خارجي توربينهاي فشار قوي و متوسط انتهاي قسمت فشار متوسط نقطه ثابت پوسته خارجي توربين فشار ضعيف وسط قسمت فشار ضعيف .
ژنراتور 
ژنراتور نيروگاه داراي دو قطب است و به طور مستقيم به توربين فشار ضعيف متصل مي بشد ، استاتور آن از سيم پيچي استاتور و پوسته ( Pressure Tight ) مي باشد .
بدنه روتور يك تكه مي باشد و سيم پيچي روتور در شيارهاي آن قرار گرفته براي خنك كردن سيم پيچهاي روتور و استاتور از دو سيستم استفاده مي گردد . سيم پيچهاي استاتور به وسيله آب (كاملا بدون يون) خنك مي گردد به اين طريق كه آب از ميان سيم پيچها عبور كرده و گرماي آنها را گرفته و به خارج منتقل مي كند . روتور به وسيله گاز هيدروژن كه از ميان شيارها و سطح روتور به گردش در مي آيد خنك مي شود ، فشار لازم براي به گردش درآوردن گاز توسط دو پروانه انتهاي روتور تأمين مي شود و چهار كولر وظيفه خنك كردن گاز گرم شده را بعهده دارند . ضمنا براي جلوگيري از نشت هيدروژن به خارج از ژنراتور و همچنين ممانعت از اتلاف آن از يك سيستم سه مداره آب بندي روغني استفاده مي شود .
تحريك ژنراتور به طور ساكن و توسط يك گروه تويستر (Thristor) انجام مي گيرد كه توسط يك ترانسفورماتور تحريك تغذيه مي گردد .

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج