گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان

تعداد صفحات : ۹۰

نوع فرمت : ورد(word)
خرید و دانلود تحقیق کامل توریست و امنیت ملی کشور
خرید و دانلود تحقیق کاملتوریست و امنیت ملی کشور
خرید و دانلود تحقیق کاملتوریست و امنیت ملی کشور


فهرست مطالب :
عنوان                صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ۱
مسأله پژوهشی ۳
اهمیت مسأله پژوهشی ۳
اهداف پژوهش ۴
پرسش های تحقیق ۴
تعاریف و اصطلاحات ۷
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش ۱۲
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش ۱۴
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد ۱۶
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور ۲۱
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور ۴۸
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست ۵۴
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن ۵۶
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست ۵۸
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور ۶۴
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی ۶۷
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری ۶۸
پیشنهادات ۶۹
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ ۷۱
پیوست ها ۷۳

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج