گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

تعدادي از  LANها از نظر جغرافيايي خيلي گسترده باشند به دليل هزينه بالا برقراري ارتباط بين انها در حد سرعت LANها غير عملي است و بايد از شبكه هاي WAN استفاده كرد.

وقتي ازWANها استفاده ميشود كه نياز باشد تمام كاربران توانايي دسترسي به يكسري اطلاعات مشترك را داشته باشد مانند بانك اطلاعاتي توليدات تا وقتي كه هدف wan مشخص باشد محدوديتهاي سرعت ناشي از خطوط تلفن براي طراحان شبكه مسئله مهمي نيست. اگر حجم اطلاعاتي كه قرار است روي اين خط منتقل شود كمتر يا مساوي گنجايش انها باشد wan ها به خوبي كار ميكنند.

لايه ارتباطات ميزبان به ميزبان : لايه ارتباطات ميزبان به ميزبان سرويسهاي مورد نياز براي ايجاد ارتباطات قابل اعتماد بين ميزبانهاي شبكه را پياده سازي مي كند و مطابق با لايه حمل و قسمتي از لايه جلسه مدل OSI  است و در ضمن در برگيرنده قسمتي از كارهاي لايه هاي نمايش و كاربردي نيز مي باشد . لايه ميزبان به ميزبان شامل دو پروتكل است . اولين آن TCP  (Transimission Control Protocol) مي باشد . TCP توانائي برقراري سرويس ارتباط گرا بين ميزبانها را فراهم مي كند . آن شامل ويژگيهاي زير مي باشد :

·          قسمت بندي داده ها به بسته (Packets)

·          ساخت رشته هاي داده از بسته ها

·          دريافت تائيد

·          سرويس هاي سوكت براي ايجاد چندين ارتباط با چندين پورت روي ميزبانهاي دور

·          بازبيني بسته و كنترل خطا

·          كنترل جريان انتقال داده

·          مرتب سازي و ترتيب بندي بسته

سرويس هاي TCP سرويس هاي ارتباط گراي قابل اعتمادي با قابليتهاي زيباي كشف خطا ها و مشكلات را فراهم مي كنند .

پروتكل دوم در لايه ميزبان به ميزبان ،UDP (User Datagram Protocol)  نام دارد . UDP براي فراهم كردن يك مكانيزم كاهش سرزيري شبكه در انتقال داده ها روي لايه هاي پائين تر طراحي شده است . هـر چند كه اين لايه هم مديريت بسته و سرويس هاي مرتب سازي را ارائه مي دهد ولي UDP نياز به سرويس هاي قدرتمند ارتباط گراي TCP مثل تائيد ، كنترل جريان داده و مرتب سازي مجدد بسته ها براي انجام كارهاي خود را دارد . UDP براي كاهش سرريزي پشته در برنامه هاي طراحي شده كه سرويس هاي ارتباط گراي خود را توسط TCP  پياده سازي مي كند . براي پياده سازي پروتكل هاي TCP  و UDP  ، لايه ميزبان به ميزبان شامل API  هايي  (Application Programming Interfaces) براي بهره گيري از آنها مي باشد .


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج