گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

هم آموزش به همراه تصویر داریم هم تعریف کلی از همه قسمتای بانک اطلاعاتی

از بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد:

بانک اطلاعاتی مجمو عه ای سازمان یافته از ا طلاعات و داده های مر تبط با هم است. داده ها

عبارتند از:حقایق وارقام یک مو ضوع خاص واطلاعات عبارت ا ند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گرد ند. موسسات وسازمان ها معمولا سیستم های اطلا عاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از انها استفاده می کنند.

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی

۱-     جلو گیری از اتلاف حا فظه در ذخیره کردن داده ها

۲-    ایجاد اطمینان نسبن به گزارش ها ی به دست امده

۳-   اخذ گزارش ها ی جدید ساده است

۴-    سرعت پردازش داده ها با لا است

۵-    داده ها از سیستم های کار بردی مستقل هستند

۶-    تمرکز در مدیریت داده ها به خوبی امکان پذیر است

معایب استفاده از با نک اطلا عا تی:

با نک اطلا عاتی با همه مزا یا یش ,معا یبی نیز دارد که این معایب در مقابل مزا یا ی فوق نا چیز ند، از جمله :

۱-چون طزاحی با نک ها ی اطلا عاتی ساده نیست, جهت ایجاد ان به متخصصان ما هری نیاز است.

۲-به دلیل متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی, امکان اسیب پذیری سیستم زیاد است.یعنی ؛اگر یک قسمت از سیستم از کار بیفتد ، ممکن است در کار بقیه قسمت ها خلل ایجاد شود.


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج