گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
بررسي چگونگي تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمت ها بر وضعيت نقدينگي شرك ها هدف این پایان نامه می باشد در حدود ۱۷۲ صفحه می باشد. با بررسي ها و تحقيق ات انجام شده در زمينه علوم مختلف مثل مديريت، اقتصاد، روابط انساني و مخصوصاً حسابداري پس از جنگ جهاني دوم روشن گرديد با توجه به پيشرفت هاي عمده در زمينه هاي مختلف، مديريت جديد نياز به تكنيك هاي كمي و مدلهاي حسابداري جديد جهت اتخاذ تصميمات مناسب اقتصادي را مي طلبد.
استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گيري با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت مي گرفت در حالي كه معيار پول در طول زمان متغير است و لزوم تجديد نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه گيري در حسابداري به دنبال تغيير قيمت ها مطرح مي گرديد. چرا كه اين امر با توجه به تغييرات عمده قيمت موجب واهي نشان دادن صورت هاي مالي و غير واقعي شدن اين صورت ها مي شود. تورم بيش از هر عامل ديگري در زير سوال رفتن مدلهاي حسابداري موثر است . تورم امروزه در تمام كشورهاي جهان مشهود است اما با نرخهايي متفاوت كه در ايران اين نرخ ۲ رقم ي بوده و طي دهه هاي اخير موجب كاهش قدرت خريد تزلزل اندازه گيري هاي حسابداري شده است.
تلاش براي حذف محدوديت هاي ناشي از تورم منجر به ارائه پيشنهاداتي جهت اصلاح روشهاي اندازه گيري و مدلهاي گزارشگري شده است . اما اصلاحات در چه زمينه هايي بوده و تأثير آن بر وجو ه يا نقدينگي و تصميمات مديران به چه شكل است؟ سود اعلامي توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغيير قيمت ها يا بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در زمان تقسيم سود مشكل آفرين است . بدين صورت كه شركت هايي كه تقسيم سود مي كنند سود واقعي را تقسيم نمي نمايند. در واقع قسمتي از سرمايه را تقسيم مي كنند.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج