گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

چكيده : با ظهور اينترنت و شبكه هاي پيوسته ي كامپيوتري در دنياي امروز، وب سايت سازمان، اولين نقطه ي برخورد و ارتباط
ميان كاربران با سازمان و خدمات است. هدف از مطالعه ي حاضر، بررسي ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب
سايتها در سازمانهاي ورزشي ايران در نيمسال اول سال ۱۳۹۰٫بود به همين منظور از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده
گرديد. 
چكيده : با ظهور اينترنت و شبكه هاي پيوسته ي كامپيوتري در دنياي امروز، وب سايت سازمان، اولين نقطه ي برخورد و ارتباط
ميان كاربران با سازمان و خدمات است. هدف از مطالعه ي حاضر، بررسي ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب
سايتها در سازمانهاي ورزشي ايران در نيمسال اول سال ۱۳۹۰٫بود به همين منظور از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده
گرديد. ابتدا وب سايت رسمي سازمانهاي ورزشي كل كشور، شامل وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك و پارالمپيك،
آكادمي ملي المپيك، سازمان ورزش و جوانان استانها، فدراسيونهاي ورزشي و…. (=۷۷ N) شناسايي و از طريق ابزار تحقيق كه
چك ليست ارزيابي محتوايي و ساختاري وب سايت سازمانها بود، مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل يافتهها از
آمار توصيفي و آزمون تي يك نمونهاي استفاده گرديد. يافتهها نشان داد كه از بين ده عامل مورد بررسي، عامل به روز
رساني(۱/۶۷ ±۳/۴۳ ) مطلوبترين شرايط و عامل ارائه خدمات خاص(۰/۲۶ ± ۱/۳ ) نا مطلوبترين شرايط را دارا بود. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج