گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

فناوري بي سيم به سرعت در حال پيشرفت است و نقش كليدي را در زندگي ما در سر تاسر دنيا ايفا مي كند . اين فناوري به كاربر امكان استفاده از دستگاه هاي مختلف، بدون نياز به  سيم  يا كابل، در حال حركت را مي دهد. شما مي توانيد صندوق پست الكترونيكي خود را بررسي كنيد ،  بازار بورس را زير نظر بگيريد ، اجناس مورد نياز را خريداري كنيد و يا حتي برنامه   تلويزيوني مورد علاقه خود را تماشا كنيد.

در همين راستا براي شبكه هاي شخصيWireless Personal area network  (WPAN)

كه نياز به برد كم دارند  ، استانداردBlutooth  15 . 802  IEEE معرفي شده است . دستگاه هاي مبتني بر استاندارد  Blutooth  مصرف توان كم و نرخ تبادل داده پا ئين دارند .

استا ندارد .۱۱ Wi-Fi IEEE 802 نيز كه براي شبكه هاي محلي     

Wireless Personal area network ( WLAN) توسعه داده شده ، بايستي با برد متوسط ، نرخ تبادل داده متوسط و مصرف توان كم را پشتيباني كند . در نهايت ، استاندارد جديد 

IEEE802.16Wimax نيز كه براي شبكه هاي شهري  WMAN)WirelessMetropolitan Erea Network) بكار ميرود ، داراي برد زياد ، نرخ تبادل داده بالا است و ناگزير ، مصرف توان آن نيز با لا خواهد بود .

 

نمودار شماره ۱ ، دسته بندي استاندارد هاي بي سيم باند گسترده را براي برحسب پهناي با ند ي كه در اختيار مي دهند و برد مسافتي آنها ، نشان مي دهد . در اين شكل ،‌ محور عمودي به پهناي باند ومحور افقي به برد اختصاص داده شده است . همانگونه كه در نمو دار مشخص است ، استاندارد   Blutooth  كه داراي برد كم و پهناي باند پائين است  در گوشه سمت چپ پائين شكل قرار گرفته  است . استاندارد Wi-Fi  نيز كه داراي برد و پهناي باند متوسط است در وسط نمودار قرار دارد و استاندارد جديد  Wimax هم در سمت راست نمود ار ديده مي شود.

 

 

 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج