گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 345 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 15,000 تومان

با سلام خدمت شما عزیزان این مقاله شامل فهرست مطالب و فهرست نمودار های و در دو فرمت Word و PDF جمع آوری شده است
شرح کوتاهی از پروژه:

۱-۱٫ مقدمه  

ريزوسفر مکانی است که اثرات متقابل بين خاک، گياهان و ريز موجودات در آن به وقوع می پيوندد. باکتريهای منطقه ريزوسفر را اصطلاحاً ريزوباکتريها می نامند. انواع ريزوباکتريهايی که بر روی رشد و عملکرد گياه اثرات مثبت دارند را اصطلاحاً ريزوباکتريهای محرک رشد گياه (PGRP) می نامند. اين اصطلاح اولين بار در سال ۱۹۷۸ توسط اسکروت و کلوپر وضع گرديد و تا سالهای پس از آن تنها برای انواعی از باکتريهای ريزوسفری استفاده می شد که به طور غير مستقيم و از طريق کنترل عوامل بيمارگر گياهی و کمک به حفظ سلامت گياه ، شرايط تشديد رشد گياه را فراهم می ساختند. امروزه مکانيزمهای مستقيم اثر بخشی انواع PGRP مانند توليد فيتوهورمونها ، يونوفورها، افزايش دسترسی گياه به فسفر از طريق حل آنزيمی و غير آنزيمی فسفاتهای نامحلول آلی و معدنی، توسعه سيستم ريشه ای، فعاليتهای آنزيمی چون ACC دآميناز و توليد ريزوبيتوکسين به منظور کاهش اثرات سوء اتيلن استرسی و افزايش گره زايی و نهايتاً تثبيت بيولوژيک ازت مولکولی و… به اثبات رسيده است.

از طرف ديگر مطالعات اوليه PGRP تنها بر روی محصولات ريشه ای مانند سيب زمينی، تربچه و چغندر قند بوده است اما مطالعات بعدی محدوده وسيعتری از محصولات کشاورزی را در بر گرفته که شامل غلات و گياهان لگوم نيز می باشد. انواع PGRP به خوبی شناخته شده شامل باکتريهای متعلق به جنسهای ازتوباکتر، ازوسپريلوم، باسيلوس، سودوموناس، آرتروباکترو انتروباکتر می باشند. موضوع جالب توجه ديگر در مورد انواع PGRP نگاهی تازه به باکتريهای ريزوبيومی است.

 

 

 

 

 

۱-۲٫ همزيستي ريزوبيوم- لگوم (ماوراي تثبيت N2 )

باکتريهاي ريزوبيومي علاوه بر نقش بسيار با اهميت خود در موازنه نيتروژن بيوسفر مي توانند به صورتهاي متفاوت ديگري نيز افزايش رشد و عملکرد گياهان را موجب شوند.

۱-۳٫ توانايي حل فسفاتهاي معدنی نامحلول

گزارشات متعددي وجود دارد که توانايي سويه هاي مختلف باکتريايي را براي انحلال ترکيبات معدني فسفاتهاي نامحلول نشان مي دهد. مکانيزم اصلي انحلال فسفاتهاي معدني در نتيجه اثر اسيدهاي آلي توليد شده به وسيله باکتريهاي خاک تشخيص داده شده است. توليد اسيدهاي آلي موجب اسيدي شدن محيط اطراف سلولهاي باکتري شده و در نتيجه فسفر عنصري مي تواند در اثر جايگزيني يون H+ با يونهاي کلسيم در محيط آزاد گردد. از ميان اسيدهاي آلي به نظر مي رسد که اسيد گلوکونيک فراوان ترين عامل در انحلال فسفاتهاي معدني باشد. هالدر و همکاران(۱۹۹۰) نشان دادند که اسيدهاي آلي جداشده از محيط کشت باکتري ريزوبيوم لگومينوزاروم موجب انحلال فسفاتهاي معدني مي گردد، ضمناً مقدار فسفاتهاي محلول شده در نتيجه اثر اين اسيدها در محلولهاي فاقد سلول باکتري تقريباً مشابه مقدار فسفاتهاي انحلال يافته در محيطهاي کشت حاوي سلولهاي باکتري ريزوبيوم لگومينوزاروم بوده است. با توجه به نتايج تحقيقات مشخص شده است که انحلال فسفاتهاي معدني يک فرايند آنزيمي نمي باشد.خرید و دانلود

با قیمت 15,000 تومان
  • انتشار : ۰۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج