گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان
پایان نامه منطق فازي

تعداد صفحات: ۱۵۲

فرمت فایل: doc


فهرست مطالب

 

 

  عنوان                                                                                      شماره صفحه                        

·        چكيده…………………………………………………………………………..….۱۱

 

فصل اول:آموزش منطق فازي

·        مقدمه………………………………………………………………………………۲۰

·        رشته های  فازي ( Fuzzy Sets )……………………………………………..22

           مرجعUniverse ) )……………………………………………………………26

           نقش عضويت  Membership function ))………………………………..26

           یگانه ( Singletons)…………………………………………………………28

           متغیرهای زبانی (Linguistic variables  )………………………………..29

           مثال سطح مخزن………………………………………………………………….۲۹

·        عملیات برروی مجموعه های فازی( Operations On Fuzzy Set)……….30

     عملیات مجموعه ها (  Set operations)……………………………………..30

     اصلاح کننده (Modifiers  )…………………………………………………….32

     ارتباط ميان مجموعه‌ها…………………………………………………………….۳۵

·        منطق فازی ( Fuzzy Logic )………………………………………………….38

     پیوندها(Connectives  )………………………………………………………39

     استنباط (  Implication )………………………………………………………45

     نتیجه ( Inference )……………………………………………………………47

     قواعد چند گانه(  Several Rule )…………………………………………….49

 

فصل دوم:نظريه منطق فازي

·        مقدمه………………………………………………………………………………۵۰

·        منطق دودويي و منطق چند مقداري-حد آستانه معين و فازي………………..…….۵۱

مجموعه هاي فازي………………………………………………………….……..۵۳

مجموعه هاي فازي مراتب بالاتر……………………….………………………….۵۷

عمليات كلاسيك روي مجموعه هاي فازي………………..……...………………..۵۸

روابط فازي…………………………………………….……….……………….۵۸

قاعده تركيبي استنتاج…………………………..…..……………………………..۵۹

متغييرهاي زبان شناختي……………………………….…………………………..۵۹

منطق فازي……………………………………………….………….…………….۶۰

فرم كانوني……………………………………………………………………….۶۲

·        اصول اوليه و مفاهيم كلي كنترل فازي……………………..………………………۶۳

مزاياي كنترل كننده فازي…………………………………………………………..۶۹

چه مواقعي بايد از منطق فازي استفاده كرد؟……………………...……………….۷۰

·        ژاپن پيشگام در تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي…………………..…………..۷۱

·        وضعيت تحقيقات و كاربرد سيستمهاي فازي در ايران…………..………...……….۷۸

 

فصل سوم:سيستمهاي تشخيص عيب بر مبناي منطق فازي

·        مقدمه……………………………..…...………………………………………۸۲

·        مجموعه ها و منطق فازي…………………………..…………………………۸۲

·        سيستمهاي تشخيص سنتي………………………………….………………….۸۳

·        سيستمهاي تشخيص فازي………………………………………...…………..۸۴

·        مثالي كاربردي از سيستم تشخيص………………………..………….…..…...۸۵

·        نتايج پياده سازي……………………………….……………………………...۸۸

 

 

فصل چهارم: طراحي شبيه سازي يك كنترل كننده هوشمند ترافيك

·        مقدمه…………………………………………………….…………………….۸۹

      سابقه علمی پژوهش……………………………………………….۸۹

·        مقدمه هاي بر مفاهيم و روشهاي كنترل ترافيك………………….….………۹۰

           كنترل پيش زمانبندي شده………………………………..……..………...۹۰           كنترل متاثر از ترافيك…….……………………….………………..۹۰

·        كنترل متاثر ازترافيك با استفاده از منطق فازي………………………….……..۹۱

         آشنايي با تئوري مجموعه فازي……………….………………..………۹۱

         انگیزه های استفاده از مجموعه های فازی..………………….……….۹۱

         فضاي كمي فازي………………………………………

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج