گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این مقاله در قالب فایل ورد در ۳۴صحفه و در ۳ سر فصل درمورد شرکت تضامنی صحبت میکند

سر فصل ها شامل کلیات تشکیل شرکت،شرکت تضامنی،عملیات حسابداری ثبت سرمایه در شرکت های تضامنی است

 اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون سال ۱۳۰۳ میباشد.سپس در ال ۱۳۰۴ قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در ان وضعیت شرکتهای تجاری (سهامی،تضامنی،مختلطوتعاونی) به اختصار بیان شده است. در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که هدف ان ، وضع مقررات خاص برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق ان با مقررات قانون تجارت بود.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج