گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,500 تومان

این مقاله در ۲۹ صفحه می باشد.


در زیر قسمتی از فهرست قرار گرفته است.

   فهرست :

عناوین                                               صفحه

مقدمه………………………………………. ۱

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي ) …………… ۳

روش شاگــــرد ـ استــــادي……………………. ۴

روش چند حســـي ( مختلط) ……………………… ۴

روش حل مسئلــــه…………………………….. ۵

روش پـــــروژه اي……………………………. ۶

 شيــــــوه سخنــــــراني …………………….. 6

 شيوه بازگويـــي……………………………… ۷

شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ………………… ۷

 شيوه تمــــريني……………………………… ۸

شيـــــوه بحثــــي…………………………… ۸

شيــــوه نمايشــــي………………………….. ۹


خرید و دانلود

با قیمت 2,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج