گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نيروگاه وتوليد برق وبا توجه به اين نكته كه اكثريت دانشجويان مهندسي و…ويا حتي فارغ التحصيلان دراين رشته ها موفق به بازديدكاملي از نيروگاه وسيستم كاري و نحوه عملكرد سيستمهاي موجود در نيروگاه نشده اند، براي اشنا كردن دانشجوياني كه علاقه به نيروگاه وسيستم عملكردآن دارند،اطلاعات وتصاويري راجمع آوري نموده ودرقالب اين پروژه(كه معرفي و بررسي بخشهاي مختلف نيروگاه گازي است.)ارايه شده است.

كدهاي شناسايي KKS به منظور مشخص سازي اجزاء مختلف در دياگرام P&I ، ليست تجهيزات، ليست بارهاي الكتريكي ، ليست ابزار دقيق اندازه گيري ، دياگرامهاي تابعي ، دياگرامهاي ترمينال، تشريح سيستم و ساير مدارك استفاده مي شود.

در اين رابطه مشخص سازي واحدهاي نيروگاه بطور عام بازگو نمي گردد.

علاوه بر آن بعنوان يك قاعده ساده ، ۴ رقم كليد تجهيزات (براي مثال “–S01”) در P&ID بازگو نمي گردد. برروي بيشتر شيرها ، ابزار دقيق اندازه گيري و غيره يك NAME PLATE نصب شده است كه برروي آن كد KKS كامل ابزار درج گرديده است كه شامل شماره واحد نيروگاه نيز مي باشد .

در مباحث فني KKS مورد بحث بايستي بطور كامل بازگو گردد تا مشخص شود كه در مورد كداميك از تجهيزات بحث مي شود.

چيدمان تك محوري توربين، اجازه راه اندازي كمپرسور را بطور مستقيم و مستقل از ژنراتورمي دهد.

احتراق گاز يا سوخت مايع در دو محفظه احتراق متقارن با چندين مشعل كه در دو طرف توربين قرار دارند  انجام مي شود. هر محفظه احتراق داراي ۸ مشعل مي باشد.

هوا با گذشتن از كانال مكش و عبور از فيلترها و صداخفه كن ها وارد كمپرسور مي شود ، در كمپرسور فشار هوا تقريباً تا ۱۱ بار افزايش مي يابد.هواي فشرده به سمت مشعل ها( بالاي هر محفظه احتراق) هدايت و در اطاق هاي احتراق سوخته مي شود. گازهاي داغ سوخته  شده  و از طريق توربين به توان مكانيكي تبديل مي شود.

ژنراتور از طريق محور(شفت) به سمت كمپرسور توربين متصل شده است . توان الكتريكي توليد شده توسط ژنراتور از طريق ترمينالهاي ژنراتور تحويل ترانس مي گردد.

گازهاي خروجي در دماي تقريبي ۵۴۵ C از طريق يك ديفيوزر محوري به فشار اتمسفر ميرسد. گاز خروجي از طريق يك اگزوز عمودي وارد هواي آزاد مي گردد.

علاوه بر مجموعه توربين گاز/ژنراتور ، يك مجموعه خنك كننده براي روغن روانكاري و ژنراتور در نظر گرفته شده است . سيستم فوق قادر به خنك سازي روغن روانكاري توربين و ياتاقانهاي ژنراتور تحت هر بار و شرايط محيطي مي باشد، همچنين سيستم هواي خنك كن ژنراتور ، دماي ژنراتور را بطور مناسب كاهش ميدهد. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج