گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

مرگ خاموش. اعتیاد ، دشمن خانواده ها .
ويژگي هاي شخصيتي فرد معتاد موجب مي گردد كه وي نامزد خوبي براي اعتياد باشد . چنين افرادي معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفي بي ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالي و خود شيفته اند . آنان همچنين طبعي بي قرار عصيانگر دارند و داراي احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعي اند . به گزارش راجي و همكاران ، احساس اضطراب و گرايش هاي افسردگي ، حساسيت هاي عاطفي ، بيزاري ، احساس بي كفايتي و و تنهايي در معتادان ديده مي شود . تحقیقی مناسب دانش آموزان و دانشجویان عزیز
در بخش ديگري از همين مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سيگار معلوم
شد كه اعضاي نمونه قبل از ١٠ سالگي شروع به مصرف سيگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بين سنين ١٠ تا ١٢ سالگي به سيگار روي آورده اند . بايد توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردي و خيابان خوابي جرم محسوب مي شود و در ماده ٢١٧ قانون

اصلاح ، موادي از قانون آيين دادرسي ، مصوب شهريور ماه سال ١٣٦١ مجلس شوراي اسلامي و ماده ي ٧١٢ قانون تعزيرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شوراي اسلامي بر اين امر تأكيد و تصريح شده است . از جمله نكات جالب ديگر تحقيق فوق تناسب بين سن آغاز خيابان خوابي و مصرف سيگار است . در واقع فرد به محض ورود به يك
گروه خياباني مصرف سيگار را آغاز كرده است . بخشي از عام بودن مصرف سيگار بين اين كودكان به نحوه ي زندگي آنان بر مي گردد كه به صورت دوره مي نشينند و ضمن دست به دست كردن سيگار ، بحث مي كنند و به تبادل تجارب مي پردازند . مصرف سيگار بين افراد ، الزاماً بيرون از خانه شروع نشده است و در پاره اي از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سيگار را آغازكرده اند . اين امر نشانه اي از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه هاي كودكان خياباني و برخي خانواده هاست . زيرا در هردو گروه كودك احساس مي كند كه با مصرف سيگار به نوعي ابراز وجود كرده است . در يك مطالعه ي ديگر معلوم شد كه هرچه شيوع مصرف سيگار بين والدين بيش تر باشد ، احتمال گرايش فرد به مصرف سيگار نيز زيادتر است .


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج