گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

 در مقاله ذکر شده این ارتباط به شکل وسیعی مورد بحث قرار گرفته است.

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، 

بشرامروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خودبرخوردار استچنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي ميگويند (صرافي زاده، 1383 ، ص 5).
جامعه اطلاعاتي جامعهاي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

 افراد جامعه به فناورياطلاعات و ارتباطاتوابسته است و جامعهاي است كه در آن مردم
 در محل كار ، منزل و حتي در اماكنتفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.
بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار
 داشت ومشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات
 تكنولوژيستها علماياجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار
 گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنانشده استزيرا اطلاعات و اخبار در گروه
 نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است وتوليدات آناستفاده همه جانبه دارد.
 در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر
 خاصي بود وفراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص 25).
ويژگيديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و
 به مدد تكنولوژي هاي جديدارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي­گيرددر اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجوددر زمينه­هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي­گردد.


خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج