گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این پایان نامه در ۸۰ صفحه می باشد.

که شامل ۴ فصل مختلف است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

مقدمه

      1  

فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن

۴

مشخصات سامانه RFID

۴

۱-۱- انواع برچسب های RFID 

۶

۲-۱- بررسی دستگاه خواننده

۸

۳-۱- میان افزارRFID

۱۰

۴-۱- مشاهدات دستگاه خواننده

۱۴

۵-۱- فیلتر کردن رویداد

۱۷

۶-۱- معرفی EPC

۱۸

۷-۱- سرویس نامگذاری اشیا

۲۴

۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC

۲۶

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و    استانداردهای موجود

۲۸    

اصول فناوری RFID

۲۸

۱-۲- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

۲۹

۲-۲- پیوستگی قیاسی

۳۰

۳-۲- پيوستگي خمش ذرات هسته اي

۳۲

۴-۲- دامنه های فرکانسی

۳۳

۵-۲- استانداردهای RFID

۳۵

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID

۳۸

چااش های تکنیکی و استراتژی ها

۳۸

۱- ۳- هزینه RIFD

۴۰

۲- ۳- استانداردهای RFID

 40

۳- ۳- انتخاب برچسب و خواننده

۴۱

۴- ۳- مدیریت داده ها

۴۲

۵- ۳- یکپارچه سازی سیستم

۴۳

۶- ۳- امنیت

۴۳

فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID

۴۷

روشهای امنیت و خصوصي سازي

۴۷

۱- ۴ – برچسب مسدود کننده

۴۸

۲- ۴- استفاده از ابزار پراکسی

۵۲

۳- ۴- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف

۶۰

۴- ۴- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب

۶۴

۵- ۴- روش سخت افزاری

۶۶

۶- ۴- روش حذفی

۶۸

منابع و ماخذ

۷۱


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج