گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

همیشه محصول ایده ال کشاورزان نیست . عوامل مختلفی به کیفیت محصولات ربط دارد . آفات دردسری بزرگ برای کشاورزان است و گسترش آن به نابودی تمام محصولات کشاورزی خواهد انجامید . روش های مختلفی برای کنترل افات وجود دارد . یکی از بهترین و جدید ترین آن ها کنترل بیولوژیک آفات با استفاده از حشرات می باشد . پایان نامه ای کامل برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز.

انسان در عصر حاضر با مسائل زيادي در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزي رو به رو است. خشکسالي، تنش حرارتي و شرايط نامناسب انبارداري مي‌توانند از جمله عوامل مهم ، به از بين رفتن اين محصولات منجر شوند، اما شايد بتوان گفت؛ نقش آفات و بيماري‌هاي گياهي در اين ميان برجسته‌تر است و هر ساله مقادير زيادي از انرژي کشاورزان را ميگيرد و در عوض خسارت هنگفتي نصيبشان مي‌شود.

به گزارش گياهپزشکان ايران و به نقل از ايسنا، کشورهاي توسعه يافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوري‌ نوين توانسته‌اند تا حد زيادي از خسارات آفات و بيماري‌ها در امان باشند تا جايي كه بسياري از اين کشورها اکنون با مساله مازاد توليد مواجه‌اند. اين در حالي است  كه کشورهاي در حال توسعه متاسفانه هم چنان تاوان سنگين ناتواني خود در بهره‌گيري از فناوري مدرن را ميي پردازند. نا آگاهي و عدم دسترسي به روش‌هاي جديد کنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي و تکيه بر روش‌هاي سنتي و پرخطري چون استفاده مکرر و بي رويه از سموم آفت كش‌ها، باعث شده اين کشورها نه تنها موفقيتي در اين زمنيه نداشته باشند كه انسان و محيط زيست را نيز قرباني فعاليت‌هاي نادرست خود كند.

در سال هاي اخير با توجه بيشتر بشر به محيط زيست، نگاه جستجوگر انسان توانسته راه‌هايي براي کنترل آفات و بيماري هاي گياهي بيابد كه مفيد و در عين حال بيشتر از ديگر راهکارها به طبيعت نزديک باشد. يكي از اين روش‌ها ، کنترل بيولوژيك نام دارد كه آموزه اي در برنامه مديريت آفات لحاظ شده است.

همچنين آلودگي شيميايي محيط زيست به آفت کشها و خطرات ناشي از آن براي انسان به حدي مورد بحث و بررسي قرار گرفته كه نيازي به توضيح اضافي ندارد اما مشکلات ناشي از مصرف بي رويه آفت‌كشها زماني ملموس تر مي شود كه بدانيم ادامه اين روند نامطمئن موجب طغيان آفات و حتي بدتر از آن ظهور آفات جديد مي شوند.

کنترل بيولوژيك را مي توان استفاده هدفمند انسان از موجودات زنده قبيل شكارچي‌ها، پارازيتوئيدها، عوامل بيماري‌زا و غيره به عنوان دشمنان طبيعي دانست به نحوي كه با بكارگيري آنها، جمعيت آفات کاهش يافته و خساراتي به مراتب کمتر از آنچه ممکن مي‌بود وارد سازند.

در چهارمين هم‌انديشي توسعه کنترل بيولوژيك آفات گياهي با يادآوري اينکه براساس اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي شده و فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ملازم پيدا كند ممنوع است و در ادامه استفاده ناآگاهانه، بي مورد،   بيجرويه و بيش از حد معمول از سموم شيميايي ، ناهنجاريها و نابسامانيهاي متعددي را به دنبال دارد.

با توجه به روند مصرف محصولات ارگانيك متوجه خواهيم شد كه افرادي كه به هيچ وجه خريدار محصولات ارگانيك نبوده‌اند کاهش يافته و در مقابل آمار خريداران محصولات ارگانيك رو به افزايش است.

حدود دو دهه براي کنترل بيولوژيك آفات گياهي تلاشهايي شد ولي متاسفانه به نظر مي‌رسد اين روش مقهور توسعه کنترل شيمايي شد.


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج