گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
فایل پایان نامه ی كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC) شامل ۱۲۰ صفحه می باشد.اساس موتور القایی: در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در قسمت گردندۀ ماشین صورت می گیرد. در موتورهای DC و یکنوع موتورAc ، قدرت الکتریکی توسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده می شود. با توجه به اینکه، این نوع ماشینها را می توان موتورهای هدایتی (Conduction motor) می نامند. در معمولیترین نوع موتورA.C قدرت الکتریکی مستقیماً به رتور هدایت نمی شود و رتور قدرت رابطور القایی درست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت می کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. ضمن تجزیه و تحلیل موتورها، آشکار می شود که مفید خواهد بود اگر موتور القایی مانند یک ترانستور ماتور با ثانویۀ گردان تصور شود. بدین ترتیب که یک سیم پیچی ساکن به منبع A.c وصل است و سیم پیچی دیگر به طریقی است که می تواند به راحتی بچرخد و انرژی خود را ضمن چرخش، توسط القاء مانند ترانسفور ماتور دریافت کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول :
اساس كارموتورهاي القايي ۱
مزايا ومعايب ۵
ساختارموتورهاي القايي ۶
لغزش وسرعت روتور ۹
ميدانهاي گردان ۱۰
كاربردموتورهاي القايي ۱۸
فصل دوم :
روشهاي كنترل سرعت موتورهاي القايي ۲۳
تنظيم سرعت موتور به وسيله تغيير دادن عدده قطبها ۲۳
تنظيم سرعت گردش موتور به وسيله تغيير فركانس ۳۰
تنظيم دورموتور به وسيله تغيير مقاومت اهمي مدارروتور ۳۱
پيوست موتورهاي آسنكرون به صورت آبشاري يا كاسكاد ۳۴
معايب كاسكاد دومتورآسنكرون ۳۷
نكات تكميلي درتنظيم دور موتورهاي القايي ۳۸
تنظيم دورموتورهاي القايي باتغيير فركانس تغذيه ۴۶
اتصال آبشاري موتورهاي القايي ۵۲
تنظيم سرعت موتورآسنكرون به وسيله مبدلهاي فركانس يا اينورترها ۶۰
فصل سوم :
كنترل سرعت به روش كنترل ميدان باالگوريتم پيش رفته ۶۹
۱- مقدمه ۶۹
۲- مدل موتورالقايي ۷۲
۳- الگوريتم كنترلي كمترين زمان ۷۴
۴- كنترل باكمترين تلفات ۸۱
۵- كنترل دركمترين زمان باكمترين تلفات ۸۳
۶- نتايج شبيه سازي ۸۳
۷- نتيجه گيري ۸۸
فصل چهارم
نمونه آزمايشگاهي كنترل سرعت موتورالقايي توسط كنترلر فازي ۸۹
۱- مقدمه ۸۹
۲- شبيه سازي كنترل سرعت حلقه توسط كنترلر فازي ۹۱
۳- نتايج شبيه سازي ۹۵
۴- پياده سازي آزمايشگاهي ۹۵
۵- نتايج آزمايشگاهي ۹۷
نتيجه گيري ۱۰۰


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج