گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این پایان نامه در ۲۷۶ صفحه است و مخصوص دانشجویان مهندسی عمران میباشد 

عنوان اين پايان نامه “بررسي اثرات نامنظمي در ساختمانهاي بتني جداسازي شده پايه تحت اثر
مولفه افقي و قايم زلزله با تحليل غير خط ي ” مي باشد كه با بيان مساله ، هدف كار ، مروري بر كارهاي
گذشته، فرضيات و شرح ساختمانهاي مورد مطالعه روند گزارش آغاز مي گردد.
بطور كلي نامنظمي باع ث ايجاد پديده هاي خاص مانند پيچش در ساختمانها مي شود كه نسبت به
ساختمانهاي منظم عملكرد به خصوصي دارند . در اين تحقيق با تعريف نوع نامنظمي در ساختمانهاي
جداسازي شده بتني عوامل آسيب پذيري ساختمانها بر اثر نامنظمي با ساختمانهاي جداسازي نشده از
نظر تغيير مكان، تغيير مكان نسبي طبقات و افزايش نيروهاي زلزله مقايسه مي شود.
برخي از علل ايجاد نامنظمي عبارتند از:
– تغيير كاربري طبقه مورد نظر مثلاً از مسكوني به اداري و يا پاركينگ
– امكان قرار گرفتن واحدهاي تجاري و اداري در طبقات پايئيني ساختمان
– قرار گرفتن تاسيسات سنگين مانند موتورخانه و چيلر در طبقات فوقاني
– امكان استفاده از طبقات مياني ساختمانها بعن.ان فضاي باز و گردشگري
– كاربرد چندگانه تجاري، مسكوني و اداري از يك ساختمان
– استفاده از بام بعنوان مكان قرار گرفتن اجرام سنگين مانند هيليكوپتر

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج