گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

 ساخت تابلو روان با ميکرو
 
تابلو روان اصطلاحی است که در اﯾران به نماﯾشگر ھای دﯾجيتال LED می گوﯾند و اﯾن به اﯾن دليل است که متون و
انيميشن ھا در اﯾن تابلوھا به صورت متحرک و روان از طرفی به طرف دﯾگر در حرکت اند. اﯾن نماﯾشگر ھا قبً در
اﯾران به صورت دستی طراحی و سپس LED ھا و آی سی ھا دراﯾور بر روی ﯾک برد مدار چاپی لحيم می شدند .
امروزه بدليل ورود ماژول ھای LED آماده با تنوع زﯾاد و کيفيت باC از بازار کشور ھاﯾی مثل چين، توليد به روش سنتی
را کم رنگ نموده است. به طوری که تمامی شرکت بزرگ که در اﯾن عرصه فعاليت داشتند وادار شده اند به دليل
کيفيت بيشتر و ارزان تر تمام شدن و احتياج به نيروی کار کمتر از اﯾن روش برای توليد استفاده نماﯾند.
پروزه تابلو روان LED توسط مھندس Cچينی طراحی شده که در آن به کمک ميکروکنترلر AVR نوع ATMEGA32 و
 LCDو اتصال آنھا به ﯾک کامپيوتر تابلو روان تھيه شده است.


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج