گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

خرید و دانلود فایل آموزشی ریخته گری
این فایل آموزشی شامل مواردی چون:
۱ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از lp

۲ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري

۳ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري

۴ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري

۲ـ۱ تركهاي سطحي طولي :

تركهايي هستند كه در داخل قسمت شعاعي يا پخ خورده وجود ندارند . بلكه در راستاي محور توليد امتداد يافته اند .

دو نوع از اين تركها وجود دارد . تركهاي سطحي مركزي و تركهاي نزديك به لبه ها . هر دو نوع اين تركها مي توانند به دليل سرد شدن نامناسب قالب يا غير يكنواختي در خنك كنندگي ثانويه روي سطح مختلف بوجود آيند .

مورد بعدي مي تواند به دليل تنظيم نبودن يا گرفتگي نازلهاي پاشش باشد . اين عيب همچنين مي تواند مربوط به تغيير شكل پيدا كردن قالب (بويژه در سطح داغ) در محدوده كوژي يا كاوي باشد .

تركهاي طولي همچنين مي تواند ناشي از يك توده ته نشين شده روي قالب باشند . تركهاي سطحي طولي در مجاورت گوشه با تركهاي طولي ميان تهي پيوند مي خورند .

خارج از مركز بودن جريان مذاب از محور قالب نيز مي تواند علت بروز اين نوع عيب باشد.  درجه اكسيداسيون نيز ممكن است علت …….

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج