گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

تعریف انگیزش

رویکردهای مختلف انگیزشی

انگیزش و نیاز

رویکرد انتظار ضربدر ارزش

نظریه برانگیختگی

نظریه انگیزش پیشرفت

نظریه انگیزشی نسبت دادن

انگیزش به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می شود.

مورنو: فرایندهای روانشناختی که رفتار دانش آموزان را در جهت یادگیری هدایت و حفظ می کنند.

در قیاس با انگیزش, انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف شده است.

انگیزه و انگیزش غالبا به صورت مترادف به کار می روند. با این حال، می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش دانست، به این صورت که انگیزش را عاملی کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. اصطلاح انگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان بکار می رود.

روسل: انگیزه برای مشخص کردن قصد یا بازده دلخواه یک رفتار به کار می رود، پس کاربرد اصطلاح انگیزه در مورد حیوانات جایز نیست.

از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج