گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

تحول واقعي زمانبر است. اگر تلاش براي ايجاد تحول يا سـاختاردهي مجـدد كسـبوكـار فاقـد اهـداف
كوتاهمدت سهلالوصول يا قابل تحسين باشند، نيروي محركه كاركنان از دست خواهد رفت. 
تحول واقعي زمانبر است. اگر تلاش براي ايجاد تحول يا سـاختاردهي مجـدد كسـبوكـار فاقـد اهـداف
كوتاهمدت سهلالوصول يا قابل تحسين باشند، نيروي محركه كاركنان از دست خواهد رفت. اغلـب افـراد
به تلاش بلندمدت ادامه نميدهند مگر اينكه پس از مدتي كوتاه نشانههايي از نتـايج مـورد انتظارشـان را
ببينند. بيشتر كاركنان بدون پيروزيهاي كوتاهمدت تلاش را رها ميكنند يا در مقابل تحول ميايستند.خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج