گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این پایان نامه در ۷۹ صفحه می باشد.

که شامل ۵ فصل مختلف است.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چكيده                                               1

فصل اول: كليات                                     

كليات                                               3

ذخاير واناديوم در ايران                                  8

فصل دوم: فرآوري واناديوم

۲-۱- منابع واناديوم                                      10

۲-۲- كشورهاي اصلي صنعت واناديوم                          16

۲-۲-۱- جمهوري آفريقاي جنوبي                              16

۲-۲-۲- جمهوري خلق چين                                17

۲-۲-۳- روسيه و ساير كشورهاي CIS                          21

۲-۳- فرآيندهاي تجاري بازگيري                             29


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج