گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان

توضیح مختصری در مورد این مجموعه ی آموزشی:
تعداد صفحات:۹۰۰
نوشتن برنامه براي يك كامپيوتر همانند ياد دادن گره زدن بند كفش به يك كودك است . تا زماني كه شما نتوانيد درست مراحل كـار را بيان كنيد، هيچ كاري انجام نمي شود . ويژوال  يك زبان برنامه نويسي است كه به وسيله ي آن مي توانيد به كـامپيوتر خود بگوييد چه كارهايي را انجام دهد . اما كامپيوتر نيز مانند يك كودك است و فقط كارهايي را مي تواند انجام دهد كه مراحل آن به وضوح مشخص شوند . اگر تا كنون هيچ برنامه اي ننوشته باشيد ممكن است اين كار بسيار مشكل به نظر برسد، البته در بعضي مواقع نيز به همين صورت است . اما خوشبختانه، ويژوال  زباني است كه سعي كرده است اين موضوع را تا حد ممكن ساده كند و به شما اجازه مي دهد تا كارهاي بسيار مشكل را به سادگي انجام دهيد . درك اتفاقاتي كه در سطوح پايين براي اجراي يك برنامه رخ مي دهد هيچ وقت ضرري نداشته است، اما در ويژوال براي نوشتن يك برنامه نيازي به درگيري با مسائلي از ايـن قبيـل نداريد و مي توانيد به راحتي بر الگوريتم برنامه اي كه مي خواهيد بنويسيد تمركز كنيد . برنامه هايي كه به وسيله ي ويژوال نوشته مي شوند مي توانند بر روي سيستم عامل ويندوز اجرا شوند . حتي اگر تـاكنون هيچ برنامه اي براي كامپيوتر ننوشته باشيد، در طول كتاب و اجراي تمرينات بخش “امتحان كنيد “، بيشتر با جنبه هاي مختلف اين زبان برنامه نويسي و همچنينNET Framework. آشنا مي شويد. به زودي متوجه خواهيد شد كـه برنامـه نويـسي بـراي كامپيوتر به اين اندازه كه تصور مي كنيد، مشكل نيست . بعد از مدت كمي كه با آن آشنا شديد، به راحتـي مـي توانيـد انـواع مختلـف برنامه ها را با ويژوال ايجاد كنيد و. يژوال (همانطور كه از اسم NET. مشخص است ) ميتواند بـراي ايجـاد برنامه هاي قابل استفاده در اينترنت مورد استفاده قرار گيرد . شما مي توانيد با اين زبان به راحتـي بـراي دسـتگاه هـاي موبايـل و يـا PocketPC ها برنامه بنويسيد . نوشتن اين نوع برنامه ها آنقدر ساده است كه در پايان اين كتاب، براي نمونه يك برنامـه بـراي اين دستگاه ها خواهيم نوشت . اما احتمالاً با اين نكته موافقيد كه قبل از ي يريادگ ي دو دن، با يد راه رفتن را آموخـت . بنـابراين در ايـن قسمت از كتاب در برنامه نويسي ويندوز تمركز مي كنيم

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج