گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

نوسان ساز

مقدمه

اسیلاتورهای مایکروویو و RF به طورکلی در سیستم های نسبتا مدرن و سیستم های بی سیم مخابراتی برای تولید منبع سیگنال ، ترکیب  فرکانسی و تولید موج حامل به کار می رود.اسیلاتورهای نیمه هادی با قطعات غیر خطی فعال مثل دیود و ترانزیستور به صورت ترکیب با مدارات پسیو برای تبدیل DC به سیگنال حالت دائمی سینوسی  RFمورد استفاده قرارمی گیرد.

مدارات اسیلاتوری ترانزیستوری پایه می توانند  به صورت عمده در فرکانسهای پایین همچنین با نوسان ساز های کریستالی برای تولید فرکانس های پایدار و با نویز کم استفاده شوند.در فرکانس های بالا دیود ها و ترانزیستورها به صورتی بایاس می شوند که در نقطه کار به صورت یک مقاومت منفی عمل می کنند . با استفاده از کاواک ،خطوط انتقال یا رزوناتورهای     دی الکتریک  برای تولید فرکانس های نوسان پایه تا ۱۰۰GHz به کار می روند .آنالیز دقیق این مدارات با استفاده از نرم افزارهای CAD انجام می شود .

ما ابتدا یک یادآوری در مورد اسیلاتور ترانزیستوری شامل ساختارهای هارتلی و کلپیتس که بهتر از اسیلاتور کریستالی عمل می کنند خواهیم داشت سپس اسیلاتورهای مایکروویو را بررسی می کنیم .

اسیلاتورهای مایکروویو به خاطر داشتن مشخصه های متفاوت ترانزیستوری و توانایی ایجاد قطعات مقاومت منفی و ضریب کیفیت بالاتر با ساختارهای فرکانس پایین تفاوت اساسی دارند.

 

معيارنوسان :

معيارنوسان كردن رامي توان به چند روش دقيق و معادل هم بيان كرد.او‏‏‏‏‏ل اينكه در يك نوسان ساز داراي يك عنصر فعال دو دريچه اي بايد يك مسيرفيدبك وجود داشته باشد واز طريق آن بخشي ازخروجي به ورودي برگردانده شود.اگر سيگنال فيدبك شده بزرگتر وهم فاز با ورودي باشد، نوسان شروع شده ودامنه اش به طور مرتب زياد مي شود، تا اينكه عنصراشباع شده، بهره حلقه فيدبك به يك برسد. بنابراين معياراول اين است، مداري نوسان مي كند كه درآن مسيرفيدبكي با بهره حداقل برابربا يك وبا تغييرفازصفروجودداشته باشد. معيار ديگر براي نوسان اين است كه ضريب پايداري مدار نوسان ساز بايد كوچكتر از يك  باشد.

اگر يكي از دو معيار فوق براي يك مدار معتبر باشد ،دترمينال معادلات ولتاژهاي گره هاي ياجريانهاي حلقه هاي آن برابر صفر خواهد بود.اين معيار سوم نوسان خواهدبود، و روش رياضي مناسبي براي يافتن فركانس نوسان مي باشد، به شرط اينكه بتوان معادلات جبري لازم را حل كرد.

سرانجام، اگر يك مدار بالقوه نوساني را به طور فرضي به يك بخش فعال و يك بارتقسيم كنيم، هنگام پيدايش شرايط نوسان بخش حقيقي امپدانس خروجي بخش فعال منفي مي شود. اين يك شرط لازم براي نوسان است ولي كافي نيست؛ معيار منفي شدن مقاومت براي توصيف كار نوسان سازهاي مايكروويو كه در آنها از ديودهاي بامقاومت منفي(ديودهاي تونلي،گان،ايمپات وتراپات)استفاده مي شود،مفيد است.

اساس مدل نوسان ساز :

شكل زير يك سيستم حلقه بسته را نشان مي دهد كه قسمت اساسي يك مدل نوسان ساز را همين فيدبك مثبتي كه از خروجي به ورودي اعمال مي شود شامل مي گردد، شرايط لازم براي نوسان يك مداررا با بد ست آوردن تابع تبديل حلقه بسته برسي ميكنيم:

نوسان ساز مقاومت منفي :                                

عنصري كه انرژي الكتريكي را به انرژي حرارتي يا مكانيكي تبديل مي كند را مي توان در مدار به  صورت يك  مقاومت معادل مثبت نشان داد. از طرف ديگر مي توان عنصري را كه بتواند شكل هاي ديگر انرژي رابه انرژي الكتريكي تبديل كند با يك مقاومت منفي معادل نشان داد.ديودهاي تونلي و گان، ترانزيستورهاي تك اتصالي و تركيب هاي خاصي از دو يا چند ترانزيستور مي توانند انرژي را مصرف كرده و بخشي از آن رابه صورت يك سينوسي فركانس بالا تبديل كنند. بنابراين اين عناصر در يك گستره فركانسي خاص، خاصيت مقاومت منفي ازخود  نشان مي دهند.

براي ساختن نوسان ساز، يك مدارتشديد موازي مركب ازعناصرR,L,C رابا يك مقاومت منفي معادل موازي مي كنيم؛ به دليل اينكه بين صفحات خازن دوقطبي هايي وجود دارد كه اين دوقطبي ها داراي اتلاف هستند و اين تلفات به صورت مقاومت ذاتي در خازن ظاهر مي شود و از طرف ديگر هرسلف نيز به دليل داشتن مقاومت ذاتي نمي گذارند كه سيستم وارد نوسان شوند، بايد روشي پيدا كنيم كه اين مقاومت ها را تا حد صفر كاهش دهد. كه راه حل آن استفاده از مقاومت منفي است.كه در اين صورت داريم:

 

شرط شروع نوسان مدار :

ولي قبل ازشروع نوسان مقاومت مدارتشديداز لحاظ اندازه از مقاومت منفي بزرگتر باشد، در حالت ماندگار اندازه دو مقاومت برابر مي شوند؛ از لحاظ نظري اين حالت تنها دريك فركانس پيش مي آيد.

به همین منظور پایان نامه ی برق نوسان ساز ، درقالب word و۴۸ صفحه می باشد. جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد. فهرست مطالب بشرح زیر است.

فهرست

مقدمه

معیارنوسان- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -۵

نوسان ساز مقاومت منفی- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۶

روش هاي توليد مقاومت منفی- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -۸

         ديود تونلي

         ديود گان

         ديود زمان گذربهمني

         ديود زمان گذربهمني پلاسما بدام افتاده

تکنیکهای طراحی نوسان ساز- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -۱۱

نوسان سازهای فیدبک دار- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۱۲ 

         نوسان ساز هارتلي

         نوسان ساز كلپيتس

نوسان سازهای کنترل شده با کریستال– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۱۶

اسیلاتورهای مایکروویو– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

اسیلاتورهای ترانزیستوری– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۲۰

تشدید‌کننده‌های مایکروویو– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -۲۳

مدارهای تشدید سری و موازی (يادآوري) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   23 

تشدیدکننده های خطوط انتقال– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۳۱

کاواک های موجبر مستطیلی– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -۳۶

کاواک های موجبراستوانه‌ای– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  37

تشدید کننده های دی الکتریک– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۳۸

ایجاد کردن رزوناتور– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ۳۹

اسیلاتورDR – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 41

      – تنظيم فركانس در DR

اسیلاتورتنظیم شوندهYIG – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 46

اسيلاتور   Gunn  element– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 47


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج