گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

سد یکی از زیر ساخت های مهم هر کشوری است . میدانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در آنهاست که میتواند خطرناک باشد. بطوریکه پایداری سد را بخطر بیاندازد.

در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله می باشد. در این تحقیق سد کوینا مدل شده و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده است و افزایش طول ترک تا جایی در نظر گرفته شده است که تنش کششی انتهای ترک از تنش کششی مجاز بتن مصرفی کمتر باشد برای المان بندی بدنه سد با نرم افزار ANSYS از المان هشت گرهی PLANE 183 و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی CONTA 178استفاده شده  و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج