گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این پایان نامه در ۱۹۳ صفحه می باشد.

که شامل ۸ فصل مختلف است.

در زیر قسمتی از فهرست قرار گرفته است.

 

فهرست

تقدير و تشكر…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول ……………………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمه : ۳

نحوه پراكندگي استاني تعاوني هاي فعال در معادن سنگ هاي نما وتزئيني  6

فصل دوم : ۳۱

گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران . ۳۲

گسترش جغرافيايي ـ استراتيگرافي سنگهاي نما و تزئيتي ايران. ۳۳

انواع سنگ هاي تزئيني : ۳۵

سنگ لوح (Slate  ) : .. 36

سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine. 36

مرمر( Marble ) .. 37

تراورتن :.. ۳۹

مرمريت ( مرمر آهكي ) :Lime Stone marble . 40

مرمر اونيكس (Onix marble ) :.. 42

مرمر سرپانتين ( Serpantin marble ) :.. 43

بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد):…………………… ۴۳

بررسي فني واقتصادي يك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل هاي استاندارد): ۴۴

مقدمه اي بر استانداردهاي سنگ هاي تزئيني : ۴۷

روشهاي آزمون استاندارد ASTM 48

آزمون مقاومت خمشي   : ASTM C88048

آزمون مدول گسيختگي ASTM C99  : .. 48

آزمون خمشي براي سنگ‌لوح:(مدول گسيختگي والاستيسيته (ASTM C120:   49

آزمون مقاومت تراكمي : ASTM C170   :………….. 49

آزمون جذب آب وچگالي نسبي : ASTM C97:.. 50

آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121):.. 50

آزمون مقاومت سايشي : ASTM C241:.. 50

آزمون عملكرد سازه اي سيستمهاي پوشش با سنگ(ASTM C120 –۹۱):   51

فصل سومروشهاي استخراج سنگ قواره :………………………………………………………….. ۵۲

روشهاي استخراج سنگ قواره : ۵۳

۱ . آماده سازي دستگاه برش .. ۵۶

۲٫ حفاري    57

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج