گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آي‌سي يا مدار مجتمع : عبارت است از مدار الكترونيكي كاملي كه بصورت مجتمع در تراشه‌اي نيمه‌هادي گردآوري شده و در قالبي چند پايه قرار گرفته باشد 
مقاومت : بعنوان محدود كننده وبراي تقسيم جريان مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
LED يا ديود نوري : دو پاية مثبت و منفي دارد و معمولاً پاية مثبت (آند) كمي بلندتر از پاية منفي (كاتد)  مي‌باشد .
۷-Segment : نمايشگر هفت قسمتي در واقع وسيله‌اي است كه از قطعه فتوالكتريك مستقل مانند LED يا كريستال مايع تشكيل شده است . با فعّال كردن تركيبات مختلفي از اين قطعات مي‌توان اعداد صفر تا ۹ و حروف A تا F را نمايش داد.
آي‌سي ۷۴۰۰ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NAND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي صفر خواهد بود تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۲ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NOR دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اكر يكي از ورودي‌ها يك شود خروجي آن صفر مي‌شود و اگر هر دو ورودي صفر شوند ، خروجي آن يك مي‌شود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۴ : اين آي‌سي شامل شش گيت NOT مي‌باشد . از تمام اين شش Invert مي‌توان بصورت جداگانه استفاده كرد . در هر گيت Invert اگر ورودي صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر ورودي يك شود خروجي صفر خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۰۸ : اين آي‌سي شامل چهار گيت AND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا هر دو ورودي صفر باشد خروجي صفر خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي يك خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۵ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۶ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۱۰ : اين آي‌سي شامل سه گيت NAND سه ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر شود خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند خروجي خروجي صفر خواهد بو
آي‌سي ۷۴۱۱ : اين آي‌سي شامل سه گيت AND سه ورودي مي‌باشد كه از هر كدام اين آي‌سي‌ها مي‌توان بصورت مستقل استفاده كرد . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا بيشتر از يكي از آنها صفر باشد خروجي صفر مي‌شود در صورتي كه ورودي‌ها يك باشند ، خروجي يك مي‌شود 
آي‌سي ۷۴۲۰ : اين آي‌سي شامل دو گيت NAND چهار ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد ، خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند ، خروجي صفر خواهد شد .

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج