گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 14,500 تومان

هدف از این پژوهش  با توجه به اهمیت و ضروروت نقش فرهنگ سازمانی در میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارکنان این پژوهش بر آن است تا با بررسی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شمال استان خوزستان به اهداف زیر دست یابد ۱- تعیین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در  ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان ۲- تعیین میزان رابطه هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳- تعینن میزان بکارگیری  این فناوری در بین کارکنان اعمم از زن و مرد در این ادارات


فرمت ورد ۷۴ صفحه

پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

-۱- مقدمه

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند (صرافي زاده، ۱۳۸۳ ، ص ۵).

جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.

بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص ۲۵).

ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي­گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه­هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي­گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر[۲] (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي­شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده­اي در حال گسترش است مي­تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴).

فهرست مطالب                                    

 

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه : ۱

۲-۱ بیان مسأله ۲

۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش: ۳

۴-۱ انگیزه پژوهشگر: ۴

۵-۱ هدف پژوهش: ۵

۶-۱ سوالات پژوهش: ۶

۷-۱ تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش.. ۷

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲مبانی نظری پژوهش.. ۹

۱-۱-۲ فرهنگ سازمانی. ۹

۲-۱-۲تعاریف فرهنگ سازمانی: ۱۰

۳-۱-۲اهمیت فرهنگ سازمانی. ۱۱

۴-۱-۲ خصوصیات فرهنگ سازمانی. ۱۱

۵-۱-۲منابع فرهنگ… ۱۲

۶-۱-۲شیوه پیدایش فرهنگ… ۱۲

۷-۱-۲انواع فرهنگ سازمانی. ۱۳

۸-۱-۲رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. ۱۴

۹-۱-۲ رابطه فرهنگ و ساختارسازمان. ۱۵

۱۰-۱-۲ فرهنگ سازمانی و توسعه ۱۵

۱۱-۱-۲ نقش فرهنگ سازمانی در مدیزیت دانش.. ۱۵

۱۲-۱-۲ رابطه فناوری و فرهنگ… ۱۶

۱۳-۱-۲ الگوی اساسی برای تبیین وتشریح فرهنگ سازمانی. ۱۷

۲-۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۹

۱-۱-۲ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۹

۲-۲-۲ مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۲۰

۳-۲-۲ چیستی فناوری. ۲۲

۴-۲-۲ تقسیم بندی کشورهای جهان. ۲۳

۵-۲-۲کاربردهای فناوری اطلاعات: ۲۴

۱-۵-۲-۲ پول الکترونیکی۲. ۲۴

۲-۵-۲-۲ تجارت الکترونیکی ۲. ۲۴

۳-۵-۲-۲ دولت الکترونیکی ۱. ۲۵

۴-۵-۲-۲ نشر الکترونیک ۲. ۲۵

۶-۲-۲ شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۲۶

۷-۲-۲ اینترنت.. ۲۸

۳-۲ پیشینه پژوهش.. ۲۸

فصل سوم :روش اجرای تحقیق. ۳۱

۳-۱ مقدمه ۳۲

۳-۲نوع و روش تحقیق. ۳۲

۳-۳ جامعه آماری. ۳۳

۴-۳-نمونه آماری. ۳۳

۵-۳ روش نمونه گیری. ۳۳

۶-۳ ابزارجمع آوری داده ها ۳۴

فصل چهارم ۳۵

تجزيه و تحليل داده‌ها ۳۵

۱-۴ مقدمه ۳۶

۲-۴اطلاعات عمومی. ۳۶

۳-۴ توصیف داده ها ۳۸

۴-۴   تحلیل داده ها ۴۹

۱-۴-۴ سوالات اصلی پژوهش.. ۴۹

۲-۴-۴   سوالات فرعی پژوهش.. ۵۱

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. ۶۶

۱-۵ بحث و نتیجه گیری. ۶۷

۱-۱-۵ تفسیر سوال اصلی پژوهش.. ۶۷

۲-۱-۵ سوالات فرعی پژوهش.. ۶۸

۲-۵ نتیجه گیری. ۷۱

۳-۵ محدودیت ها و مشکلات پژوهش.. ۷۲

۴-۵ پيشنهادات پژوهش.. ۷۳

فهرست منابع. ۷۴

 
 

 

خرید و دانلود

با قیمت 14,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج