امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
nدر ابتدا بيشتر روشهاي قياسي (deductive) معمول بودند كه طي آن  دانشمندان (به علت نداشتن يا ندانستن روشهاي تجربي در حد امروز) از اطلاعات، دانش و تئوريهاي موجود و كلي خود، علل مسائل جزئي پيش آمده  را اشتقاق مي كردند. 

nدر ابتدا بيشتر روشهاي قياسي (deductive) معمول بودند كه طي آن  دانشمندان (به علت نداشتن يا ندانستن روشهاي تجربي در حد امروز) از اطلاعات، دانش و تئوريهاي موجود و كلي خود، علل مسائل جزئي پيش آمده  را اشتقاق مي كردند. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج