گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

این فایل word با عنوان افسانه خلقت دارای هشت صفحه میباشد که شرح داستان یا همان

 افسانه خلقت ما انسان هاست در این فایل در مورد تمام دین ها صحبت شده همچنان در مورد

 اهورامزدا و اهروی منش صحبت کرده است و معنای اسم های آنان را نیز بیان کرده و خیلی

 موارد دیگر که شما دوستان عزیز می توانید با خرید و دانلود این فایل به منابع کامل آن

 دستیابی پیدا کنید.

آنگاه که هنوز جهاني آفريده نشده بود, وسقف آسمان مينو وجودنداشت , تنها گيتي بود وجدالي سخت وهميشگي بين دونيروي مطلق آفريننده روشنائي وتاريکي.

نامهائي که از اريائيهابراي اين دونيرو برجامانده کاملادقيق نيست وچون هيچگونه آثار نوشتاري از آن درميان مانمانده, وبه گماني غني ترين کتابخانه تاريخ کهن درجندي شاپور توسط اعراب مهاجم به آتش کشيده شد و تاريخ نوشتاري يک قوم راازميان برداشت, لذا آنچه درميان مامانده ازنوشتارهاي اقوام آريائي هندوستان و ياپارسيان زرتشت مذهب هند, يا از   پاره اي نوشتار تحقيقي يونانيان ميباشد که بجهت تاثيرات مذهبي نميتواند کاملا دقيق باشد وبعنوان ثبت تاريخي به حساب آيد. اماآنچه از اين تورماهي پاره پاره شده به مارسيده نيز منبع مناسبي براي مطالعه ميباشد.

دونيروي اعتقادات ديني آريائيها بدينسان نام داشتند:

 ا – هو – را- مزد- ا به معني آن هوئي که روشنائي از آن اوست, روشنائي پاداش ومزد اوست.

و

اه – روي – منش به معني منشي که رويکرد اه دارد.

 دراينجا لازم است بازي باکلمات آريائي که ريشه در زبان هندواروپائي دارد رابه شما نمايش دهم. زياد سخت نيست , زيرا ريشه آن در زبان فارسي امروزي ما و حتي در زبانهاي خارجي, عميقا وجود دارد, امابابيان ولفظي نامحسوس. خيلي از اين کلمات راروزمره استفاده ميکنيم بدون آنکه بدانيم معني واقعي آنهاچيست واز کجامنشا گرفته است, واين نيزشايد رازپايداري فرهنگ غني آريائي در طي قرون درميان ايرانيان مسلمان شده باشد.

اين دونيرو راماامروزه بانامهاي اهورامزدا واهريمن ميشناسيم. کلماتي کوتاه شده وبدون مفهوم امروزي براي ماايرانيان فارسي زبان. تفسير اين کلمات رابسيار شنيده وخوانده ايم اماريشه زباني آنهارانه. گرچه ترکيبات زباني کلمات يادشده هنوز درزبان ماپرمعناومفهوم باقي مانده است.

احمق دين ندارد. دين متعلق به افراد دانا ودين دارميباشد. ديناميک, داناميک که درزبان هاي باريشه هندواروپائي به آن برخورد ميکينيم به معنهاي مکانيزم هوشمند ميباشد. و نگاه کنيد به کلمه هوشمند: هوشم ند, يعني آنکه از هو شمه اي داشته باشد. و هو بمعني آفريننده روشنائي ونيکي , ياهمان خداوند نام برده در اديان ومذاهب مختلف ميباشد.


خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۳۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج