گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها برای گرایش سازه های هیدرولیکی می باشد. با توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال ، خطرات ناشی از بروز زلزله و خوردگی ، به عنوان دو عامل مهم تاثیرگذار در طول مسیر ، لوله ها را تهدید می نماید.
در این تحقیق ابتدا رفتار لرزه ای یک خط لوله با مدل سازی سه بعدی و تحلیل لرزه ای تاریخچه زمانی ، با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-لوله و تاخیر فاز موج زلزله ، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر مبنای ماکزیمم کرنش محوری پلاستیک ایجاد شده ، قطعه بحرانی مشخص گشته و با مدلسازی مجدد این قطعه و با استفاده از روش اجزای محدود، اثر چند حالت مختلف خوردگی یکنواخت و همچنین یک حالت خوردگی موضعی بر لوله مورد نظر مورد برسی قرار گرفته است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج