گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

بانک های اطلاعاتی یکی از مهم ترین ارکان رشته نرم افزار و طراحی برنامه ها می باشد . پایگاه های داده موضوعی بسیار مناسب برای تحقیق و پایان نامه نویسی می باشد و از اهمیت فراوانی برخوردار است . تحقیق حرفه ای زیر به برسی پایگاه داده با ذکر یک مثال کاربردی پرداخته است و به شرح جز جز مثال اهمیت داده است و تمام جداول مورد نیاز را طراحی و رسم کرده است.

Ø     جدول مشتري(custome)

Ø     جدول غرفه(cat)

Ø     جدول محصولات(product)

Ø     جدول سفارشات(order1)

Ø     جدول فاكتور خريد(factor)

Ø     جدول مسئول غرفه (response)

شرح اين جداول در زير آمده است.

 

جدول مشتري(custome)

در اين جدول اطلاعات و مشخصات مشتري ها نگهداري مي شود.

 

شكل۲

custom_id: كليد جدول مي باشد و نوع آن autonumber مي باشد و شماره عضويت مشتري نيز مي باشد.

f_name : نام مشتري در اين فيلد ذخيره مي شود.

l_name : نام خانوادگي مشتري هاي ثبت نام شده در اين فيلد ذخيره مي شود.

Father_name :نام پدر مشتري نگهداري مي شود.

Certificate : شماره شناسنامه مشتري در اين فيلد ذخيره مي شود.

Home_address : آدرس مشتري براي تحويل جنس ذخيره مي شود.

Home_tel : شماره تماس مشتري در اين فيلد ذخيره مي شود.

Password :حاوي  رمز عبورمشتري مي باشد.

 

جدول غرفه(cat)

دراين جدول مشخصات غرفه ها نگهداري مي شود.

 

 

شكل۳

 

cat-id : كليد جدول مي باشد و شماره شناسايي غرفه را مشخص مي كند.

cat-name : نام غرفه را نگه مي دارد.

cat-number : شماره غرفه در اين فيلد نگه داشته مي شود.

respons-id : شماره شناسايي مسئول غرفه را نگه مي دارد.

picture addres : آدرس عكس غرفه در اين فيلد نگه داشته مي شود.

 

 

 

جدول محصولات(product)

اين جدول حاوي مشخصات محصولات فروشگاه مي باشد.

شكل۴

 

product-id : كليد جدول بوده و شماره شناسايي محصولات را مشخص مي كند.

cat-number : شماره غرفه اي كه هر محصول در آن قرار دارد ثبت مي شود.

name cala : نام محصولات در اين فيلد ذخيره مي شود.

p-attribe :توضيحاتي در مورد نوع محصولات و خصوصيات آن مي دهد.

p-rice : قيمت هر محصول را  در واحد تومان مشخص مي كند.

picture addres : آدرس عكس محصولات را نگه مي دارد.

 

 

    جدول سفارشات(order1)

اين جدول سفارشاتي را كه يك مشتري داده را در خود ذخيره مي كند.

شكل ۵

 id  : کلید جدول می باشد

codefactor  : شماره فاكتورخريد 

custome-id  : شماره عضويت مشتري در اين فيلد ذخيره مي شود.

product-id  : كد محصولي كه خريداري شده در اين فيلد ذخيره مي شود.

 Numberorder : تعداد كالاي خريداري شده

shopdate  : تاريخ خريد در اين فيلد ذخيره مي شود.

respons-id  :شماره شناسايي فرد مسئول(تحويل دهنده) را نگه مي دارد.

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج