امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
بسياری از برنامه های کاربردی نوع داده جديدی به نام جريان داده را توليد و تحليل می کنند که در آن داده ها به صورت پويا به يک بستر ( يا پنجره ) وارد و يا از آن خارج می شوند . خواص جريان داده : ۱- حجم زياد و گاه نامحدود ۲- تغييرپويا ۳-جريان به درون و خارج با يک ترتيب مشخص ۴-پيمايش يکبار يا تعدا د محدود ۵-نيازمند زمان پاسخ سريع ( اغلب بلادرنگ ) ۶-ممکن است دارای چندين منبع باشند .در جريان داده تعدادی يا همه داده های ورودی که بايد روی آنها عمليات انجام شود روی ديسک يا حافظه اصلی قرار ندارند و بيشتر به صورت جريان داده پيوسته می رسند . جريان داده ها از داده‌‌ های ذخيره شده در موارد زير متفاوت اند :- عناصر داده ها به صورت بر خط می رسند .-سيستم هيچ گونه کنترلی روی ترتيب عناصر داده‌ای ( روی عناصر جريان يا جريانهای داده‌ای ) ، که جهت پردازش می‌رسند ، ندارد .جريانهای داده ای به صورت ذاتی از نظر اندازه نامحدود هستند .يک عنصر از جريان داده پس از پردازش يا ناديده در نظر گرفته می شود يا آرشيو می شود .


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج