گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 236 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
فایل سمینار تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنک های نما و تزییینی شامل ۸۶ صفحه می باشد که شامل فصل های زیر می باشد. فصل اول : تقسيم بندي سنگهاي نما فصل دوم : روش های استخراج روباز سنگ های ساختمانی فصل سوم : معادن سنگ تزئيني انواع ، ويژگي ها و مشكلات فصل چهارم: روشهاي استخراج زيرزميني سنگهاي تزئيني فصل بنجم : نتيجه آيري وبيشنهادات هم چنين لازم به ذآر است که محاسبات کامل و تحليل اقتصادي جايگزيني روش ها با مبنا قرار دادن معدن تراورتن حاجي آباد محلات به عنوان مورد مطالعاتي همراه با پيشنهادات در دو فصل ديگر تدوين شده که در پروژه  آورده شده است.

چکيده
مقدمه
فصل اول :تقسيم بندي سنگ هاي نما
کاربرد سنگ آهک ١٣
تراورتن ١٣
آراگونيت ١٥
ماسه سنگ ١٦
کنگلومرا ١٩
٣- سنگهای دگرگونی ١٩ – ١
مرمريت ١٩
مرمر ١٩
سنگ لوح ٢٥
طبقه بندی سنگ لوح ٢٦
ويژگی های سنگ لوح ٢٧
کوارتزيت ٢٨
فصل دوم : روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی ٢٩
روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی ٣٠
١- حفر چاه ها ٣٠ – ٢
٢- استفاده از پارس و گوه ٣٠ – ٢
٣- جدا کردن بلوک به روش مکانيکی ٣١ – ٢
٤- استفاده از مواد ناريه ضعيف با روش های آتشکاری کنترل شده ٣٢ – ٢
٦- استخراج بلوک های سنگ توسط ماشين ضربه زن ٣٥ – ٢
٧- برش با سيم های برش فولادی ( حلزونی ) ٣٦ – ٢
٨- روش برش با سيم الماسه ٣٨ – ٢
٩- ايجاد برش در سنگ توسط دستگاههای سنگ بر ٣٩ – ٢
١- سنگ بر با بازوی زنجيری ( هاواژ) ٤٠ -٩- ٢
٢- سنگ بر با ديسک برنده ٤٠ -٩- ٢
٣- سنگ بر با صفحه فرز ٤١ -٩- ٢
١٠ – برش سنگ با استفاده از فشار آب ٤١ – ٢
١١ – روش استخراج با شعله ٤٢ – ٢
١٢ – جدا کردن سنگ به کمک روش ترموالاستيک ٤٣ – ٢
١٣ – بريدن سنگ توسط اشعه ليزر ٤٣ – ٢
١٤ – جدا کردن سنگ به روش الکتروترميک ٤٣ – ٢
فصل سوم : معادن سنگ تزئينی . انواع ، ويژگی ها و مشکلات ٤٤
انواع و ويژگی ها ٤٥
١- معادن سطحی ٤٥ – ٣
١- معادن سنگ سطح ٤٦ -١- ٣
١-) الف – معادن سنگ کاواکی ٤٦ -١- ٣
١-) ب – معادن سنگ روباز ٤٦ -١- ٣
٢- معادن سنگ تپه ای يا کوهستانی – ٣
١- معادن سنگ کوهپايه ای ٤٧ -٢- ٣
٢- معادن سنگ واقع بر نوک تپه ها يا قله کوهها ٤٧ -٢- ٣
٣- معادن سنگ روباز ٤٨ -٢- ٣
مشکلات ٤٩
٣- تحليل آثار متقابل معدن و محيط زيست ٤٩ – ٣
١- انواع تأثيرات زيست محيطی ٤٩ -٣- ٣
٢- ارزيابی تأثيرات ٥٠ -٣- ٣
٣- ارزيابی کاهش تأثيرات ٥٢ -٣- ٣
فصل چهارم : روشهای استخراج زير زمينی سنگهای تزئينی ٥٥
روش های استخراج زير زمينی سنگهای تزئينی ٥٦
مزايای روش زير زمينی نسبت به روشهای رو باز ٥٦
١- معرفی روش ٥٦ – ٤
٢- روش با حالت نامنظم اتاق ها و پايه ها ٥٩ -١- ٤
٢- معيارهای طراحی ٦١ – ٤
١- ابعاد و فضای استخراجی ٦٢ -٢- ٤
٢- ابعاد پايه ها ٦٣ -٢- ٤
٢) الف – تنش پايه ٦٣ -٢- ٤
٢) ب ) مقاومت پايه -٢- ٤
٣-نگهداری وکنترل سقف – ٤
٤- طراحی شبکه بولت گذاری – ٤
٥- تهويه ٦٦ – ٤
٦- مزايا و معايب روش اتاق و پايه در معادن بالاخص معادن سنگ تزئينی ٦٧ – ٤
فصل پنجم :نتيجه گيری وارايه پيشنهادات ٦٩
منابع 


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج