گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

این فایل در ۳۵۲ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل۶ فصل زیر است:

فصل اول طرح پژوهش شامل مقدمه، بیان مسأله،اهداف مسئله و اهمیت وضرورت پژوهش و تعریف مفاهیم واصطلاحات می باشد. در فصل دوم به   کلیات سازمانهای غیر دولتی(NGOS)( تعریف سازمان غیر دولتی، واژه شناسی سازمان های غیر دولتی، طبقه بندی سازمان های غیر دولتی، سازمان های غیر دولتی بین المللی و ویژگی آن، آپارتاید(تبعیض)سازمانی، کمیسیون ملل متحدو رابطه آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد با سازمان های غیر دولتی(NGOS )و … ) پرداخته شده است، در فصل سوم در سازمان های غیر دولتی درایران به تعریف، تاریخچه،اهداف،طبقه بندی، ویژگی آن ها پرداخته  شده و در فصل چهارم در سازمان های غیردولتی جوانان ووظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) جوانان به موضوع جوانان، تاریخچه شکل گیری سازمان ملی جوانان، نحوه تشکیل شورای عالی جوانان، اهداف،وظایف و روند شورای عالی جوانان به صورت گسترده اختصاص داده شده و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ودر فصل ششم پیوستها و مستندات بیان گردیده است.

 

 

چکیده :

خلاصه پژوهش : اقدام به پژوهشی برای فراهم ساختن و ارائه اطلاعات پایه در مورد سازمان های غیردولتی(NGOS) و برای آگاهی نسبت به این سازمان ها ضروری است .

در این پژوهش سعی بر آن است که درک و فهمی از ماهیّت سازمان های غیردولتی، اندازه ،قلمرو و اهمیت این سازمان ها به دست آوریم. امید است که این تحقیق به پر کردن شکاف در دانش ما دربارۀ سازمان های غیردولتی کمک نماید.

 

اهداف این پژوهش شامل: ۱-  شناخت و آگاهی با توانمندی ها و کارکرد سازمان های غیردولتی (NGOS) ، در جهت رشد اجتماعی جوامع، همگام با توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در جهان امروزی . ۲-  آشنایی با وظایف و کارکردهای سازمان ملی جوانان در جهت شکل گیری، رشد و توسعه سازمان های غیردولتی جوانان در ایران .

 

روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش، روش اسنادی، کتابخانه ای و مدارکی می باشد.

 

نتیجه کلی پژوهش : نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می شود این است که سازمان های غیردولتی (NGOS) در شکل کنونی آن که نتیجۀ رشد شهرنشینی، جوان بودن جامعه، انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات می باشند، در ایران به دلایل متعددی به وجود آمده و رشد کرده اند.

از جملۀ این دلایل می توان به تلاش جهت هویت یابی، مشارکت مؤثر قانونی و شفاف، جامعه پذیری فرهنگی و اجتماعی و وجود تجارب جهانی اشاره نمود که نشانۀ بلوغ جامعه جوان ایرانی است که می خواهد در سرنوشت خود دخالت مؤثر نماید.

پیشگفتار

در آغاز،محقق بر آن بود که در پژوهش حاضر،صرفاً به « بررسی وظایف وکارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با ( NGOS)درایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)»بپردازد امّا بعد از شروع تحقیق و بررسی،به علت اهمیت وگستردگی موضوع وعلاقه وانگیزۀپژوهشگر،ابتدا به «بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی (NGOS) درایران وجهان»وسپس «وظایف وکارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS)جوانان»پرداخته شد.

مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .

واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .

دربخش محیط زیست نیز، مشارکت مردم درکاشت نهال ، رسیدگی به فضای سبز وپاکیزه نگهداشتن محیط زندگی ، نمود پیدا می کند .

گسترش وتعمیق مشارکتهای مردمی ، نیازمند سازماندهی ، نهادسازی وایجاد شرایط ساختاری مناسب است .باوجود آنکه، مشارکت الزاماً درچارچوب سازمان ها و تشکلها صورت نمی گیرد ، بااین وجود تشکلها وسازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.

امروزه نقش نهادهای مختلف در جوامع وکشورها با سرعتی شگرف درحال تغییر ودگرگونی است. دولت ، نهادهای مدنی ، موسسات بین المللی و شرکت های تعاونی وخصوصی ، به دنبال توسعه نقش روز افزون تکنولوژی ارتباطات وتعامل روز افزون دانش ، هریک ، به نوعی نقش وجایگاه جدیدی یافته اند .

دراین میان ، جامعه مدنی که خود از نهادهای گوناگونی همچون احزاب ، سندیکاها ، تعاونی ها وسازمان های غیر دولتی داوطلبانه تشکیل می شود ، باافزایش ناتوانی دولت ها برای پاسخگویی به انتظارات ومطالبات روبه افزایش اقشار مختلف جامعه ، رشد وپویایی بیشتری یافته است .

 


خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج